Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
CSJ I-ONL
Online

Certyfikowany specjalista ds. jakości zjazd I- szkolenie online

Narzędzia jakości

Cele szkolenia

·         Usystematyzowanie wiedzy w zakresie: systemów, metod oraz narzędzi i technik doskonalenia jakości potrzebnych na stanowisku specjalisty ds. Jakości.

·         Poznanie podstaw zarządzania i sterowania jakością w stopniu pozwalającym na wybór metod do stosowania w konkretnych sytuacjach związanych z doskonaleniem jakości lub rozwiązywaniem problemów.

·         ?Poznanie zagadnień definiowania i szacowania kosztów jakości, podejścia procesowego i metod statystycznych stosowanych w działach jakości. Uczestnik poznaje m.in. metody: TQM, APQP, PPAP, KAIZEN, G8D, SPC, kontroli odbiorczej, testowania hipotez statystycznych oraz DOE.

Symbol szkolenia

CSJ I-ONL

Terminy i miejsce

15 - 17 lipca 2024
do rozpoczęcia pozostało 26 dni 11 godzin
Lokalizacja: Online
23 - 25 września 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 4 dni
Lokalizacja: Online
21 - 23 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 2 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień 1
CZĘŚĆ I -ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 

1. Zrozumienie jakości.
 • Ćwiczenie indywidualne. 
1.1 Jak rozumiem jakość? (z zastosowaniem ankiety Crosby’ego) 
 • Świadomość jakości; ewolucja podejścia do jakości. 
 • Klient definiuje jakość; potrzeby i satysfakcja klienta; model Kano. 
 • Ćwiczenie zespołowe. 
2.  Analiza potrzeb klientów dot. szkoleń z zakresu jakości (z wykorzystaniem modelu Kano).
2.1  Kierunki doskonalenia jakości.
 • Ćwiczenie zespołowe.
3.  Określenie i priorytetyzacja kierunków doskonalenia jakości (z wykorzystaniem metod: burzy mózgów, metod priorytetyzacji/wyboru; diagramu Pareto).
 • Dyskusja i podsumowanie wyników.
3.1  Systemy kontroli jakości.
 • Ćwiczenie indywidualne.
4.  Jakim kontrolerem jestem? 
 • Dyskusja i podsumowanie wyników.
4.1  Systemy zapewnienia jakości (Quality Assurance) wg norm ISO.
 • Ćwiczenie zespołowe.
5.  Napiszmy procedurę na osiągnięcie WCQ (World Class Quality).
 • Dyskusja i podsumowanie wyników. 
 • Systemy zapewnienia jakości (Quality Assurance); geneza i rozwój międzynarodowych norm zarządzania jakością.
5.1   System kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM).
 • Ćwiczenie zespołowe.
6. Czy jesteśmy gotowi do stosowania TQM? 
 • Dyskusja i podsumowanie wyników.
 • Istota i zasady systemów TQM. 
 • Ćwiczenie indywidualne. 
7. Czy stosuję się do zasad TQM?
 • Ćwiczenie zespołowe. 
8. Czy podejście TQM można wprowadzić w polskich uwarunkowaniach? - Określenie czynników wspierających i utrudniających stosowanie TQM (z wykorzystaniem metod: burzy mózgów, metod priorytetyzacji; tabeli wpływu).
 • Dyskusja i podsumowanie wyników.
 • Nagrody jakości. 
 • Ćwiczenie indywidualne. 
9. Ocena stanu istniejącego (z wykorzystaniem arkusza audytowego Europejskiej Nagrody Jakości).
 • Dyskusja i podsumowanie wyników. 
 • Istota i rola nagród jakości (Deminga, Baldrige’a, Europejska Nagroda Jakości, Polska Nagroda Jakości). 
 
 
Dzień 2 
CZĘŚĆ I -ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, cd. 

 
10. Koszty jakości.
 • Cele systemu kosztów jakości, kategorie kosztów jakości, analiza kosztów jakości, redukcja kosztów jakości. 
 • Ćwiczenie zespołowe. 
 
11. Analiza kosztów jakości.
 • Dyskusja i podsumowanie wyników. 
 
12. Współczesne systemy doskonalenia jakości i rola menedżerów jakości.
 • Benchmarking; Lean Management; Six Sigma. 
 • Rola menedżerów jakości. 
 • Ćwiczenie zespołowe. 
 
13. Kompetencje specjalisty ds. jakości (z zastosowaniem diagramu podobieństwa – Affinity). 

CZĘŚĆ II – PROJEKTOWANIEPLANOWANIE I KONTROLA JAKOSCI 


14. Wdrażanie nowego wyrobu zgodnie z metodyką zaawansowanego planowania jakości (APQP).
 • Metodyka APQP; etapy projektu, narzędzia i techniki projektowania produktów i procesów; istotne dokumenty. 
15. Projektowanie produktów/usług.
 • Ćwiczenie zespołowe 
15.1  Projektowanie wybranego produktu/usługi (z wykorzystaniem metod: generowania pomysłów, N7 – nowych narzędzi jakości, metod wyboru rozwiązań).
16. Projektowanie procesu.
 • Ćwiczenie zespołowe 
16.1   Projektowanie procesu - diagram przepływu procesu (Process Flowchart).

Dzień 3 
CZĘŚĆ II – PROJEKTOWANIEPLANOWANIE I KONTROLA JAKOSCI, cd. 

17. Analiza potencjalnych ryzyk i projektowanie działań prewencyjnych.
 • Istota FMEA (Failure Mode Effect Analysis); analiza DFMEA i PFMEA; projektowanie działań prewencyjnych. 
 • Ćwiczenie zespołowe. 
17.1   Analiza ryzyk i projektowanie działań prewencyjnych dla wybranego produktu / procesu.
18. Systemy monitorowania stabilności i zdolności procesu.
 • Istota planu kontroli (Control Plan); stosowane metody kontroli / detekcji. 
 • Ćwiczenie zespołowe. 
18.1  Generowanie, wybór i projektowanie działań kontrolnych / detekcyjnych dla wybranego produktu / procesu. 

19. Analiza systemów pomiarowych (MSA).
 • Analizy GageR&R (powtarzalności i odtwarzalności) dla przyrządów pomiarowych 
 • Ćwiczenie zespołowe

19.1 Wykonanie GageR&R dla wybranego wymiaru produktu. 

 • MSA dla pomiarów atrybutowych. 
 • Ćwiczenie zespołowe. 
20.  Wykonanie MSA dla wybranego Produktu (ocena atrybutowa). 
20.1  Zasady współpracy i nadzoru nad dostawcami. 
 • Metodyka wyboru i nadzoru nad dostawcami; zasady PPAP (Production Part Approval Process).
 • Ćwiczenie zespołowe.
21.   Case Study - ustalenie zakresu dokumentacji PPAP i wypełnienie karty PSW.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po szkoleniu będzie:

·         miał wysoką świadomość jakościową,

·         prawidłowo oceniał ryzyko wykorzystując analizę FMEA i planował działania prewencyjne,

·         monitorował i oceniał stabilność procesu,

·         oceniał i analizował zmienność procesu,

·         oceniał system pomiarowy dla właściwości mierzalnych,

·         stosował podstawowe karty kontrolne do oceny procesu,

·         definiował , oceniał i dążył rozwiązania problemów oraz jego przyczyn źródłowych metodami 8D, RCA.

Adresaci

·         pracownicy / kandydaci na pracowników działu zapewnienia jakości, inżynierowie jakości,

·         osoby odpowiedzialne za jakość dostawców,

·         osoby zajmujące się analizami jakościowymi,

·         pracownicy laboratoriów pomiarowych,

·         Pełnomocnicy Jakości,

·         inżynierowie produktów / osoby odpowiedzialne za jakość,

·         pracownicy działów jakości, inżynierii, produkcji.

Opinie użytkowników

Trener z dużym doświadczeniem zawodowym, przetaczał mnóstwo przykładów z własnego doświadczenia, dużo ciekawych ćwiczeń.Wysoka merytoryka trenera.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2800.00 zł netto
3444.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania