Ilustracja szkolenia: Audit wyrobu wg wymagań VDA 6.5- szkolenie online

Audit wyrobu wg wymagań VDA 6.5- szkolenie online

Cele szkolenia

Rodzaje auditów na przykładzie branży motoryzacyjnej. Audit wyrobu – interpretacja normy VDA 6.5 „Audit systemu zarządzania jakością” wydanie 2, 2005. Praktyczna realizacja wymagań normy w procesie produkcyjnym. Planowanie auditu wyrobu. Przygotowanie do auditu, przegląd dokumentacji. Przeprowadzenie auditu wyrobu, ocena i analiza wyników, planowanie działań korygujących. Miniwykład, przykłady oraz ćwiczenia symulujące realizację auditu wyrobu.

Dostępna wersja stacjonarna - VDA 6.5

Termin i miejsce

  • 19 - 20 listopada 2020
    do rozpoczęcia pozostało 96 dni
    Online

Symbol szkolenia

VDA 6.5-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień Pierwszy

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji on -line

8.45-10.15                  sesja 1

Przegląd wymagań dla audytowania w branży motoryzacyjnej

Kryteria wymagań: ISO/TS 16949:2009, ISO 19011:2002, VDA 6.x, IATF/AIAG

Kluczowe wymagania: podejście procesowe, ciągłe doskonalenie i idea PDCA

Audyty wyrobu a audyty procesów i systemu- podobieństwa i różnice

CSR- specyficzne wymagania firm motoryzacyjnych - przegląd

Specyfika podejścia klientów niemieckich w/g VDA

 

10.15-10.45

Przerwa

10.45-12.15     sesja 2

Audyt wyrobu w/g VDA 6.5 (ed.02 z IX.2008)

Poprzednie podejście w/g VDA 6.5 ed.01 - krótkie omówienie zmian

Program audytów i roczny harmonogram audytów

Wejścia, uwarunkowania

Kwalifikacje osób planujących i audytorów

Wymagania IATF, VDA, ISO 19011, dobre praktyki, szkolenia

 

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Planowanie audytów - warsztaty

Dobre podejścia do planowania:

 - kolejność, czas, miejsca, osoby, zakres

Specyfika audytu wyrobu w odróżnieniu od innych audytów

Audyt wyrobu wewnętrzny a przeprowadzany u Dostawcy audyt klienta

Dokumenty wejściowe

 

14-15-14.30

Podsumowanie dnia pierwszego, Feedback uczestników

Dzień Drugi

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji on -line

8.45-10.16                  sesja 1

Krótkie omówienie kluczowych narzędzi, których znajomość jest niezbędna do audytowania (FMEA, SPC - zdolności procesów, PPAP, MSA, CP) – krótkie warsztaty

Przeprowadzanie audytuwarsztaty:

- potrzebne dokumenty: audytowane i audytora 

 

10.15-10.45

Przerwa

10.45-12.16     sesja 2

Przeprowadzanie audytuwarsztaty:

- pobieranie próbek i identyfikacja

- kontrola, badania próbek

- charakterystyki specjalne

- z wracanie próbek na produkcję

- pakowanie, magazynowanie, transport

 

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Przeprowadzanie audytu – warsztaty:

Klasyfikacja niezgodności

Raport po audycie, zapisy/sprawozdania:

- działania poaudytowe

- zasady przeprowadzania działań korygujących

- działania natychmiastowe

Feedback - zasady informowania po audycie

14-15-14.30

Podsumowanie dnia pierwszego, Feedback uczestników

 

Adresaci

·        Pracownicy firm produkujących części na rynek motoryzacyjny w/g wymagań ISO/TS 16949 - posiadający klientów niemieckich: 

·         Kandydaci na Audytorów wewnętrznych,

·        Audytorzy wewnętrzni - realizujący audyty wyrobów, ale też procesów produkcyjnych i systemu zarządzania,

·         Szefowie projektów,

·         Pełnomocnicy Zarządów d/s Sytemu Zarządzania w/g ISO/TS 16949, VDA 6.1,

·         Pracownicy Działów Jakości,

·         Pracownicy Laboratoriów Pomiarowych / odpowiedzialne za pomiary,

·         Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości produkcji,

·         Osoby odpowiedzialne za produkcję,

·        Osoby odpowiedzialne za magazynowanie, audyty wyrobów gotowych w magazynie, wysyłki, spedycję,

·        Odpowiedzialni za zakupy, dostawców, PPAP od dostawców, audyty u dostawców,

·         Konsultanci realizujący doradztwo w firmach branży motoryzacyjnej.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

  • Przygotowanie firmy do wymagań audytów w/g wymagań klientów niemieckich ze strefy VDA,
  • Wyszkolenie osób mogących samodzielnie przeprowadzać audyty wewnętrzne i u dostawców,
  • Przygotowanie firmy do audytów klientów, certyfikacyjnych oraz nadzoru - pod kątem spełnienia wymagań dotyczących audytów wyrobów,
  • Przekazanie informacji o wymaganiach klientów niemieckich dotyczących współpracy i dostaw -  dla pracowników różnych działów (patrz: Adresaci szkolenia),
  • Poznanie zasad planowania i realizacji audytów wyrobów / produktów.

Opinie uczestników

Wiedza przekazana w jasny, zrozumiały sposób. Liczne przykłady z innych firm.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.