Ilustracja szkolenia: Audit wyrobu wg wymagań VDA 6.5

Audit wyrobu wg wymagań VDA 6.5

Cele szkolenia

​Rodzaje auditów na przykładzie branży motoryzacyjnej. 

Audit wyrobu – interpretacja normy VDA 6.5 „Audit systemu zarządzania jakością” wydanie 2, 2005.  Praktyczna realizacja wymagań normy w procesie produkcyjnym.  Planowanie auditu wyrobu.  Przygotowanie do auditu, przegląd dokumentacji.  Przeprowadzenie auditu wyrobu, ocena i analiza wyników, planowanie działań korygujących.  Miniwykład, przykłady oraz ćwiczenia symulujące realizację auditu wyrobu.

Dostępna wersja ON-LINE - VDA 6.5-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

0%

Symbol szkolenia

VDA 6.5

Program i ćwiczenia

1. Przegląd wymagań dla audytowania w branży motoryzacyjnej

 • Kryteria wymagań: ISO/TS 16949:2009, IS-19011:2002, VDA 6.x, IATF/AIAG.
 • Kluczowe wymagania: podejście procesowe, ciągłe doskonalenie i idea PDCA.
 • Audyty wyrobu a audyty procesów i systemu - podobieństwa i różnice.
 • CSR - specyficzne wymagania firm motoryzacyjnych - przegląd.
 • Specyfika podejścia klientów niemieckich w/g VDA.

2. Audyt wyrobu w/g VDA 6.5 (ed.02 z IX.2008):

 • Poprzednie podejście w/g VDA 6.5 ed.01 - krótkie omówienie zmian.
 • Program audytów i roczny harmonogram audytów: wejścia, uwarunkowania.
 • Kwalifikacje osób planujących i audytorów: wymagania IATF, VDA, IS-19011, dobre praktyki, szkolenia.
 • Planowanie audytów: dobre podejścia do planowania(kolejność, czas, miejsca, osoby, zakres), specyfika audytu wyrobu w odróżnieniu od innych audytów, audyt wyrobu wewnętrzny a przeprowadzany u Dostawcy audyt klienta, dokumenty wejściowe, krótkie omówienie kluczowych narzędzi, których znajomość jest niezbędna do audytowania (FMEA, SPC - zdolności procesów, PPAP, MSA, CP).
 • Przeprowadzanie audytu:potrzebne dokumenty (audytowane i audytora), pobieranie próbek i identyfikacja, kontrola, badania próbek, charakterystyki specjalne, zwracanie próbek na produkcję, pakowanie, magazynowanie, transport, powiązanie audytu wyrobu z procesami(ocena walidacji procesów produkcyjnych i kontrolnych, rola organizacji produkcji i utrzymania ruchu, charakterystyki specjalne wyrobu audytowanego a procesów), klasyfikacja niezgodności, raport po audycie, zapisy/sprawozdania.
 • Działania poaudytowe: zasady przeprowadzania działań korygujących, działania natychmiastowe, feedback - zasady informowania po audycie.
 • Ocena audytu, zamknięcie audytu.

3. Dyskusja, pytania - odpowiedzi.4. Ocena szkolenia, ew. ocena przyswojenia wiedzy przez uczestników.5. Test sprawdzający przyswojenie wiedzy przez uczestników.Ćwiczenia:

 • Przeprowadzenie przykładowych, szkoleniowych audytów jednego, dwóch produktów.

Adresaci

 • pracownicy firm produkujących części na rynek motoryzacyjny w/g wymagań ISO/TS 16949 - posiadający klientów niemieckich,
 • kandydaci na audytorów wewnętrznych,
 • audytorzy wewnętrzni - realizujący audyty wyrobów, ale też procesów produkcyjnych i systemu zarządzania,
 • szefowie projektów,
 • Pełnomocnicy Zarządów d/s Sytemu Zarządzania w/g ISO/TS 16949, VDA 6.1,
 • pracownicy Działów Jakości,
 • pracownicy Laboratoriów Pomiarowych / odpowiedzialne za pomiary,
 • osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości produkcji,
 • osoby odpowiedzialne za produkcję,
 • osoby odpowiedzialne za magazynowanie, audyty wyrobów gotowych w magazynie, wysyłki, spedycję,
 • odpowiedzialni za zakupy, dostawców, PPAP od dostawców, audyty u dostawców,
 • konsultanci realizujący doradztwo w firmach branży motoryzacyjnej.

Opinie uczestników

17-18.10.2019 r. "Uzyskanie odpowiedzi na każde zadane pytanie. Możliwość dyskusji."
26-27.09.2019 r. "Ogromna wiedza. Przykładowy wspólny audyt. Miła atmosfera którą wprowadza prowadzący."
26-27.09.2019 r. "Merytoryczne podejście. Otwartość trenera."
13.09.2018 r. "Wybitny prowadzący."
30-31.07.2018 r. "Bardzo duża wiedza prowadzącego nie tylko w zakresie VDA 6.5. Ćwiczenia praktyczne na linii produkcyjnej."
30-31.07.2018 r. "Otwarte i szczere podejście do zagadnienia zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej."
28-29.03.2018 r. "Bardzo dużo informacji na temat wymagań VDA. Świetne przykłady z życia, które wpływają na jakość zapamiętanych informacji."
28-29.03.2018 r. "Przygotowanie trenera. Omówienie dodatkowych "wątpliwości". Szeroka wiedza trenera."
23-24.02.2018 r. "Dobry przekaz szkoleniowca. Bardzo dobra komunikacja."
13-14.10.2017 r. "Prowadzący prowadził szkolenie w sposób klarowny i jasny, odpowiadał na pytania w sposób zrozumiały."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek