Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
GDT-STAT

Statystyczna analiza łańcuchów tolerancji z oceną ryzyka niezgodności

Projektowanie i rozwój produktu

Cele szkolenia

·       Zdobycie umiejętności syntezy łańcuchów wymiarowych z uwzględnieniem statystycznej zmienności wymiarów składowych.

·       Nabycie zdolności statystycznego szacowania ryzyka niezgodności dla produktu na podstawie zmienności występujących w procesie produkcji.

·       Zdobycie wiedzy na temat metod poprawnego definiowania wymiarów komponentów i oceny ich wpływu na wymiary wynikowe.

·       Zrozumienie wpływu zmienności procesu produkcji na syntezę łańcuchów tolerancji oraz roli metod statystycznego sterowania procesem (SPC) w nadzorowaniu i redukcji tej zmienności.

·       Rozszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu tolerancji geometrycznych (ISO GPS / ASME GD&T) o wymagania normy ISO18391.

Symbol szkolenia

GDT-STAT

Terminy i miejsce

18 - 19 listopada 2024
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 31 minut
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

·         Łańcuchy wymiarowe – definicja, klasyfikacja, nomenklatura.

·         Analiza liniowych łańcuchów wymiarowych, określenie współczynnika wpływu, zasada najkrótszego łańcucha wymiarowego.

o    Probabilistyka w przemyśle i statystyczne metody sterowania procesem (wskaźniki zdolności procesu)

o    Charakterystyka rozkładów statystycznych i odniesienie do typowych procesów technologicznych (obróbka mechaniczna, tłoczenie, spawanie).

·         Metoda statystyczna w syntezie łańcuchów wymiarowych

o    Dobór typu rozkładu.

o    Określenie „współczynnika wpływu”.

o    Kryterium ryzyka dla wyniku.

§  Kiedy wygrywa metoda deterministyczna?

§  Zasada 90% kontrybucji.

§  Zasada Cpk 1.33 i 1.67.

·         Analiza przypadków

o    Obliczenia łańcuchów tolerancji przy zapisie standardowym i zapisach tolerancji geometrycznych

o    Określenie dodatkowych wymagań ważnych dla montowalności

o    Tworzenie rysunków ISO GPS / ASME GD&T

§  odzwierciedlających sposób montażu

§  spełniających zasadę najkrótszego łańcucha wymiarowego

§  opisujących wymagania statystyczne

o    Dyskusja nad wynikami.


Ćwiczenia:

·       Ocena i interpretacja podstawowych wskaźników zdolności procesu  - analiza przedstawionych wyników – przypomnienie analizy SPC.

·       Obliczenia liniowych i płaskich łańcuchów wymiarowych – standardowy arkusz kalkulacyjny.

·       Obliczenia płaskich łańcuchów wymiarowych metoda stochastyczną – dedykowany arkusz kalkulacyjny – analiza współczynnika wpływu, dobór rozkładu, analiza porównawcza różnych koncepcji analizy ryzyka .

·       Tworzenie rysunków technicznych zgodnych z wynikami analizy łańcuchów wymiarowych – ćwiczenia na dedykowanych rysunkach– przełożenie wymagań i wniosków analizy na specyfikacje techniczne.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

·       Tworzenia łańcuchów tolerancji z uwzględnieniem metod statystycznych na podstawie tolerancji geometrycznych.

·       Ewaluacji ryzyka podczas składania / montażu produktów wielokomponentowych.

·       Identyfikacji kluczowych komponentów i wymiarów mających wpływ na poprawny montaż podzespołu / wyrobu.

 

Uczestnik dowiaduje się:

·       Jak optymalizować koszty produkcji (produktu) poprzez zmniejszanie wymagań jakościowych wobec komponentów, z zachowaniem akceptowalnego ryzyka dla podzespołu / wyrobu finalnego.

·       Jak jest systematyka analizy łańcuchów wymiarowych.

·       Jakie jest powiązanie tolerancji w łańcuchach wymiarowych ze zmiennością procesu, nadzorowaną metodami SPC .

·       Jak szacować ryzyko wystąpienia części niezgodnej stosując różne koncepcje analizy ryzyka.

Adresaci

·       Konstruktorzy, projektanci, liderzy zespołów inżynierskich

o    Projektanci produktów

o    Projektanci procesów technologicznych

·       Osoby odpowiedzialne za jakość u dostawców

·       Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.

·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

·       Osoby odpowiedzialne za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie procedur SPC w przedsiębiorstwie.

Dodatkowe informacje

Szkolenie przy użyciu komputerów, potrzebny dostęp do programu MS Excel.

Zalecenia dla Uczestników:

·       Minimum kilkumiesięczne doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu prostych / liniowych analiz łańcuchów wymiarowych.

·       Umiejętność czytania i tworzenia rysunków technicznych z uwzględnieniem tolerowania geometrycznego.

·       Podstawowa znajomość reguł Statystycznego Sterowania Procesem (SPC).

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Powiązane artykuły

Statystyczna analiza łańcuchów tolerancji z oceną ryzyka niezgodności

Statystyczna analiza łańcuchów tolerancji z oceną ryzyka niezgodności

Adam Ziółkowski
Trener TQMsoft
„Kiedyś samochody projektowali inżynierowie, dzisiaj robią to księgowi” – taką tezę można często usłyszeć z ust użytkowników dzisiejszych samochodów lub sprzętu AGD/RTV. Jest w tym częściowa prawda. Opłacalność produkcji, w czasach silnie rozwiniętej konkurencji, spędza sen z powiek wielu właścicielom fabryk. Niestety w realnym świecie, gdzie procesy produkcyjne są znane, innowacyjność jest wyśrubowana na bardzo wysoki poziom, a produkty mogą być produkowane w każdym zakątku globu, kluczowym punktem staje się optymalizacja tj. redukcja odpadów z jednoczesnym podniesieniem jakości i racjonalizacją...
Czytaj artykuł

Najbliższe szkolenie otwarte:

2550.00 zł netto
3136.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania