Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
STA-P-ONL
Online

Mistrz produkcji i brygadzista – twarde techniki i narzędzia - szkolenie online

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

Nauczenie twardych technik i narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy mistrza i brygadzisty do egzekwowania planów produkcyjnych i realizacji zadań związanych z utrzymaniem produkcji, jakości i ciągłego doskonalenia. 

Symbol szkolenia

STA-P-ONL

Terminy i miejsce

07 - 08 listopada 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 19 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

I. Wskaźniki w procesie produkcyjnym: QDCMS  (Quality, Delivery, Cost, Man, Safety).
Idea i cel skutecznego egzekwowania planu produkcyjnego:
 
1. Dane wejściowe do procesu planowania (dokumentacja):
 • harmonogram produkcji,
 • dokumentacja produkcyjna – technologia,
 • rysunek techniczny, 
 • dostępność materiałów, komponentów,
 • dostępność maszyn,
 • dostępność zasobów ludzkich (absencja, urlopy),
 • tabela poliwalencji – kompetencje pracowników,
 • rotacja pracowników,
 • zestawienie celów produkcyjnych – dziennych,
 • wskaźniki w procesie produkcyjnym, 
 • informacje o opóźnieniach (przyczyny, realizacja działań korygujących).
2. Zasada tworzenie list kontrolnych, tabeli poliwalencji. 

3. Praca standaryzowana:
 • zdefiniowanie kroków i czynności w procesie,
 • Step by Step wizualna dystrybucja pracy, 
 • synchronizacja pracy – Takt Time,
 • AOS – Arkusz Operacji Standardowej,
 • AKEP – Arkusz elementu krytycznego pracy,
 • Karta elementu pracy (Job Element Sheet).
4. Zasady skutecznego instruktażu - elementy instruktażu – badanie metody pracy, 4 kroki skutecznego instruktażu stanowiskowego. 

II. Wprowadzenie do jakości:

1. Definicja jakości, cele jakości, ciągłe doskonalenie cykl PDCA, kryteria jakości.
2. Klienci wewnętrzni i ich oczekiwania.
3. Wskaźniki jakościowe – PPM.
4. Daily Quality - wizualizacja jakości.
5. Szybkie reagowanie – „Fast Responce” - komunikacja.
6. Odpowiedzialność.
7. Szybki przepływ informacji (produkcja - jakość - inżynierowie produkcji - planowanie - produkcja).
8. Weryfikacja sytuacji jakościowej – Verification Station Process. 
9. Proces alarmowania i eskalacji Alarm & Escalation Processes. 


III. Rozwiązywanie problemów Problem Solving 
w oparciu o cykl PDCA: 
 
1. PLAN:
 • identyfikacja problemów – 5W2H,
 • lista pytań,
 • analiza obecnej sytuacji (procesu) – karty kontrolne,
 • analiza trendów,
 • określenie celu do osiągnięcia – SMART. 
 • identyfikacja przyczyn problemów i opracowywanie rozwiązań,
 • diagram Ishikawy,
 • 5WHY. 
2. DO:
 • wdrażanie i doskonalenie rozwiązań.
3. CHECK:
 • kontrola postępów i poprawa – weryfikacja rozwiązań,
 • ocena i przedstawienie wyników.
4. ACT:
 • standaryzacja,
 • cykl SDCA.
Ćwiczenia:
 • Symulacja procesu produkcyjnego z wbudowanymi wskaźnikami QDCM. Zaprezentowanie narzędzi skutecznego egzekwowania planu produkcyjnego oraz rozwiązywania problemów.  Podczas symulacji realizowane ćwiczenia  w grupach.
 • Interpretacja wskaźników QDCMS – podjęcie decyzji o działaniach.
 • Interpretacja harmonogramu – tworzenie listy kontrolnej, tworzenie skutecznej poliwalencji.
 • Budowanie pracy standaryzowanej – AOS – Arkusza Pracy.
 • Standaryzowanej, AKEP – Arkusza Krytycznego Elementu Pracy, JES – Karty Elementu Pracy.
 • Skuteczny instruktaż stanowiskowy.
 • „Fast Responce” – szybkie reagowanie.
 • Verification Station Process - weryfikacja sytuacji jakościowej, omówienie problemów.
 • Alarm & Escalation Processes - informowanie o jakości, wizualizacja, jakości.
 • PDCA – rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem narzędzi – 5W2H, lista pytań kontrolnych, SMART, diagram Ishikawy, 5 Why.
 • Doskonalenie standardów – cykl SDCA.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         skuteczniej interpretować planu produkcji,

·         wyznaczać priorytety na podstawie danych – wskaźników i harmonogramu produkcji,

·         prowadzić skuteczny instruktaż stanowiskowy,

·         definiować i opisywać pracę standaryzowaną (AOS, AKEP, JES),

·         skutecznie przekazywać informacje w oparciu o procedurę Fast Response,

·         rozwiązywać problemy z wykorzystaniem narzędzi – PDCA, 5W2H, SMART, Ishikawa, 5 Why, SDCA.

Uczestnik dowie się:

·         jak umiejętnie weryfikować sytuacje jakościowe w obszarze produkcyjnym – audyty stanowiskowe, codzienna kontrola jakości, lista kontrolna,

·         jak umiejętnie alarmować o złej jakości i problemach w produkcji – wizualizacja, informacja,

·         jak budować tablicę poliwalencji.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Poprawa skuteczności w realizowania codziennych zadań przez mistrzów i brygadzistów. Skuteczna interpretacja planów produkcyjnych i skutecznie wyznaczane priorytety. Poprawa wydajności i jakości w procesie poprzez wzrost efektywności przygotowania pracy przez mistrzów i brygadzistów w procesie produkcji. Poprawa komunikacji w ramach procedury Fast Response pomiędzy mistrzami i brygadzistami a działami planowania, jakości, utrzymania ruchu, logistyki. Poprawa jakości wyrobów poprzez realizacje weryfikacji sytuacji jakościowej. Realizacja ciagłego doskonalenia. Szybkie alarmowanie o sytuacji jakościowej, skuteczna wizualizacja jakości przemawiająca do pracowników produkcyjnych. Skuteczne rozwiazywania problemów jakościowych przez mistrzów i brygadzistów. Wsparcie inżynierów rozwiązujących problemy w procesie przez mistrzów i brygadzistów. Standaryzacja czynności w obszarze produkcji w oparciu o prace standaryzowaną.

Adresaci

·         mistrzowie,

·         brygadziści,

·         liderzy działów produkcji.

Zastosowanie

·         Zaprezentowanie technik i narzędzi wykorzystywanych przez mistrzów w ich codziennej pracy.

·         Zorientowanie na zdefiniowane dla procesów wskaźniki jakościowe, produktywnościowe.

·         Wykorzystanie zaprezentowanych technik i narzędzi do egzekwowania planów produkcyjnych i realizacji zadań związanych z utrzymaniem produkcji.

·         Zbudowanie zasad skutecznej komunikacji w sytuacjach jakościowych, produktywnościowych w oparciu o procedury i dobre praktyki Fast Response.

·         Techniki i narzędzia szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów i oceny sytuacji bieżącej.

·         Zasady skutecznego instruktażu na stanowisku pracy.

·         Zbudowanie pracy standaryzowanej mistrza, brygadzisty.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1900.00 zł netto
2337.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania