Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Informacje prawne

TQMsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jako instytucja szkoleniowa jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.12/00175/2016. Wpis został dokonany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Firma jest zarejestrowana Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydz. XI Gospodarczy KRS pod nr 325010.

Siedziba firmy mieści się przy ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków. 

NIP: 676-11-58-054

Forma prawna: Spółka komandytowa.