Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MTM-P

MTM - Methods Time Measurement w normowaniu czasów czynności

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • przekazanie wiedzy i metod na temat zwiększania efektywności (minimalizacja strat w procesie),
 • nabycie przez uczestników wiedzy na temat zarządzania procesem,
 • zapoznanie uczestników szkolenia z metodami usprawniania stanowisk metodą MTM,
 • praktyczne przećwiczenie metod mapowania i mierzenia procesu.

Symbol szkolenia

MTM-P

Terminy i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wstęp do MTM:

 • problemy mierzenia pracy ludzkiej,
 • powstawanie i rozwój metody MTM,
 • ogólna charakterystyka metody MTM, przykłady stosowania, jednostki.

2. Elementy pracy kończyn górnych:

 • Sięgnąć - R, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • Przemieścić - M, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • Obrócić - T, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • Ruch korby - C, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • Chwycić - G, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • Puścić - RL, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • Umiejscowić - P, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • Nacisnąć - AP, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • Rozdzielić - D, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania.

3. Elementy pracy oczu:

 • Przesunąć spojrzenie - ET, przyjrzeć się - EF.

4. Elementy pracy ciała i kończyn dolnych:

 • kończyny dolne: ruch stopy - FM i FMP, ruch nogi - LM,
 • ciało w płaszczyźnie poziomej: chodzić - W, kroki boczne - SS, obrócić tułów - TBC,
 • ciało w płaszczyźnie pionowej: pochylić się - B, schylić się - S, uklęknąć na jedno kolano - KOK, uklęknąć na oba kolana - KBK, usiąść - SIT, wstać - STD,

5. Praca jednoczesna obu rąk, ruch pokryty i pokrywający.

6. Praktyczne stosowanie metody MTM:

 • zaprojektowanie, wykonanie, analiza i ocena całościowej analizy MTM na przykładach, ćwiczeniach i studium przypadku przygotowanym przez prowadzącego.

Korzyści dla uczestnika

 • Poznanie koncepcji MTM-1,2,3 na poziomie pozwalającym określić potrzeby dla stosowania koncepcji w zakładzie - zakresu implementacji metody,
 • Poznanie metod analizy danych i problemów,
 • Umiejętność powiązania programu MTM ze strategią przedsiębiorstwa/wydziału/działu,
 • Skuteczne wspieranie i nadzór nad pracą zespołów projektowych (wdrożeniowych),
 • Przełamanie obaw i lęków osób zaangażowanych we wdrożenie normowania MTM.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Korzyści płynące ze stosowania metody MTM:

 • możliwość przeprowadzenia bardzo szczegółowej analizy pracy tak samo prawdziwej dla procesów istniejących jak i przewidywanych w przyszłości, prac projektowych,
 • proste zasady oznaczania ruchów,
 • prawdziwość danych (wieloletnie testowanie i sprawdzanie metody),
 • poprawa technologii, organizacji pracy, jakości i ułatwiony instruktaż pracowników.

Metodyka

 • Dyskusja na przykładach
 • Prezentacja multimedialna
 • Warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • Studium przypadku

Adresaci

 • osoby normujące czasy czynności w firmach usługowych lub produkcyjnych,
 • personel wszystkich szczebli zarządzania, logistycy,
 • osoby odpowiedzialne za przygotowanie i uruchomienie produkcji,
 • technolodzy, kierownicy, pracownicy średniego szczebla nadzoru,
 • personel działu utrzymania ruchu,
 • personel z działów jakości.

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych