Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
GDT-STAT

Statystyczna analiza łańcuchów tolerancji z oceną ryzyka niezgodności

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

·       Zdobycie umiejętności syntezy łańcuchów wymiarowych z uwzględnieniem statystycznej zmienności wymiarów składowych.

·       Nabycie zdolności statystycznego szacowania ryzyka niezgodności dla produktu na podstawie zmienności występujących w procesie produkcji.

·       Zdobycie wiedzy na temat metod poprawnego definiowania wymiarów komponentów i oceny ich wpływu na wymiary wynikowe.

·       Zrozumienie wpływu zmienności procesu produkcji na syntezę łańcuchów tolerancji oraz roli metod statystycznego sterowania procesem (SPC) w nadzorowaniu i redukcji tej zmienności.

·       Rozszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu tolerancji geometrycznych (ISO GPS / ASME GD&T) o wymagania normy ISO18391.

Symbol szkolenia

GDT-STAT

Terminy i miejsce

21 - 22 marca 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 22 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

·         Łańcuchy wymiarowe – definicja, klasyfikacja, nomenklatura.

·         Analiza liniowych łańcuchów wymiarowych, określenie współczynnika wpływu, zasada najkrótszego łańcucha wymiarowego.

o    Probabilistyka w przemyśle i statystyczne metody sterowania procesem (wskaźniki zdolności procesu)

o    Charakterystyka rozkładów statystycznych i odniesienie do typowych procesów technologicznych (obróbka mechaniczna, tłoczenie, spawanie).

·         Metoda statystyczna w syntezie łańcuchów wymiarowych

o    Dobór typu rozkładu.

o    Określenie „współczynnika wpływu”.

o    Kryterium ryzyka dla wyniku.

§  Kiedy wygrywa metoda deterministyczna?

§  Zasada 90% kontrybucji.

§  Zasada Cpk 1.33 i 1.67.

·         Analiza przypadków

o    Obliczenia łańcuchów tolerancji przy zapisie standardowym i zapisach tolerancji geometrycznych

o    Określenie dodatkowych wymagań ważnych dla montowalności

o    Tworzenie rysunków ISO GPS / ASME GD&T

§  odzwierciedlających sposób montażu

§  spełniających zasadę najkrótszego łańcucha wymiarowego

§  opisujących wymagania statystyczne

o    Dyskusja nad wynikami.


Ćwiczenia:

·       Ocena i interpretacja podstawowych wskaźników zdolności procesu  - analiza przedstawionych wyników – przypomnienie analizy SPC.

·       Obliczenia liniowych i płaskich łańcuchów wymiarowych – standardowy arkusz kalkulacyjny.

·       Obliczenia płaskich łańcuchów wymiarowych metoda stochastyczną – dedykowany arkusz kalkulacyjny – analiza współczynnika wpływu, dobór rozkładu, analiza porównawcza różnych koncepcji analizy ryzyka .

·       Tworzenie rysunków technicznych zgodnych z wynikami analizy łańcuchów wymiarowych – ćwiczenia na dedykowanych rysunkach– przełożenie wymagań i wniosków analizy na specyfikacje techniczne.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

·       Tworzenia łańcuchów tolerancji z uwzględnieniem metod statystycznych na podstawie tolerancji geometrycznych.

·       Ewaluacji ryzyka podczas składania / montażu produktów wielokomponentowych.

·       Identyfikacji kluczowych komponentów i wymiarów mających wpływ na poprawny montaż podzespołu / wyrobu.

 

Uczestnik dowiaduje się:

·       Jak optymalizować koszty produkcji (produktu) poprzez zmniejszanie wymagań jakościowych wobec komponentów, z zachowaniem akceptowalnego ryzyka dla podzespołu / wyrobu finalnego.

·       Jak jest systematyka analizy łańcuchów wymiarowych.

·       Jakie jest powiązanie tolerancji w łańcuchach wymiarowych ze zmiennością procesu, nadzorowaną metodami SPC .

·       Jak szacować ryzyko wystąpienia części niezgodnej stosując różne koncepcje analizy ryzyka.

Adresaci

·       Konstruktorzy, projektanci, liderzy zespołów inżynierskich

o    Projektanci produktów

o    Projektanci procesów technologicznych

·       Osoby odpowiedzialne za jakość u dostawców

·       Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.

·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

·       Osoby odpowiedzialne za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie procedur SPC w przedsiębiorstwie.

Dodatkowe informacje

Szkolenie przy użyciu komputerów, potrzebny dostęp do programu MS Excel.

Zalecenia dla Uczestników:

·       Minimum kilkumiesięczne doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu prostych / liniowych analiz łańcuchów wymiarowych.

·       Umiejętność czytania i tworzenia rysunków technicznych z uwzględnieniem tolerowania geometrycznego.

·       Podstawowa znajomość reguł Statystycznego Sterowania Procesem (SPC).

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Powiązane artykuły

Statystyczna analiza łańcuchów tolerancji z oceną ryzyka niezgodności

Statystyczna analiza łańcuchów tolerancji z oceną ryzyka niezgodności

Adam Ziółkowski
Trener TQMsoft
„Kiedyś samochody projektowali inżynierowie, dzisiaj robią to księgowi” – taką tezę można często usłyszeć z ust użytkowników dzisiejszych samochodów lub sprzętu AGD/RTV. Jest w tym częściowa prawda. Opłacalność produkcji, w czasach silnie rozwiniętej konkurencji, spędza sen z powiek wielu właścicielom fabryk. Niestety w realnym świecie, gdzie procesy produkcyjne są znane, innowacyjność jest wyśrubowana na bardzo wysoki poziom, a produkty mogą być produkowane w każdym zakątku globu, kluczowym punktem staje się optymalizacja tj. redukcja odpadów z jednoczesnym podniesieniem jakości i racjonalizacją...
Czytaj artykuł

Najbliższe szkolenie otwarte:

2550.00 zł netto
3136.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania