Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ACCS-P-ONL
Online

Obsługa systemu zarządzania relacyjną bazą danych ACCESS - szkolenie online

Oprogramowania i bazy danych

Cele szkolenia

·       Zapoznanie się z możliwościami systemu zarządzania relacyjną bazą danych w celu sprawnego wykorzystania go do wprowadzania, przechowywania i szybkiego przeszukiwania zbiorów danych różnego typu. Szkolenie ma charakter warsztatowy. Wszystkie podejmowane zagadnienia ilustrowane są wieloma przykładami, w których uwaga skierowana jest na technikę tworzenia i obsługi relacyjnej bazy danych w środowisku MS Access.

Symbol szkolenia

ACCS-P-ONL

Terminy i miejsce

21 - 22 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 2 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 75%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

·         Wprowadzenie

·       Podstawowe pojęcia: model danych, baza danych, system zarzadzania relacyjną bazą danych, podstawowe cechy relacyjności.

·       Krótki przegląd współczesnych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych (Oracle, Microsoft SQL Server, Access).

·       Charakterystyka środowiska ACCESS: Tabele, Kwerendy (Zapytania), Formularze ekranowe, Raporty, Makrodefinicje (Makra), Moduły.

·       Widoki – widok Projekt/widok Obiekt. Możliwości współpracy z innymi aplikacjami, typy zbiorów. Korzystanie z kreatorów. Ochrona i bezpieczeństwo danych. 

·         Tworzenie i obsługa tabel

·       Budowa tabeli: pola, rekordy.

·       Typy pól: autonumer, tekst, liczba, typ logiczny (tak/nie), typ data/godzina, waluta, typ notatnikowy (nota), typ obiekt dołączony/osadzony.

·       Właściwości pół – format, maska wprowadzania, reguła poprawności tytuł.

·       Definiowanie, właściwości i znaczenie klucza głównego (klucz jednopolowy, wielopolowy).

·       Budowanie i obsługa relacji pomiędzy tabelami: relacja jeden-do-jeden, relacja jeden-do-wiele, relacja wiele-do wiele, klucz główny, klucz obcy przynależność obowiązkowa/opcjonalna. Więzy integralności.

·         Tworzenie i obsługa kwerend (zapytań).

·       Mechanizmy tworzenia kwerend:

·         Budowanie kwerendy za pomocą siatki (mechanizm QBE – Query By Example),

·         Konstrukcja kwerendy z wykorzystaniem strukturalnego języka zapytań SQL (mechanizm SQL),

·         Siatka zapytań (QBE) jako graficzny interfejs języka zapytań SQL.

·       Rodzaje kwerend: wybierające, funkcjonalne (tworząca tabelę, aktualizująca, usuwająca, łącząca).

·       Konstrukcja pól wyliczeniowych.

·       Kwerendy z parametrem.

·       Kwerendy agregujące i krzyżowe.

·         Tworzenie i obsługa formularzy ekranowych i raportów.

·       Formularze ekranowe, Raporty – sposób na zredagowane wyprowadzenie informacji z accessowej bazy danych.

·       Źródła rekordów – tabela, tabele połączone relacjami, kwerendy.

·       Struktura formularza/raportu: nagłówek raportu/formularza, nagłówek strony, sekcja szczegóły, stopka strony, stopka raportu/formularza.

·       Definiowanie formantów – źródło informacji (pole/pola), własności, rodzaje (etykieta, pole tekstowe, polekombi/listy, przycisk poleceń, pole wyboru, itd.), formanty z polami wyliczeniowymi.

·       Konstrukcja formularzy z podformularzami.

·       Numerowanie rekordów w raportach. Korespondencja seryjna, etykiety.

·         Makra, moduły – informacje podstawowe.

·       Praca z makrami i modułami - przykłady wykorzystania prostych makrodefinicji i modułów.

·       Makropolecenie AutoExec.

·         Wybrane aspekty projektowania relacyjnych baz danych z wykorzystaniem ACCESSA.

·       Zasady projektowania bazy danych – poziom koncepcyjny, poziom logiczny, przekształcenie poziomu logicznego na fizyczny, projektowanie modelu fizycznego. Konstrukcja diagramu encji (ER)

 

Ćwiczenia:

Ćwiczenia indywidualne na stanowiskach komputerowych z wykorzystaniem systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych MS Access.

·       Projektowanie, konstrukcja i modyfikowanie tabel.

·       Budowanie i obsługa relacji pomiędzy tabelami.

·       Tworzenie i modyfikowanie kwerend wybierających i funkcjonalnych za pomocą siatki QBE.

·       Projektowanie, konstrukcja i modyfikowanie formularzy ekranowych i raportów.

·       Wykorzystanie formantów w konstrukcji formularzy ekranowych.

·       Konstrukcja makropoleceń. Makropolecenie AutoExec.

 


Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla Uczestnika

Uczestnik dowiaduje się:

·       Jakie są zasady projektowania, budowy i użytkowania relacyjnych baz danych.

·       Jakie są możliwości systemu zarządzania relacyjną bazą danych MS Access.

·       Na co zwracać szczególną uwagę w pracy z relacyjnymi bazami danych.

 

Uczestnik uczy się:

·       Tworzyć i obsługiwać obiekty relacyjnych baz danych takie jak tabele, kwerendy, formularze ekranowe i raporty.

·       Łączyć obiekty baz danych relacjami.

·       Jak wykorzystać system zarządzania relacyjnymi bazami danych do wprowadzania, przechowywania i szybkiego raportowania zapytań.

Adresaci

·       Pracownicy działów kadr, analiz, jakości, logistyki i zaopatrzenia.

·       Projektanci i technolodzy.

Zastosowanie

Wykorzystanie narzędzia MS Access może mieć zastosowanie w wielu obszarach, gdzie potrzebne jest stosunkowo szybkie zestawienie wielu danych płynących z różnych źródeł.

Może służyć jako podręczne narzędzie do wygodnego wprowadzania danych poprzez formularze ekranowe, do kolekcji
i przygotowania danych do późniejszej analizy.

Dodatkowo MS Access jest pomocny przy wyszukiwaniu, potrzebnych w danej sytuacji, informacji w ogromnych zbiorach danych poprzez kwerendy oraz wygodne ich raportowanie.

 

Dla kogo, kiedy i gdzie może mieć zastosowanie obsługa baz danych Access:

Dla pracowników działów kadr podczas wprowadzania, edytowania, wyszukiwania informacji i tworzeniu zestawień oraz raportów o pracownikach.

Dla analityków danych do tworzenia formularzy do wygodnego wprowadzania danych i wyciągania z ogromnych zbiorów danych podzbiorów rekordów za pomocą zapytań (kwerend). Bazy danych MS Access może stanowić źródło danych dla arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Dla pracowników jakości podczas do wygodnego wprowadzania wyników pomiarów własności wyrobów i ich późniejszej analizy pod kątem oceny jakości.

Dla projektantów i technologów do budowania baz danych o komponentach, produktach, materiałów i ich własności i itp. oraz do wyszukiwania wśród nich tych, które spełniają zadane kryteria.

 

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1700.00 zł netto
2091.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania