Cele szkolenia

Celem głównym szkolenia jest zmiana mentalna w myśleniu o roli HR. Od specjalisty HR do HR Bussines Partnera.
Celem jest nauczenie uczestnika bycia doradcą, konsultantem wewnętrznym dla biznesu dostarczającym adekwatne do potrzeb wsparcie i rozwiązania.

 • Uczestnik zrozumie rolę strategiczną i nauczy się ją stosować HRBP.
 • Uczestnik nauczy się proaktywnie działać planując aktywności HR-owe dopasowane do potrzeb organizacji.
 • Uczestnik dowie się jak praktycznie stosować w swoim obszarze narzędzia coachingowe oraz jak zapoznawać managerów z tymi narzędziami.
 • Uczestnik nauczy się dopasowywać rozwiązania HR dostępne na rynku do potrzeb strategicznych firmy.
 • Uczestnik dowie się jak budować swoją rolę poprzez doradcze i wpierające działanie i współpracę z pracownikami na kilku poziomach organizacyjnych.
 • Uczestnik także pozna metody działania w każdej z oczekiwanych ról HRBP z zastosowaniem dostępnych narzędzi.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

UO-HRPZ

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie do różnorodnych struktur HR.
2. Strategiczne podejście do HR.
3. Procesy HR realizowane w organizacjach.
4. Podstawowe założenia stanowiska HR BP – skąd pomysł na taką rolę?
5. Partnerstwo w biznesie – dlaczego HR wspiera cele biznesowe?

 • Typowe zadania HRBP w organizacjach.
 • Skuteczności na stanowisku HRBP.
 • Korzyści kiedy HR zmienia się w partnera biznesu.
 • Obszary ryzyka pełnienia roli HRBP – gdzie należy szukać wsparcia, jakie funkcje można zlecić na zewnątrz?
 • Oczekiwane kompetencje od osoby pracującej na stanowisku HRBP.
 • Sposób budowania zaufania pomiędzy menedżerem a HRBP.

6. Omówienie najważniejszych narzędzi w pracy nowoczesnego HRBP.

 • Adaptacja nowych pracowników.
 • Wsparcie rekrutacji: Mini AC, symulacje, rekrutacja przez media społecznościowe, wywiad kompetencyjny.
 • Employer Branding.
 • Oceny pracowników – nowatorskie podejście.
 • Programy talent management.
 • Przegląd narzędzi zarządzania rozwojem pracowników (DC, szkolenia, ścieżki kariery, planowanie sukcesji, coaching, mentoring, meetupy).

7. Pięć kluczowych ról HR BP w organizacji – analiza kompetencji.
8. Animator rozwoju kapitału ludzkiego.

 • Zarządzanie wiedzą.
 • Zarządzanie wiekiem.
 • Zarządzanie rozwojem talentów.
 • Metodyka prowadzenia szkoleń, warsztatów.
 • Mentoring oraz Coaching jako metody pracy HR BP i inne metody rozwoju kompetencji.

9. Ekspert.

 • Ekspertyza i skuteczność – jak się specjalizować?
 • Umiejętności dopasowania narzędzi HR do wyzwań biznesowych – „rozwiązania szyte na miarę”.

10. Partner strategiczny.

 • Rozumienie celów strategicznych i ekonomicznych.
 • Planowanie w odległej perspektywie – przewidywanie rynku.
 • Uwzględnianie zmian generacyjnych, wartości, kompetencji, edukacji w kreowaniu rozwiązań HR.
 • Budowanie wizji i komunikowanie jej.

11. Agent zmian.

 • Badanie opinii pracowników – inicjowanie zmian w organizacji.
 • Zarządzanie zmianą i wywieranie wpływu.
 • Zdobywanie poparcia wewnątrz organizacji (u różnych grup pracowników).
 • Programy wspierania innowacyjności.

12. Rzecznik pracowników.

 • Programy motywacyjne, benefity, work life balance, fit & work.
 • Diagnoza potrzeb managerów.
 • Komunikacja wewnętrzna – wpieranie inicjatyw firmowych.
 • Wspiera szkoleniami szytymi na miarę.
 • Doradztwo i konsultacje.
 • Projekty zwiększające zaangażowanie oraz lojalność wobec firmy.

Ćwiczenia:

1. Diagnoza swoich kompetencji w obszarze HR w celu lepszego planowania działań HR.
2. Narzędzia służące do diagnozy sytuacji w organizacji – priorytety w pracy HR BP.
3. Rozwój zasobów ludzkich – dobór metody do sytuacji biznesowej, budżetu, perspektywy czasowej.
4. Projektowanie warsztatu wewnętrznego – wskaźniki skuteczności.
5. Jak wspierać kadrę managerską? - cenne metodyki coachingowo-mentoringowe (praca w parach).
6. Jak optymalizować procesy rekrutacji? – nowoczesne podejście.
7. Jak budować zaangażowanie różnych grup pracowników? – ćwiczenie w grupach.
8.Dopasowanie narzędzi HR do wyników badań opinii pracowników w swojej organizacji.

Adresaci

 • pracownicy z obszaru HR,
 • specjaliści HR ds. szkoleń / rekrutacji / rozwoju / talentów / kadr / komunikacji,
 • HR BP,
 • osoby przygotowujące się do roli HR BP,
 • wszyscy, którzy w przyszłości chcą być HR BP lub planują rozwój kariery w obszarze HR.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte Kwalifikacje/umiejętności:

 • Umiejętność łączenia celów strategicznych i biznesowych organizacji z zadaniami HRBP.
 • Umiejętność stosowania różnorodnych narzędzi rozwojowych stosowanych dla pracowników aby zaspokoić
  potrzeby oraz zabezpieczyć pulę kompetencji w organizacji.
 • Umiejętność optymalizacji kosztów szkoleń i projektowanie warsztatów wewnętrznych.
 • Umiejętność pracy z kadrą managerską w zakresie wspierania potrzeb biznesowych.
 • Umiejętność usprawniania procesów rekrutacji oraz automatyzacji.
 • Umiejętność budowania rozwiązań na wzrost zaangażowania pracowników w zadania.
 • Umiejętność budowa elastycznych procesów HR, które dopasowują się do zmian w organizacji.

Metodyka

Ćwiczenia coachingowe, warsztatowe, symulacje, filmy, praca w parach, burza mózgów, case study, analiza materiałów.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek