Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Cele szkolenia

 • Prawidłowe wezwanie służb ratunkowych
 • Prawidłowe rozpoznanie stanu zagrożenia życia u poszkodowanego
 • Umiejętne radzenie sobie w sytuacji Nagłego Zatrzymania Krążenia
 • Zaznajomienie się z postępowaniem w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia
 • Prawidłowe wykonanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie osoby dorosłej
 • Uświadomienie uczestnikowi szkolenia, że świadek zdarzenia ratuje poszkodowanego

Symbol szkolenia

PPOM-P

Terminy i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej: 75%

Czas trwania: 1 dzień po 4 godz.

Program i ćwiczenia

1.       Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego i zabezpieczenie miejsca zdarzenia

2.       Wezwanie pomocy, numery alarmowe

3.       Prawo a pierwsza pomoc

4.       Motywacja do udzielania pierwszej pomocy

5.       Resuscytacja krążeniowo- oddechowa (na podstawie wytycznych ERC 2021. - BLS

6.       Resuscytacja krążeniowo- oddechowa z użyciem defibrylatora AED - ERC 2021 BLS AED

7.       Pozycja / zabezpieczenie poszkodowanego / Nieprzytomny i co dalej

8.       Tamowanie krwotoków

9.       Zabezpieczenie złamań, zwichnięć, postępowanie w urazach

10.    Sytuacje szczególne

11.    Pytania poszkoleniowe


Ćwiczenia:

Przeprowadzane na fantomie.

Z użyciem medycznych materiałów pomocniczych.

W ćwiczeniach powinien wziąć udział każdy, jednak nie jest to przymusowe. Można jedynie obserwować.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

 • Wezwania służb ratunkowych
 • Oceny stanu zdrowia poszkodowanego
 • Resuscytacji krążeniowo – oddechowej
 • Wykorzystania defibrylatora AED
 • Układania poszkodowanego w pozycji dla niego bezpiecznej

 

Uczestnik dowiaduje się:

 • Jakie numery alarmowe obsługiwane są na terenie RP
 • Jak wykorzystać podręczny sprzęt do ratowania zdrowia i życia
 • Jak sprawdzić podstawowe funkcje życiowe poszkodowanego
 • Dlaczego udzielanie pomocy jest ważne

Metodyka

Krótki wykład teoretyczny, by uczestnicy dowiedzieli się podstawowych informacji.

Następnie większość szkolenia ma charakter warsztatowy w oparciu o przygotowane przez trenera pomoce szkoleniowe, z użyciem fantomu, medycznych materiałów pomocniczych.

Adresaci

 • pracownicy szeregowi,
 • team liderzy, brygadziści,
 • kierownicy,
 • służby BHP.

Dodatkowe informacje

Informacje dodatkowe:

Podstawowe szkolenie – min. 3-4 godz. (pracownicy szeregowi)

Optymalnie szkolenie - 6 godz. (team liderzy, brygadziści, kierownicy, służby BHP)

 

[Uwaga: Możliwe szkolenia 2 grupy dziennie po 4 godz.]

Dodatkowo płatne, wg odrębnej oferty:

 • Przygotowanie apteczki.
 • Dostarczenie informacji / tablic o apteczce, o AED.
 • Projekt bezpieczeństwa całej firmy.

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych