Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AS9100-P

Wprowadzenie do wymagań normy AS 9100

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 • Poznanie ogólnych wymagań normy AS/EN 9100 wydanie D.
 • Nabycie wiedzy i umiejętności do wdrażania, utrzymywania i doskonalenia SZJ w firmie lotniczej.
 • Praktyczna interpretacja wymagań normy AS/EN 9100 wydanie D.
 • Poznanie zasad praktycznego zarządzania jakością z uwzględnieniem podejścia procesowego oraz opracowania niezbędnych dokumentów systemowych.

Symbol szkolenia

AS9100-P

Terminy i miejsce

08 - 09 kwietnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 5 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

1.       Wprowadzenie do wymagań normy AS/EN 9100 wyd. D

O  Podejście procesowe (parametry procesów, mierzalność, ocena i analiza)

O  7 zasad zarządzania

2.       Wymagania normy

O  Ogólne informacje o normie AS 9100 rev D

O  Powiązanie z norma ISO 9001:2015 i definicje

O  Kontekst organizacji

O  Podejście procesowe

O  Rola Pełnomocnika ds. systemu i jego usytuowanie w najwyższym kierownictwie

O  Planowanie SZJ i jego odniesienie do ryzyka i szans

O  Wsparcie

O  Nadzór nad zasobami pomiarowymi

O  Wiedza i  świadomość

O  Zasady postępowania z udokumentowanymi informacjami

O  Planowanie, zarządzania ryzykiem operacyjnym, konfiguracja wyrobu, bezpieczeństwo wyrobu

O  Zapobieganie częściom sfałszowanym

O  Projektowanie

O  Nadzór nad procesami i dostawcami zewnętrznymi

O  Produkcja

O  Kontrola Jakości

O  Ocena efektów działania

O  Doskonalenie

O  Audity wewnętrzne

O  Zarządzanie konfiguracją

O  Przegląd zarządzania

Ćwiczenia:

Ćwiczenia praktyczne związane z zastosowaniem normy AS/EN 9100 wydanie D w przedsiębiorstwie.

1.       Temat: Zdefiniowanie procesów potrzebnych do funkcjonowania SZJ w firmie

Forma: Ćwiczenie w grupach

Cel: Nabycie praktycznych umiejętności tworzenia map procesów w zakładzie, sposobów powiązania pomiędzy procesami, oceny i analizie procesów

2.       Temat: Przeprowadzanie analizy ryzyka na przykładzie wybranego procesu

Forma: Ćwiczenie w grupach

Cel: Zapoznanie się z sposobami analizy ryzyka procesów, analiza danych.

3.       Temat: Zarządzanie konfiguracją

Forma: Ćwiczenie w grupach na konkretnym przykładzie

Cel: Zapoznanie się z tworzeniem schematów graficznych konfiguracji (pozyskiwanie danych konfiguracyjnych, analiza tych danych, zastosowanie ich w produkowanym wyrobie)

4.       Temat: Przeprowadzanie auditów wewnętrznych

Forma: Ćwiczenia w grupach

Cel: Praktyczne zapoznanie z tworzeniem planu auditu, jego przeprowadzaniem, określaniem i monitorowaniem działań poauditowych

 

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·         Kwalifikacje w zakresie umiejętności do wdrażania, utrzymywania i doskonalenia SZJ w firmie lotniczej

·         Praktyczna interpretacja wymagań normy AS/EN 9100 wydanie D

·         Zasady praktycznego stosowania w zakładzie 7 ZASAD ZARZĄDZANIA oraz podejścia procesowego

 

Uczestnik nauczy się:

·      Jak interpretować wymagania normy AS/EN 9100 w codziennym funkcjonowaniu firmy

 

Uczestnik dowie się:

·      Jaki zalety ma organizacja pracy w zakładzie w oparciu o wymagania normy AS/EN 9100 rev D

·      Jak praktycznie można stosować 7 ZASAD ZARZADZANIA w codziennym funkcjonowaniu firmy

 

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Korzyści dla przedsiębiorstwa:         

·         poprawa organizacji pracy

·         zarządzanie w oparciu o zidentyfikowane i opomiarowane procesy

·         skuteczniejszy nadzór na produkcją

·         możliwość eliminowania popełnianych błędów oraz ich przyczyn

·         poprawa wizerunku firmy w oczach klientów

Adresaci

 • kadra kierownicza, 
 • kierownicy i pracownicy średniego szczebla, 
 • pracownicy produkcji.

Zastosowanie

Szkolenie przeznaczone jest dla jednostek gospodarczych zajmujących się lotnictwem, astronautyka i obronnością, stosujących w swojej organizacji system zarządzania jakością w oparciu o wymagania normy AS/EN 9100 wydanie D

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2300.00 zł netto
2829.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania