Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
POM-VT

Ocena wizualna połączeń spawanych VT

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

?Metodyka wykonywania nieniszczących badań wizualnych połączeń spawanych (Visual Testing Of Materials), przy wytwarzaniu i przetwórstwie metali oraz badania przed i eksploatacyjne urządzeń, obiektów i konstrukcji.
Metody i zasady przeprowadzania badań wizualnych (bezpośrednich i zdalnych).
Dobór technik badawczych w zależności od badanych obiektów. Etapy (kolejność) przeprowadzania badania.
Wyposażenie niezbędne do przeprowadzania badań, narzędzia i przyrządy pomocnicze. Informacje przed badaniem, ocena i raportowanie.
Zagadnienia poziomów jakości i poziomów akceptacji.
Analizy przypadków produkcyjnych, zespołowa i samodzielna ocena wybranych złączy próbnych.

Symbol szkolenia

POM-VT

Terminy i miejsce

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Korzyści dla uczestnika

• Poprawa efektywności i jakości procesu specjalnego dzięki zwiększeniu świadomości i wiedzy personel . • Zmniejszenie kosztów spowodowanych złą jakością złączy spawanych. • Poprawa efektywności procesu dzięki zdobytej wiedzy praktycznej i wymianie doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.

Adresaci

• Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości. • Liderzy projektów. • Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ. • Pracownicy działów SQA, SQD. • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji). • pracownicy działów kontroli jakości, firm usługowych wykonujących badania nieniszczące - NDT Non-Destructive Testing • personel nadzoru inwestycyjnego i technologicznego.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych