Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PFMEA&FC&CP-APIS

Opracowywanie kluczowej dokumentacji procesowej (schemat blokowy, PFMEA wg wytycznych AIAG & VDA, plany kontroli) za pomocą programu IQ-RM Apis

Narzędzia jakości

Cele szkolenia

Cele szkolenia:

 uzyskanie podstawowych umiejętności obsługi programu IQ-RM firmy Apis w zakresie wykonywania analizy PFMEA,
w szczególności:

 • opracowywania struktury procesu,
 • definiowania funkcji i sieci funkcji, wad i sieci wad, działań i szacowania ryzyka (S,O,D),
 • planowania działań w celu optymalizacji procesu,
 • generowania PFMEA dla wybranego zakresu (etapu procesu) na podstawie opracowanej struktury i powiązań między jej elementami,
 • opracowywania podstawowych raportów i analiz wyników PFMEA,

·         przygotowywania schematu blokowego procesu (Process Flowchart - PFC) i generowania planu kontroli (Control Plan – CP) zgodnego z PFC i PFMEA.

Symbol szkolenia

PFMEA&FC&CP-APIS

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 85%

Czas trwania: 3 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

·       Przypomnienie podstawowych zasad prowadzenia analizy FMEA procesu (PFMEA) wg wytycznych AIAG & VDA 2019:

-        PFMEA jako 7-etapowy proces, zasady 5T,

-        Faza 1 – planowanie i przygotowanie,

-        faza 2 – definiowanie struktury procesu,

-        faza 3 – definiowanie funkcji i wymagań / charakterystyk, powiązania między funkcjami / ch-kami (Function Tree),

-        faza 4 – definiowanie wad, powiązania między wadami (Failure Tree, Failure Modes, Failure Effects, Failure Causes),

-        faza 5 – analiza ryzyka (szacowanie Severity, Occurrence, Detection), identyfikacja bieżących działań (prewencja, detekcja) i określanie priorytetów (AP – Action Priority),

-        faza 6 – optymalizacja – planowanie i wdrażanie działań redukujących ryzyko,

-        faza 7 – dokumentowanie (raportowanie),

-        taktyka PFMEA – podejście „Top-Down” (wg struktury) lub „Bottom-Up” (metodyka tradycyjna wg formularza).

·       Schemat blokowy procesu (Process Flowchart – PFC) jako podstawa dla PFMEA.

·       Plan kontroli (Control Plan – CP) – cele, budowa, powiązanie z PFC i PFMEA.

·       Wprowadzenie do programu IQ-RM Apis:

-        podstawowe moduły (edytory) programu i ich zastosowanie w PFMEA (Structure Editor, Function Net Editor, Failure Net Editor, Cause and Effect Diagram Editor, Deadline Editor, FMEA Editor, Statistics Editor),

-        typy danych obsługiwanych przez program (projekt, wariant, wersja, Struktura i jej elementy),

-        typy dokumentów obsługiwanych przez program (schemat blokowy procesu, PFMEA, plany kontroli).

Warsztaty:

·       Wykonanie fragmentu PFMEA dla wyrobu i procesu wybranego przez Uczestników:

-        tworzenie i edycja struktury,

-        definiowanie i edycja funkcji i wymagań / charakterystyk dla elementów struktury,

-        definiowanie wad dla elementów struktury,

-        definiowanie zależności między elementami struktury: sieć funkcji (Function Net), sieć wad (Failure Net),

-        definiowanie działań (prewencja i detekcja),

-        szacowanie ryzyka – wskaźników Severity, Occurrence, Detection, określanie priorytetu (AP),

-        generowanie tabelarycznej postaci PFMEA (formularz) za pomocą transferu opisu zagrożeń z elementów struktury,

-        aktualizacja struktury, sieci funkcji i sieci wad wg zmian dokonywanych w formularzu PFMEA,

-        optymalizacja procesu - definiowanie i dokumentowanie nowych działań (prewencji i detekcji), wykorzystanie Deadline Editor.

·       Raporty i dokumentacja FMEA:

-        archiwizacja i kopiowanie danych: projektów, analiz FMEA, Struktur, wariantów i wersji,

-        raporty, filtry , wydruki, podstawowe analizy statystyczne (Pareto, histogramy, stan działań, macierze ryzyka).

·       Wykonanie i edycja schematu blokowego procesu (Process Flowchart) oraz planu kontroli (Control Plan).

 

Adresaci

·       Moderatorzy, liderzy, koordynatorzy zespołów PFMEA,

·       członkowie zespołów PFMEA,

·       kierownicy, liderzy projektów,

·       osoby weryfikujące PFMEA dostawców, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców (SQA, SQD), auditorzy II strony.

Dodatkowe informacje

Wymagania techniczne:

·       stanowiska komputerowe wyposażone w oprogramowanie IQ-RM

·       zaleca się, aby przy jednym stanowisku komputerowym nie pracowały więcej niż dwie osoby (zalecane: jedna osoba
na stanowisko)

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

 

Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania