Certyfikowany ekspert ds. zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Wyposażamy Uczestników programu w aktualną wiedzę i kluczowe umiejętności niezbędne do profesjonalnego prowadzenia zadań związanych z zakresem objętym programem. Biorąc udział w szkoleniach wybranych spośród poniżej przedstawionych i uzyskując wymaganą dla programu liczbę punktów, Uczestnik otrzymuje Certyfikat Eksperta ds. Zarządzania Jakością w branży motoryzacyjnej, potwierdzający pozyskanie szerokiej specjalistycznej wiedzy w zakresie wymagań branżowych oraz umiejętności korzystania z odpowiednich narzędzi i technik w obszarze zarządzania jakością i zapewnienia jakości w firmie motoryzacyjnej. 

DLA KOGO:

Do udziału w Programie zapraszamy:

  • inżynierów i specjalistów jakości,
  • inżynierów procesu i menedżerów projektów klienckich, firm produkcyjnych branży motoryzacyjnej, przed którymi stoją wymagania branżowe zgodnie z wytycznymi IATF i VDA oraz innymi specyficznymi wymaganiami klientów.

KORZYŚCI DLA FIRMY:

  • Certyfikat daje naszym Klientom gwarancję, że proces zapewnienia jakości prowadzony będzie przez wykwalifikowaną osobę mającą wszechstronną wiedzę i potrafiąca zaimplementować wymagane w branży narzędzia jakościowe, w tym narzędzia oceny ryzyka i rozwiązywania problemów jakościowych związanych zarówno z produktem jak i z procesem.
  • Dzięki udziałowi pracownika w programie Firma otrzymuje gwarancję optymalnego nadzorowania projektów dla klientów branży automotive z uwzględnieniem dokumentacji jakościowej oraz umiejętności prowadzenia procesu reklamacyjnego pod kątem jakościowym.
  • Dzięki znajomości zastosowania narzędzi tzw. Core Tools pracownik potrafi skompletować pełną dokumentację PPAP w procesie zaawansowanego planowania jakości – APQP.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • Dla pracowników jest to wyzwanie dołączenia do wąskiej grupy eksperckiej posiadającej zdolność rozumienia wymagań jakościowych klientów branży motoryzacyjnej i umiejętność zastosowania narzędzi takich jak FMEA, Proces Flow Chart, Plany Kontroli, MSA , SPC w procesie zapewnienia i doskonalenia jakości.
  • Pracownik ma również wiedzę i kompetencje merytoryczne do uczenia innych wewnątrz organizacji a tym samym podnoszenia również własnych umiejętności.

UWAGA:

Koszt egzaminu kończącego proces certyfikacji: zwolniony*

Szkolenia objęte Programem oraz punktacja:

Symbol szkolenia Nazwa szkolenia Punkty

6S-BB

Six Sigma – poziom Black Belt

80

6S-GB

Six Sigma – poziom Green Belt

50

APQP-PPAP

Wdrażanie wyrobów do produkcji seryjnej wg APQP oraz PPAP

50

PFMEA-APIS

Analiza FMEA procesów z wykorzystaniem programu IQ-RM firmy APIS

45

PFMEA-P

Analiza FMEA procesów produkcyjnych

45

PFMEA-VDA

Analiza FMEA procesów produkcyjnych wg wymagań VDA

45

SPC-MSA

Statystyczne sterowanie procesem SPC z analizą systemów pomiarowych MSA

45

AW-IATF

Auditor wewnętrzny wg IATF 16949

40

CNQT

Quality Tools – narzędzia jakości

40

CSR-FQ

Specyficzne wymagania klientów Formel Q-Konkret (Customer Specific Requirements)

40

CSR-NR

Specyficzne wymagania klientów - CSR - NISSAN-RENAULT -ANPQP

40

DOE-P

Planowanie eksperymentu – DOE – zakres podstawowy

40

G8D

Metoda global 8 D

40

ISO IATF

Wprowadzenie do wymagań IATF 16949

40

MSARR

Analiza systemów pomiarowych – metoda R&R

40

DFMEA

Analiza FMEA konstrukcji

40

PFMEA-W

Analiza FMEA procesów produkcyjnych – warsztaty doskonalące

40

PK

Plany kontroli

40

PPAP+PSW

Proces zatwierdzania części do produkcji – PPAP, PSW

40

SPC-QS

Statystyczne sterowanie procesem SPC w branży motoryzacyjnej

40

SQA-D

Zapewnienie jakości dostaw – SQA

40

VDA 6.3

Audit procesu według wymagań VDA 6.3

40

SPC-QSTAT

SPC z wykorzystaniem programu qs-STAT

35

AD-M

Auditor dostawcy motoryzacyjnego

30

AW-IATF

Auditor wewnętrzny wg IATF 16949

30

CSJ

Certyfikowany specjalista ds. jakości

60

IMDS

Obsługa bazy IMDS

30

LPA-W

Audit warstwowy procesu wg cqi-8 - warsztaty

30

MSAKAP

Analiza systemów pomiarowych – metoda Kappa

30

MSARR-N

Analiza systemów pomiarowych – metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych

30

TRIZ

TRIZ – podstawy metodologii

30

VDA 6.5

Audit wyrobu wg wymagań VDA 6.5

30

QRQC

Szybka reakcja na problemy jakościowe – metoda QRQC

30

UO-KRKJ

Doskonalenie kluczowych umiejętności osobistych kontrolera jakości

20

UO-EOA

Efektywność osobista audytora wewnętrznego

30

UO-STW

Trener idealny, czyli w jaki sposób przygotować i poprowadzić profesjonalne szkolenie wewnętrzne

30

UO-ZCWK

Zarządzanie czasem i współpraca z klientem wewnętrznym

20

 

Suma wymaganych punktów

280

 

Masz pytania? Napisz do nas:
tqacademy@tqmsoft.eu

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01/01/2019 program tqAcacemy zostanie zakończony. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj