Seminarium dotyczące wdrożenia aplikacji do kontroli jakości (QDA)

Tematyka seminarium:

Podczas seminarium zostanie omówiony scenariusz wdrożenia aplikacji do kontroli jakości i prowadzenia SPC. Z uwzględnieniem typowych problemów jakie napotyka się w takich projektach i przedstawieniem możliwości ich rozwiązywania

Seminarium przeznaczone dla:

 • Dyrektorów i Managerów jakości, 
 • Osób, których celem jest przygotowanie i wdrożenie projektów informatycznego wsparcia kontroli jakości

Zakres:

 • przedstawienie zagadnień związanych z wdrożeniem systemu dla KJ
 • demonstracja korzyści z przykładowych aplikacji na bazie programu QDA
 • przedstawienie zagadnień związanych z realizacją wymagań AIAG i VDA w zakresie kontroli produkcji
 • omówienie możliwości podłączania maszyn i przyrządów pomiarowych
 • przedstawienie sposobów analiz i raportowania

Czas trwania ok. 2 godz.

 • Dyskusja z uczestnikami, dotycząca konkretnych ich potrzeb i oczekiwań

Czas trwania ok. 1 godz.

Korzyści dla uczestników:

 • Uczestnik będzie mógł skonsultować własne oczekiwania z doświadczonymi wdrożeniowcami TQMsoft, w efekcie uzyska wiedzę jak efektywnie może wprowadzić taki system w swoich procesach

 • Uczestnik pozyska możliwość usprawnienia procesów kontroli jakości z użyciem nowoczesnej aplikacji i dedykowanych urządzeń (interfejsów, kolektorów danych)

 • Uczestnik pozna orientacyjny schemat systemu z przybliżonymi wymaganiami i koniecznymi zasobami IT
 • Uczestnik na podstawie konsultacji z Ekspertami TQMsoft będzie w stanie przygotować wstępny kosztorys na wdrożenie systemu kontroli jakości.

Terminy:

 • 19.08.2019, 10:00-13:00 
 • 27.09.2019, 10:00-13:00 
 • 08.11.2019, 10:00-13:00 
 • jeśli termin nie odpowiada, zapraszamy do kontaktu, ustalimy inny termin 

Zasady:

Bezpłatne sseminarium,  max do 3 osoby z jednej firmy
Max 12 osób na spotkaniu

Miejsce seminarium:

TQMsoft 
Bociana 22a 
31-231 Kraków

Kontakt:

wdrozenia@tqmsoft.eu
tel. +48 12 211 72 90

Zgłoś się na spotkanie