Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
CSJ I-ONL
Online

Certyfikowany specjalista ds. jakości zjazd I- szkolenie online

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

·         Usystematyzowanie wiedzy w zakresie: systemów, metod oraz narzędzi i technik doskonalenia jakości potrzebnych na stanowisku specjalisty ds. Jakości.

·         Poznanie podstaw zarządzania i sterowania jakością w stopniu pozwalającym na wybór metod do stosowania w konkretnych sytuacjach związanych z doskonaleniem jakości lub rozwiązywaniem problemów.

·         ?Poznanie zagadnień definiowania i szacowania kosztów jakości, podejścia procesowego i metod statystycznych stosowanych w działach jakości. Uczestnik poznaje m.in. metody: TQM, APQP, PPAP, KAIZEN, G8D, SPC, kontroli odbiorczej, testowania hipotez statystycznych oraz DOE.

Symbol szkolenia

CSJ I-ONL

Terminy i miejsce

01 - 03 marca 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 3 dni
Lokalizacja: Online
12 - 14 kwietnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 14 dni
Lokalizacja: Online
24 - 26 maja 2023
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 26 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień 1
CZĘŚĆ I -ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 

1. Zrozumienie jakości.
 • Ćwiczenie indywidualne. 
1.1 Jak rozumiem jakość? (z zastosowaniem ankiety Crosby’ego) 
 • Świadomość jakości; ewolucja podejścia do jakości. 
 • Klient definiuje jakość; potrzeby i satysfakcja klienta; model Kano. 
 • Ćwiczenie zespołowe. 
2.  Analiza potrzeb klientów dot. szkoleń z zakresu jakości (z wykorzystaniem modelu Kano).
2.1  Kierunki doskonalenia jakości.
 • Ćwiczenie zespołowe.
3.  Określenie i priorytetyzacja kierunków doskonalenia jakości (z wykorzystaniem metod: burzy mózgów, metod priorytetyzacji/wyboru; diagramu Pareto).
 • Dyskusja i podsumowanie wyników.
3.1  Systemy kontroli jakości.
 • Ćwiczenie indywidualne.
4.  Jakim kontrolerem jestem? 
 • Dyskusja i podsumowanie wyników.
4.1  Systemy zapewnienia jakości (Quality Assurance) wg norm ISO.
 • Ćwiczenie zespołowe.
5.  Napiszmy procedurę na osiągnięcie WCQ (World Class Quality).
 • Dyskusja i podsumowanie wyników. 
 • Systemy zapewnienia jakości (Quality Assurance); geneza i rozwój międzynarodowych norm zarządzania jakością.
5.1   System kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM).
 • Ćwiczenie zespołowe.
6. Czy jesteśmy gotowi do stosowania TQM? 
 • Dyskusja i podsumowanie wyników.
 • Istota i zasady systemów TQM. 
 • Ćwiczenie indywidualne. 
7. Czy stosuję się do zasad TQM?
 • Ćwiczenie zespołowe. 
8. Czy podejście TQM można wprowadzić w polskich uwarunkowaniach? - Określenie czynników wspierających i utrudniających stosowanie TQM (z wykorzystaniem metod: burzy mózgów, metod priorytetyzacji; tabeli wpływu).
 • Dyskusja i podsumowanie wyników.
 • Nagrody jakości. 
 • Ćwiczenie indywidualne. 
9. Ocena stanu istniejącego (z wykorzystaniem arkusza audytowego Europejskiej Nagrody Jakości).
 • Dyskusja i podsumowanie wyników. 
 • Istota i rola nagród jakości (Deminga, Baldrige’a, Europejska Nagroda Jakości, Polska Nagroda Jakości). 
 
 
Dzień 2 
CZĘŚĆ I -ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, cd. 

 
10. Koszty jakości.
 • Cele systemu kosztów jakości, kategorie kosztów jakości, analiza kosztów jakości, redukcja kosztów jakości. 
 • Ćwiczenie zespołowe. 
 
11. Analiza kosztów jakości.
 • Dyskusja i podsumowanie wyników. 
 
12. Współczesne systemy doskonalenia jakości i rola menedżerów jakości.
 • Benchmarking; Lean Management; Six Sigma. 
 • Rola menedżerów jakości. 
 • Ćwiczenie zespołowe. 
 
13. Kompetencje specjalisty ds. jakości (z zastosowaniem diagramu podobieństwa – Affinity). 

CZĘŚĆ II – PROJEKTOWANIEPLANOWANIE I KONTROLA JAKOSCI 


14. Wdrażanie nowego wyrobu zgodnie z metodyką zaawansowanego planowania jakości (APQP).
 • Metodyka APQP; etapy projektu, narzędzia i techniki projektowania produktów i procesów; istotne dokumenty. 
15. Projektowanie produktów/usług.
 • Ćwiczenie zespołowe 
15.1  Projektowanie wybranego produktu/usługi (z wykorzystaniem metod: generowania pomysłów, N7 – nowych narzędzi jakości, metod wyboru rozwiązań).
16. Projektowanie procesu.
 • Ćwiczenie zespołowe 
16.1   Projektowanie procesu - diagram przepływu procesu (Process Flowchart).

Dzień 3 
CZĘŚĆ II – PROJEKTOWANIEPLANOWANIE I KONTROLA JAKOSCI, cd. 

17. Analiza potencjalnych ryzyk i projektowanie działań prewencyjnych.
 • Istota FMEA (Failure Mode Effect Analysis); analiza DFMEA i PFMEA; projektowanie działań prewencyjnych. 
 • Ćwiczenie zespołowe. 
17.1   Analiza ryzyk i projektowanie działań prewencyjnych dla wybranego produktu / procesu.
18. Systemy monitorowania stabilności i zdolności procesu.
 • Istota planu kontroli (Control Plan); stosowane metody kontroli / detekcji. 
 • Ćwiczenie zespołowe. 
18.1  Generowanie, wybór i projektowanie działań kontrolnych / detekcyjnych dla wybranego produktu / procesu. 

19. Analiza systemów pomiarowych (MSA).
 • Analizy GageR&R (powtarzalności i odtwarzalności) dla przyrządów pomiarowych 
 • Ćwiczenie zespołowe

19.1 Wykonanie GageR&R dla wybranego wymiaru produktu. 

 • MSA dla pomiarów atrybutowych. 
 • Ćwiczenie zespołowe. 
20.  Wykonanie MSA dla wybranego Produktu (ocena atrybutowa). 
20.1  Zasady współpracy i nadzoru nad dostawcami. 
 • Metodyka wyboru i nadzoru nad dostawcami; zasady PPAP (Production Part Approval Process).
 • Ćwiczenie zespołowe.
21.   Case Study - ustalenie zakresu dokumentacji PPAP i wypełnienie karty PSW.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po szkoleniu będzie:

·         miał wysoką świadomość jakościową,

·         prawidłowo oceniał ryzyko wykorzystując analizę FMEA i planował działania prewencyjne,

·         monitorował i oceniał stabilność procesu,

·         oceniał i analizował zmienność procesu,

·         oceniał system pomiarowy dla właściwości mierzalnych,

·         stosował podstawowe karty kontrolne do oceny procesu,

·         definiował , oceniał i dążył rozwiązania problemów oraz jego przyczyn źródłowych metodami 8D, RCA.

Adresaci

·         pracownicy / kandydaci na pracowników działu zapewnienia jakości, inżynierowie jakości,

·         osoby odpowiedzialne za jakość dostawców,

·         osoby zajmujące się analizami jakościowymi,

·         pracownicy laboratoriów pomiarowych,

·         Pełnomocnicy Jakości,

·         inżynierowie produktów / osoby odpowiedzialne za jakość,

·         pracownicy działów jakości, inżynierii, produkcji.

Opinie użytkowników

Trener z dużym doświadczeniem zawodowym, przetaczał mnóstwo przykładów z własnego doświadczenia, dużo ciekawych ćwiczeń.Wysoka merytoryka trenera.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2550.00 zł netto
3136.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania