Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
STA-P-ONL
Online

Mistrz produkcji i brygadzista – twarde techniki i narzędzia - szkolenie online

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

Nauczenie twardych technik i narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy mistrza i brygadzisty do egzekwowania planów produkcyjnych i realizacji zadań związanych z utrzymaniem produkcji, jakości i ciągłego doskonalenia. 

Symbol szkolenia

STA-P-ONL

Terminy i miejsce

16 - 17 maja 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 13 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

I. Wskaźniki w procesie produkcyjnym: QDCMS  (Quality, Delivery, Cost, Man, Safety).
Idea i cel skutecznego egzekwowania planu produkcyjnego:
 
1. Dane wejściowe do procesu planowania (dokumentacja):
 • harmonogram produkcji,
 • dokumentacja produkcyjna – technologia,
 • rysunek techniczny, 
 • dostępność materiałów, komponentów,
 • dostępność maszyn,
 • dostępność zasobów ludzkich (absencja, urlopy),
 • tabela poliwalencji – kompetencje pracowników,
 • rotacja pracowników,
 • zestawienie celów produkcyjnych – dziennych,
 • wskaźniki w procesie produkcyjnym, 
 • informacje o opóźnieniach (przyczyny, realizacja działań korygujących).
2. Zasada tworzenie list kontrolnych, tabeli poliwalencji. 

3. Praca standaryzowana:
 • zdefiniowanie kroków i czynności w procesie,
 • Step by Step wizualna dystrybucja pracy, 
 • synchronizacja pracy – Takt Time,
 • AOS – Arkusz Operacji Standardowej,
 • AKEP – Arkusz elementu krytycznego pracy,
 • Karta elementu pracy (Job Element Sheet).
4. Zasady skutecznego instruktażu - elementy instruktażu – badanie metody pracy, 4 kroki skutecznego instruktażu stanowiskowego. 

II. Wprowadzenie do jakości:

1. Definicja jakości, cele jakości, ciągłe doskonalenie cykl PDCA, kryteria jakości.
2. Klienci wewnętrzni i ich oczekiwania.
3. Wskaźniki jakościowe – PPM.
4. Daily Quality - wizualizacja jakości.
5. Szybkie reagowanie – „Fast Responce” - komunikacja.
6. Odpowiedzialność.
7. Szybki przepływ informacji (produkcja - jakość - inżynierowie produkcji - planowanie - produkcja).
8. Weryfikacja sytuacji jakościowej – Verification Station Process. 
9. Proces alarmowania i eskalacji Alarm & Escalation Processes. 


III. Rozwiązywanie problemów Problem Solving 
w oparciu o cykl PDCA: 
 
1. PLAN:
 • identyfikacja problemów – 5W2H,
 • lista pytań,
 • analiza obecnej sytuacji (procesu) – karty kontrolne,
 • analiza trendów,
 • określenie celu do osiągnięcia – SMART. 
 • identyfikacja przyczyn problemów i opracowywanie rozwiązań,
 • diagram Ishikawy,
 • 5WHY. 
2. DO:
 • wdrażanie i doskonalenie rozwiązań.
3. CHECK:
 • kontrola postępów i poprawa – weryfikacja rozwiązań,
 • ocena i przedstawienie wyników.
4. ACT:
 • standaryzacja,
 • cykl SDCA.
Ćwiczenia:
 • Symulacja procesu produkcyjnego z wbudowanymi wskaźnikami QDCM. Zaprezentowanie narzędzi skutecznego egzekwowania planu produkcyjnego oraz rozwiązywania problemów.  Podczas symulacji realizowane ćwiczenia  w grupach.
 • Interpretacja wskaźników QDCMS – podjęcie decyzji o działaniach.
 • Interpretacja harmonogramu – tworzenie listy kontrolnej, tworzenie skutecznej poliwalencji.
 • Budowanie pracy standaryzowanej – AOS – Arkusza Pracy.
 • Standaryzowanej, AKEP – Arkusza Krytycznego Elementu Pracy, JES – Karty Elementu Pracy.
 • Skuteczny instruktaż stanowiskowy.
 • „Fast Responce” – szybkie reagowanie.
 • Verification Station Process - weryfikacja sytuacji jakościowej, omówienie problemów.
 • Alarm & Escalation Processes - informowanie o jakości, wizualizacja, jakości.
 • PDCA – rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem narzędzi – 5W2H, lista pytań kontrolnych, SMART, diagram Ishikawy, 5 Why.
 • Doskonalenie standardów – cykl SDCA.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         skuteczniej interpretować planu produkcji,

·         wyznaczać priorytety na podstawie danych – wskaźników i harmonogramu produkcji,

·         prowadzić skuteczny instruktaż stanowiskowy,

·         definiować i opisywać pracę standaryzowaną (AOS, AKEP, JES),

·         skutecznie przekazywać informacje w oparciu o procedurę Fast Response,

·         rozwiązywać problemy z wykorzystaniem narzędzi – PDCA, 5W2H, SMART, Ishikawa, 5 Why, SDCA.

Uczestnik dowie się:

·         jak umiejętnie weryfikować sytuacje jakościowe w obszarze produkcyjnym – audyty stanowiskowe, codzienna kontrola jakości, lista kontrolna,

·         jak umiejętnie alarmować o złej jakości i problemach w produkcji – wizualizacja, informacja,

·         jak budować tablicę poliwalencji.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Poprawa skuteczności w realizowania codziennych zadań przez mistrzów i brygadzistów. Skuteczna interpretacja planów produkcyjnych i skutecznie wyznaczane priorytety. Poprawa wydajności i jakości w procesie poprzez wzrost efektywności przygotowania pracy przez mistrzów i brygadzistów w procesie produkcji. Poprawa komunikacji w ramach procedury Fast Response pomiędzy mistrzami i brygadzistami a działami planowania, jakości, utrzymania ruchu, logistyki. Poprawa jakości wyrobów poprzez realizacje weryfikacji sytuacji jakościowej. Realizacja ciagłego doskonalenia. Szybkie alarmowanie o sytuacji jakościowej, skuteczna wizualizacja jakości przemawiająca do pracowników produkcyjnych. Skuteczne rozwiazywania problemów jakościowych przez mistrzów i brygadzistów. Wsparcie inżynierów rozwiązujących problemy w procesie przez mistrzów i brygadzistów. Standaryzacja czynności w obszarze produkcji w oparciu o prace standaryzowaną.

Adresaci

·         mistrzowie,

·         brygadziści,

·         liderzy działów produkcji.

Zastosowanie

·         Zaprezentowanie technik i narzędzi wykorzystywanych przez mistrzów w ich codziennej pracy.

·         Zorientowanie na zdefiniowane dla procesów wskaźniki jakościowe, produktywnościowe.

·         Wykorzystanie zaprezentowanych technik i narzędzi do egzekwowania planów produkcyjnych i realizacji zadań związanych z utrzymaniem produkcji.

·         Zbudowanie zasad skutecznej komunikacji w sytuacjach jakościowych, produktywnościowych w oparciu o procedury i dobre praktyki Fast Response.

·         Techniki i narzędzia szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów i oceny sytuacji bieżącej.

·         Zasady skutecznego instruktażu na stanowisku pracy.

·         Zbudowanie pracy standaryzowanej mistrza, brygadzisty.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1850.00 zł netto
2275.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania