Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
POM-VT

Ocena wizualna połączeń spawanych VT

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

?Metodyka wykonywania nieniszczących badań wizualnych połączeń spawanych (Visual Testing Of Materials), przy wytwarzaniu i przetwórstwie metali oraz badania przed i eksploatacyjne urządzeń, obiektów i konstrukcji.
Metody i zasady przeprowadzania badań wizualnych (bezpośrednich i zdalnych).
Dobór technik badawczych w zależności od badanych obiektów. Etapy (kolejność) przeprowadzania badania.
Wyposażenie niezbędne do przeprowadzania badań, narzędzia i przyrządy pomocnicze. Informacje przed badaniem, ocena i raportowanie.
Zagadnienia poziomów jakości i poziomów akceptacji.
Analizy przypadków produkcyjnych, zespołowa i samodzielna ocena wybranych złączy próbnych.

Symbol szkolenia

POM-VT

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Korzyści dla uczestnika

• Poprawa efektywności i jakości procesu specjalnego dzięki zwiększeniu świadomości i wiedzy personel . • Zmniejszenie kosztów spowodowanych złą jakością złączy spawanych. • Poprawa efektywności procesu dzięki zdobytej wiedzy praktycznej i wymianie doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.

Adresaci

• Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości. • Liderzy projektów. • Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ. • Pracownicy działów SQA, SQD. • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji). • pracownicy działów kontroli jakości, firm usługowych wykonujących badania nieniszczące - NDT Non-Destructive Testing • personel nadzoru inwestycyjnego i technologicznego.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania