Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Misja i wizja

Od 1996 roku pomagamy firmom produkcyjnym i usługowym w:
- spełnianiu wymagań,
- rozwoju,
- rozwiązywaniu problemów,

dostarczając szkolenia:
- standardowe lub dedykowane,
- otwarte lub zamknięte,
- stacjonarne lub online,
- praktyczne i skuteczne,

w zakresach:
- zarządzanie – firmą, personelem, jakością, produkcją, logistyką, projektami,
wyposażeniem, bezpieczeństwem, informacją, ryzykiem, energią, …
- pomiary, technika i technologia,
- kompetencje osobiste dla stanowisk pracy – od kierowniczych po liniowe.

Oferujemy ok. 400 tematów szkoleniowych.

Otaczamy klientów opieką począwszy od doboru szkoleń po wsparcie poszkoleniowe w postaci szybkich konsultacji lub usług doradczych wspierających projekty.

Szkolenia prowadzą eksperci i praktycy, posiadający wysokie i ciągle doskonalone kompetencje trenerskie.

Wspieramy wdrożenie wybranych, szkolonych metod za pomocą systemu Andon służącego do nadzorowania i pomiaru wskaźników dla linii, maszyn i procesów.

 

Preferujemy szkolenia odbywające się w tradycyjny sposób, z bezpośrednią interakcją między Uczestnikami a trenerem-ekspertem.

Dlatego zapraszamy do naszego ośrodka szkoleniowego w Krakowie lub organizujemy szkolenie w dowolnym miejscu uzgodnionym z Klientem.

Aby zaspokoić oczekiwania wszystkich Klientów, realizujemy także szkolenia w formule zdalnej („online”), nadal uznając interaktywne, skuteczne spotkanie Uczestników z trenerem-ekspertem za kluczowe.

Podziwiamy osiągnięcia sztucznej inteligencji (AI) w biznesie, ale w procesach szkoleniowych stawiamy na Inteligencję Prawdziwą.

Dlatego technologie informatyczne wykorzystujemy głównie w procesach operacyjnych - komunikacji z Klientami, zarządzania projektami szkoleniowymi czy udostępniania informacji (e-publikacje eksperckie, e-materiały szkoleniowe, e-testy, e-certyfikaty).

Technologie informacyjne „siłą rzeczy” wykorzystujemy oczywiście w czasie szkoleń bezpośrednio dotyczących kompetencji cyfrowych.

Niezależnie od ułatwień dostępów wynikających z e-technologii, każdy Uczestnik szkolenia stacjonarnego otrzymuje materialne materiały szkoleniowe, a każdy projekt szkoleniowy jest planowany i projektowany przez specjalistyczną kadrę Działu Obsługi Klienta, Działu Sprzedaży i Działu Projektowania Usług. Naszych Klientów nie obsługują e-doradcy.

Ciągle dokładamy starań, aby nasi trenerzy byli tymi najlepszymi, których można zaproponować grupie szkolonej w danym zakresie tematycznym. W tym celu w naszym certyfikowanym Systemie Zarządzania Jakością (ISO 9001) są utrzymywane i rozwijane odpowiednie procesy rekrutacji, projektowania i rozwoju.

Realizując szkolenie, każdy trener jest nie tylko ekspertem, ale także moderatorem, partnerem i doradcą w procesie zwiększania kompetencji Uczestników szkoleń. Dlatego nie nazywamy naszych trenerów „wykładowcami”.

Dotyczy to wszystkich kategorii realizowanych szkoleń, zarówno „twardych” jak i „miękkich”.

Nie tylko uczymy, ale też wierzymy w systemowe podejście do zarządzania i je w praktyce stosujemy. Od wielu lat posiadamy certyfikowany System Zarządzania Jakością (ISO 9001), obecnie przygotowujemy się do certyfikacji na zgodność ze standardem dla branży szkoleniowej ISO 21001.