Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AS9100-P

Wprowadzenie do wymagań normy AS 9100

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 • Poznanie ogólnych wymagań normy AS/EN 9100 wydanie D.
 • Nabycie wiedzy i umiejętności do wdrażania, utrzymywania i doskonalenia SZJ w firmie lotniczej.
 • Praktyczna interpretacja wymagań normy AS/EN 9100 wydanie D.
 • Poznanie zasad praktycznego zarządzania jakością z uwzględnieniem podejścia procesowego oraz opracowania niezbędnych dokumentów systemowych.

Symbol szkolenia

AS9100-P

Terminy i miejsce

10 - 11 października 2022
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 4 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
10 - 11 października 2022
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 4 dni
Lokalizacja: Online

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

1.       Wprowadzenie do wymagań normy AS/EN 9100 wyd. D

 • Podejście procesowe (parametry procesów, mierzalność, ocena i analiza)
 • 7 zasad zarządzania

2.       Wymagania normy

 • Ogólne informacje o normie AS 9100 rev D
 • Powiązanie z norma ISO 9001:2015 i definicje
 • Kontekst organizacji
 • Podejście procesowe
 • Rola Pełnomocnika ds. systemu i jego usytuowanie w najwyższym kierownictwie
 • Planowanie SZJ i jego odniesienie do ryzyka i szans
 • Wsparcie
 • Nadzór nad zasobami pomiarowymi
 • Wiedza i świadomość
 • Zasady postępowania z udokumentowanymi informacjami
 • Planowanie, zarządzania ryzykiem operacyjnym, konfiguracja wyrobu, bezpieczeństwo wyrobu
 • Zapobieganie częściom sfałszowanym
 • Projektowanie
 • Nadzór nad procesami i dostawcami zewnętrznymi
 • Produkcja
 • Kontrola Jakości
 • Ocena efektów działania
 • Doskonalenie
 • Audity wewnętrzne
 • Zarządzanie konfiguracją
 • Przegląd zarządzania

Ćwiczenia:

Ćwiczenia praktyczne związane z zastosowaniem normy AS/EN 9100 wydanie D w przedsiębiorstwie.

1.       Temat: Zdefiniowanie procesów potrzebnych do funkcjonowania SZJ w firmie

Forma: Ćwiczenie w grupach

Cel: Nabycie praktycznych umiejętności tworzenia map procesów w zakładzie, sposobów powiązania pomiędzy procesami, oceny i analizie procesów

2.       Temat: Przeprowadzanie analizy ryzyka na przykładzie wybranego procesu

Forma: Ćwiczenie w grupach

Cel: Zapoznanie się z sposobami analizy ryzyka procesów, analiza danych.

3.       Temat: Zarządzanie konfiguracją

Forma: Ćwiczenie w grupach na konkretnym przykładzie

Cel: Zapoznanie się z tworzeniem schematów graficznych konfiguracji (pozyskiwanie danych konfiguracyjnych, analiza tych danych, zastosowanie ich w produkowanym wyrobie)

4.       Temat: Przeprowadzanie auditów wewnętrznych

Forma: Ćwiczenia w grupach

Cel: Praktyczne zapoznanie z tworzeniem planu auditu, jego przeprowadzaniem, określaniem i monitorowaniem działań poauditowych

 

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Kwalifikacje w zakresie umiejętności do wdrażania, utrzymywania i doskonalenia SZJ w firmie lotniczej
 • Praktyczna interpretacja wymagań normy AS/EN 9100 wydanie D
 • Zasady praktycznego stosowania w zakładzie 7 ZASAD ZARZĄDZANIA oraz podejścia procesowego

Uczestnik nauczy się:

 • Jak interpretować wymagania normy AS/EN 9100 w codziennym funkcjonowaniu firmy

Uczestnik dowie się:

 • Jaki zalety ma organizacja pracy w zakładzie w oparciu o wymagania normy AS/EN 9100 rev D
 • Jak praktycznie można stosować 7 ZASAD ZARZADZANIA w codziennym funkcjonowaniu firmy

Adresaci

 • kadra kierownicza, 
 • kierownicy i pracownicy średniego szczebla, 
 • pracownicy produkcji.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1950.00 zł netto
2398.50 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych