Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AS9100-P

Wprowadzenie do wymagań normy AS 9100

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 • Poznanie ogólnych wymagań normy AS/EN 9100 wydanie D.
 • Nabycie wiedzy i umiejętności do wdrażania, utrzymywania i doskonalenia SZJ w firmie lotniczej.
 • Praktyczna interpretacja wymagań normy AS/EN 9100 wydanie D.
 • Poznanie zasad praktycznego zarządzania jakością z uwzględnieniem podejścia procesowego oraz opracowania niezbędnych dokumentów systemowych.

Symbol szkolenia

AS9100-P

Terminy i miejsce

23 - 24 stycznia 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 22 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
03 - 04 kwietnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 2 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do wymagań normy AS/EN 9100 wyd. D

 • Podejście procesowe (parametry procesów, mierzalność, ocena i analiza)
 • 7 zasad zarządzania

2. Wymagania normy

 • Ogólne informacje o normie AS 9100 rev D
 • Powiązanie z norma ISO 9001:2015 i definicje
 • Kontekst organizacji
 • Podejście procesowe
 • Rola Pełnomocnika ds. systemu i jego usytuowanie w najwyższym kierownictwie
 • Planowanie SZJ i jego odniesienie do ryzyka i szans
 • Wsparcie
 • Nadzór nad zasobami pomiarowymi
 • Wiedza i świadomość
 • Zasady postępowania z udokumentowanymi informacjami
 • Planowanie, zarządzania ryzykiem operacyjnym, konfiguracja wyrobu, bezpieczeństwo wyrobu
 • Zapobieganie częściom sfałszowanym
 • Projektowanie
 • Nadzór nad procesami i dostawcami zewnętrznymi
 • Produkcja
 • Kontrola Jakości
 • Ocena efektów działania
 • Doskonalenie
 • Audity wewnętrzne
 • Zarządzanie konfiguracją
 • Przegląd zarządzania

Ćwiczenia:

Ćwiczenia praktyczne związane z zastosowaniem normy AS/EN 9100 wydanie D w przedsiębiorstwie.

1. Temat: Zdefiniowanie procesów potrzebnych do funkcjonowania SZJ w firmie
Forma: Ćwiczenie w grupach
Cel: Nabycie praktycznych umiejętności tworzenia map procesów w zakładzie, sposobów powiązania pomiędzy procesami, oceny i analizie procesów

2. Temat: Przeprowadzanie analizy ryzyka na przykładzie wybranego procesu
Forma: Ćwiczenie w grupach
Cel: Zapoznanie się z sposobami analizy ryzyka procesów, analiza danych

3. Temat: Zarządzanie konfiguracją
Forma: Ćwiczenie w grupach na konkretnym przykładzie
Cel: Zapoznanie się z tworzeniem schematów graficznych konfiguracji (pozyskiwanie danych konfiguracyjnych, analiza tych danych, zastosowanie ich w produkowanym wyrobie)

4. Temat: Przeprowadzanie auditów wewnętrznych
Forma: Ćwiczenia w grupach
Cel: Praktyczne zapoznanie z tworzeniem planu auditu, jego przeprowadzaniem, określaniem i monitorowaniem działań poauditowych

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Kwalifikacje w zakresie umiejętności do wdrażania, utrzymywania i doskonalenia SZJ w firmie lotniczej
 • Praktyczna interpretacja wymagań normy AS/EN 9100 wydanie D
 • Zasady praktycznego stosowania w zakładzie 7 ZASAD ZARZĄDZANIA oraz podejścia procesowego

Uczestnik nauczy się:

 • Jak interpretować wymagania normy AS/EN 9100 w codziennym funkcjonowaniu firmy

Uczestnik dowie się:

 • Jaki zalety ma organizacja pracy w zakładzie w oparciu o wymagania normy AS/EN 9100 rev D
 • Jak praktycznie można stosować 7 ZASAD ZARZADZANIA w codziennym funkcjonowaniu firmy

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Korzyści dla przedsiębiorstwa:         

 • poprawa organizacji pracy
 • zarządzanie w oparciu o zidentyfikowane i opomiarowane procesy
 • skuteczniejszy nadzór na produkcją
 • możliwość eliminowania popełnianych błędów oraz ich przyczyn
 • poprawa wizerunku firmy w oczach klientów

Adresaci

 • kadra kierownicza, 
 • kierownicy i pracownicy średniego szczebla, 
 • pracownicy produkcji.

Zastosowanie

Szkolenie przeznaczone jest dla jednostek gospodarczych zajmujących się lotnictwem, astronautyka i obronnością, stosujących w swojej organizacji system zarządzania jakością w oparciu o wymagania normy AS/EN 9100 wydanie D

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2150.00 zł netto
2644.50 zł brutto

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

p.o. Kierownika Działu Szkoleń i Konsultacji

Dokumenty do pobrania