Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MDR-D

Obrót wyrobami medycznymi w świetle nowego rozporządzenia 2017/745 (MDR)

Normy, wymagania i audity

Cele szkolenia

·       Poszerzenie wiedzy z zakresu aktualnych wytycznych dotyczących obrotu wyrobami medycznymi
w oparciu o ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745,

·       uzyskanie umiejętności dokonywania zgłoszeń/powiadomień dla wyrobów medycznych,

·       zdobycie kwalifikacji pozwalających na wdrażanie dystrybucji wyrobami medycznymi w hurtowni farmaceutycznej,
w tym tworzenie procedur na wypadek reklamacji lub wycofania wyrobu medycznego,

·       uzyskanie umiejętności tworzenia procedur oraz instrukcji jakościowych w procesie dystrybucji wyrobów medycznych.       

Symbol szkolenia

MDR-D

Terminy i miejsce

22 - 23 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 6 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.       Podstawowe definicje i pojęcia związane z obrotem wyrobami medycznymi.

2.       Aktualne akty prawne regulujące dystrybucję wyrobów medycznych.

3.       Organy nadzorujące dystrybucję wyrobów medycznych (Eudramed, URPL).

4.       Podstawowe wymagania dla producentów, importerów, upoważnionych przedstawicieli, dystrybutorów.

5.       Rola osoby odpowiedzialnej za zgodność z regulacją.

6.       Powiadomienie a zgłoszenie.

7.       Dokumentacja wymagania do wprowadzenia wyrobu medycznego do obrotu.

8.       Rejestr reklamacji jakościowych a działania niepożądane.

9.       Procedura wycofania wyrobu medycznego z obrotu.

10.    Serializacja wyrobów medycznych jako narzędzie w legalnym łańcuchu dystrybucji.

11.    Załączniki do rozporządzenia MDR.

12.    Dokumentacja systemu jakości a norma ISO 13485.


Ćwiczenia:

·       Przykłady zgłoszeń oraz powiadomień - korzystanie z formularzy.

·       Kompletacja wymaganej dokumentacji niezbędnej do dokonania powiadomienia/zgłoszenia - deklaracje zgodności, certyfikaty, oznakowanie opakowań.

·       Procedura wycofania wyrobu medycznego - przebieg procesu.

·       Zgłaszanie działań niepożądanych.

·       Serializacja wyrobów medycznych - tworzenie legalnego łańcucha dystrybucji od producenta do dystrybutora.

·       Audyt dla dystrybutora wyrobów medycznych – dokumentacja- ćwiczenie podsumowujące informacje z zakresu tworzenia dokumentacji jakościowej oraz ogólnych zagadnień ISO 13485.

·       Tworzenie dokumentacji jakościowej wg wymagań ISO 13485.

·       Audyt dla dystrybutora wyrobów medycznych.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się: 

·       rozumienia i interpretacji przepisów wdrażanych w ramach MDR (UE 2017/745),

·       prowadzenia dokumentacji dla wyrobów medycznych,

·       prowadzenia nadzoru nad dystrybucją wyrobami medycznymi w hurtowni farmaceutycznej,

·       dokonywania powiadomień/zgłoszeń wyrobów medycznych,

·       prowadzenia procesu monitorowania wad jakościowych oraz działań niepożądanych w obrocie wyrobami medycznymi.

Uczestnik dowiaduje się:

·       o zakresie zmian w dystrybucji wyrobów medycznych wg nowych wytycznych w ramach MDR 2017/745,

·       jakie są definicje i rozumienie pojęć występujących w dystrybucji wyrobów medycznych,

·       jakie są wymagania w zakresie dokumentacji podczas wprowadzania dystrybucji wyrobów medycznych,

·       jakie są wymagania i dobre praktyki w zakresie dokumentacji jakościowej zgodnej z ISO 13485,

·       jak wdrożyć niezbędne procedury na wypadek wycofania wyrobu medycznego,

·       jakie są wymagania w zakresie serializacji wyrobów medycznych.

Metodyka

Opracowanie teoretyczne – prezentacja, ćwiczenia interaktywne, przykłady dokumentacji, szablony do opracowania właściwych dokumentów, wspólna dyskusja.

 

Adresaci

·       dystrybutorzy wyrobów medycznych – pracownicy działów jakości, farmaceuci,

·       przedsiębiorcy planujący rozpoczęcie dystrybucji wyrobów medycznych,

·       specjaliści / pełnomocnicy ds. zapewnienia jakości,

·       osoby odpowiedzialne / kierownicy hurtowni farmaceutycznych.

 

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
 • Najbliższe szkolenie otwarte:

  2600.00 zł netto
  3198.00 zł brutto

  Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

  Gotowe!


  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Monika Kozdrój

  Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Małgorzata Jakubiak

  Małgorzata Jakubiak

  Dyrektor Operacyjny

  Sylwia Smuga

  Sylwia Smuga

  Kierownik Działu Szkoleń

  Dokumenty do pobrania