Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PR-WTR-P

Obsługa wtryskarek do tworzyw i ustawianie procesu wtrysku

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • Nabycie kompetencji i wiedzy w zakresie prowadzenia i monitorowania procesu wtrysku. 
 • Ustanowienie standardu procesu wtrysku, które firma będzie mogła używać i rozwijać poprzez PDCA w kolejnych prowadzonych już samodzielnie iteracjach szkolenia dla swoich pracowników.
 • Wypracowanie szablonu postępowania przy podejściu do problemów produkcyjnych związanych z procesem wtrysku.

Symbol szkolenia

PR-WTR-P

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień 1:

 • Zestawienie zagadnień, które sprawiają problemy produkcyjne
 • Praktyka zakładowa przy podejściu do ustawienia procesu wtrysku
 • Nagranie kamerą ustawienia formy, procesu i rozpoczęcia produkcji
 • Analiza nagrania, dyskusja na temat przeprowadzonego procesu i jego efektów.
 • Co można zrobić lepiej, szybciej, dla których etapów można wykonać standard operacyjny.
 • Własności tworzyw i ich wpływ na przetwarzanie
 • Budowa wtryskarek do tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych
 • Wymagane wyposażenie procesu
 • Budowa formy
 • Montaż i podłączanie formy
 • Ustawianie wtryskarki do pracy z formą
 • Zasady BHP przy obsłudze wtryskarek
 • Rodzaje parametrów procesu i ich ustawianie
 • Obliczanie czasu chłodzenia,

 

Dzień 2:

 • Skurcz i dokładność wykonania wyrobów
 • Wady produktów i sposoby rozwiązywania problemów
 • Kontrola jakości procesu i jego stabilności
 • Parametry przetwarzania podstawowych tworzyw termoplastycznych

 

Warsztaty:

Warsztaty związane są z ustawianiem procesu wtrysku na danej maszynie i formie.

 • W oparciu o poznaną teorię i wnioski z ćwiczeń w dniu 1, uczestnicy przygotowują standard operacyjny dla ustawienia procesu, dostosowany do parametrów wtryskarki, formy i przetwarzanego materiału.
 • Weryfikacja opracowanego standardu w praktyce – testy praktyczne i omówienie wyników

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:
 • skąd wynikają wady wyprasek i jakie są ich rodzaje,
 • jakie regulacje stosować, aby przeciwdziałać tym problemom,
 • jak opracować standard postępowania dla ustawiania procesu wtrysku,
 • jakie zasady obowiązują dla bezpiecznej pracy z wtryskarkami.
Uczestnik dodatkowo pozna:
 • znaczenie różnic w budowie tworzyw, które oddziałują na wyrób i  proces wytwarzania,
 • kryteria doboru wtryskarek do danego tworzywa, formy,
 • jak dobierać parametry procesu wtrysku,
 • jak obliczać czas chłodzenia  wypraski,
 • jak ocenić czy forma jest zaprojektowana w prawidłowy sposób technologiczny.

Adresaci

 • technolodzy,
 • inżynierowie procesu,
 • operatorzy wtryskarek i ustawiacze,
 • inżynierowie jakości,
 • audytorzy procesów produkcyjnych,
 • specjaliści ds. BHP.

Opinie użytkowników

"Fachowość i wiedza szkoleniowca, dokładne i wyczerpujące odpowiedzi na występujące problemy i pytania."
"Dobre i łatwe do zrozumienia przekazywanie wiedzy."
"Dobry kontakt z uczestnikami, fachowość, atrakcyjne metody szkolenia."
"Bardzo dobrze przygotowany merytorycznie trener z dużym doświadczeniem praktycznym. Wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie zadane pytania."
"Wszechstronność omawianych zakresów."
"Dobre połączenie teorii z praktyką w trakcie szkolenia."
"Wysokie kompetencje trenera. Dobry kontakt z uczestnikami."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek