Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
GDT-N

Nowości w wymiarowaniu i tolerowaniu geometrycznym

Projektowanie i rozwój produktu

Cele szkolenia

?Niepewność specyfikacji oraz jej wpływ na ocenę zgodności / niezgodności wyrobów. Nowe modyfikatory tolerancji liniowych i geometrycznych. Możliwości i przykłady zastępowania tolerancji liniowych tolerancjami geometrycznymi. Zmiany w normach GPS. System punktów referencyjnych (RPS) wg norm VW. Plan pomiarowy wg norm GS jako dobra praktyka tolerowania położenia i kierunku powierzchni, krawędzi, otworów oraz wałków. Tolerancje ogólne dla części z tworzyw sztucznych wg nowej normy DIN. Wpływ nowości i zmian na dobór wyposażenia, metod oraz strategii pomiarowych. Ćwiczenia grupowe i indywidualne. Studium przypadków przemysłowych. Analiza problemów. Dyskusja. Wnioski, wytyczne i cele na przyszłość.

Symbol szkolenia

GDT-N

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 50%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie.
2. Źródła informacji.
3. Przegląd norm.
4. Zmiany w normach GPS z ostatnich 3-ch lat.
5. Dlaczego nie tylko ISO - przyczyny i konsekwencje różnorodności norm.
6. Dlaczego nie rozumiemy rysunków 2D - przyczyny oraz pomysły na poprawę sytuacji.
7. Niepewność specyfikacji - studium przypadku.
8. Nowe modyfikatory tolerancji liniowych.
9. Nowe modyfikatory tolerancji geometrycznych.
10. Zastępowanie tolerancji liniowych tolerancjami geometrycznymi - przykłady.
11. Znaczenie modelu matematycznego 3D w tolerowaniu, analizie i pomiarach.
12. System punktów referencyjnych RPS wg norm ISO i VW.
13. Plan pomiarowy wg norm GS jako dobra i sprawdzona praktyka tolerowania położenia i kierunku powierzchni, krawędzi, otworów i wałków.
14. Tolerowanie tworzyw sztucznych wg normy DIN 16742.
15. CMM - wybór czy konieczność.
16. Dobór narzędzi, metod i strategii pomiarowych do nowych zapisów tolerancji.
17. Dobór nowych modyfikatorów oraz nowych możliwości tolerowania do opisu funkcji wyrobów.
18. Wnioski, wytyczne i cele na przyszłość.
19. Podsumowanie.
 
Ćwiczenia i przykłady:
 • Dlaczego nie rozumiemy rysunków technicznych (burza mózgów).
 •  Rysunek idealny czyli jaki (burza mózgów).
 • Określanie możliwych metod pomiaru dla niejednoznacznie przedstawionego na rysunku wymiaru.
 • Analiza problemu niepewności specyfikacji dla wybranej charakterystyki.
 • Zastępowanie wybranych tolerancji liniowych tolerancjami geometrycznymi.
 • Problemy dotyczące używania modeli 3D - analiza przypadku.
 • Analiza doboru punktów referencyjnych na wybranym przykładzie.
 • Zastępowanie tolerancji liniowej planem pomiarowym wg GS.
 • Zastosowanie odpowiednich modyfikatorów tolerancji liniowych i geometrycznych dla wybranych przykładów.
 • Dobór przyrządów i strategii pomiarowych do pomiaru wybranych tolerancji.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:
 • Czym jest niepewność specyfikacji i jak można jej unikać stosując m. in. modyfikatory tolerancji.
 • Jakie zmiany zostały wprowadzone w normach ISO GPS w ostatnich 3-ch latach.
 • O nowych normach i koncepcjach dot. wymiarowania i tolerowania.

Uczestnik nauczy się:

 • Stosować w praktyce nowe metody wymiarowania i tolerowania (modyfikatory, RPS, Messpalan, itp.).
 • Interpretować nowe i skomplikowane zapisy rysunkowe.
 • Zastępować tolerancje liniowe geometrycznymi.
 • Samodzielnego poszukiwania rozwiązań.
 • Pracy grupowej w zakresie analizy dokumentacji technicznej.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Lepsze rozumienie potrzeb i wymagań klienta definiowanych na "nowych zasadach".Możliwość wprowadzania usprawnień co w konsekwencji może dać korzyści finansowe.Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie geometrii wyrobów i narzędzi.Zmniejszenie potencjalnego ryzyka zwolnienia detali wadliwych lub złomowania detali dobrych.Znajomość zasad doboru narzędzi i metod pomiarowych dla nowych wymagań.

Adresaci

 • Wszyscy Uczestnicy szkoleń z zakresu GDT (kontynuacja tematyki GDT/GPS).
 • Inżynierowie i specjaliści ds. rozwoju i ciągłego doskonalenia.
 • Inżynierowie i specjaliści działów R&D.
 • Konstruktorzy.

Zastosowanie

Rozwój procesów technologicznych oraz narzędzi pomiarowych powoduje, że pojawiają się także nowe możliwości wymiarowania i tolerowania, których celem jest jak najbardziej jednoznaczny opis wymagań. Chociaż cel ten jest jeszcze daleko, to z pewnością zastosowanie nowych możliwości znacząco zmniejsza konsekwencje niepewności specyfikacji z czym spotykamy się na co dzień, obserwując, że pomiary tej samej części, wykonane na podstawie tej samej dokumentacji, często nie dają tych samych wyników (z powodu nie określonej na rysunku wyrobu metody oraz strategii pomiaru). Z pomocą "przychodzą" nowe normy oraz zmiany w normach, które już znamy, a także nowe koncepcje, stosowane coraz powszechniej, chociaż jeszcze nie zestandaryzowane. Znaczącą rolę odgrywają coraz częściej modele matematyczne 3D. Wszystko to powoduje, że zapisy, z którymi spotykamy się w dokumentacji technicznej stają się coraz bardziej skomplikowane.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania