Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MTM-P

MTM - Methods Time Measurement w normowaniu czasów czynności

Oferta archiwalna
Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

·                     przekazanie wiedzy i metod na temat zwiększania efektywności (minimalizacja strat w procesie),

·                     nabycie przez uczestników wiedzy na temat zarządzania procesem,

·                     zapoznanie uczestników szkolenia z metodami usprawniania stanowisk metodą MTM,

·                     praktyczne przećwiczenie metod mapowania i mierzenia procesu.

Symbol szkolenia

MTM-P

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wstęp do MTM:

- problemy mierzenia pracy ludzkiej,

- powstawanie i rozwój metody MTM,

- ogólna charakterystyka metody MTM, przykłady stosowania, jednostki.

2. Elementy pracy kończyn górnych:

- Sięgnąć - R, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,

- Przemieścić - M, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,

- Obrócić - T, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,

- Ruch korby - C, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,

- Chwycić - G, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,

- Puścić - RL, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,

- Umiejscowić - P, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,

- Nacisnąć - AP, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,

- Rozdzielić - D, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania.

3. Elementy pracy oczu:

- Przesunąć spojrzenie - ET, przyjrzeć się - EF.

4. Elementy pracy ciała i kończyn dolnych:

- kończyny dolne: ruch stopy - FM i FMP, ruch nogi - LM,

- ciało w płaszczyźnie poziomej: chodzić - W, kroki boczne - SS, obrócić tułów - TBC,

- ciało w płaszczyźnie pionowej: pochylić się - B, schylić się - S, uklęknąć na jedno kolano - KOK, uklęknąć na oba kolana - KBK, usiąść - SIT, wstać - STD,

5. Praca jednoczesna obu rąk, ruch pokryty i pokrywający.

6. Praktyczne stosowanie metody MTM:

- zaprojektowanie, wykonanie, analiza i ocena całościowej analizy MTM na przykładach, ćwiczeniach i studium przypadku przygotowanym przez prowadzącego.

Korzyści dla uczestnika

·           Poznanie koncepcji MTM-1,2,3 na poziomie pozwalającym określić potrzeby dla stosowania koncepcji w zakładzie - zakresu implementacji metody,

·           Poznanie metod analizy danych i problemów,

·           Umiejętność powiązania programu MTM ze strategią przedsiębiorstwa/wydziału/działu,

·           Skuteczne wspieranie i nadzór nad pracą zespołów projektowych (wdrożeniowych),

·           Przełamanie obaw i lęków osób zaangażowanych we wdrożenie normowania MTM.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Korzyści płynące ze stosowania metody MTM:

·         możliwość przeprowadzenia bardzo szczegółowej analizy pracy tak samo prawdziwej dla procesów istniejących jak i przewidywanych w przyszłości, prac projektowych,

·         proste zasady oznaczania ruchów,

·         prawdziwość danych (wieloletnie testowanie i sprawdzanie metody),

·         poprawa technologii, organizacji pracy, jakości i ułatwiony instruktaż pracowników.

Metodyka

·            Dyskusja na przykładach

·            Prezentacja multimedialna

·            Warsztaty i ćwiczenia praktyczne

·            Studium przypadku

Adresaci

·         osoby normujące czasy czynności w firmach usługowych lub produkcyjnych,

·         personel wszystkich szczebli zarządzania, logistycy,

·         osoby odpowiedzialne za przygotowanie i uruchomienie produkcji,

·         technolodzy, kierownicy, pracownicy średniego szczebla nadzoru,

·         personel działu utrzymania ruchu,

·         personel z działów jakości,

Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania