Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
APS-P

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • Praktyczne przećwiczenie metod usprawniających proces operacyjnego planowania produkcji.
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów (personel, maszyny) dzięki wykorzystaniu narzędzi wspomagających pracę planistów oraz właściwej komunikacji.
 • Praktyczne przećwiczenie tworzenia modelu zarządzania zapasem wyrobów gotowych w produkcji MTS oparte o rozwiązania TOC (Teoria Ograniczeń).

Symbol szkolenia

APS-P

Terminy i miejsce

23 - 24 maja 2024 GWARANTOWANY
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 18 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 75%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. Cele (SMART).
2. Planowanie strategiczne.
3. Planowanie operacyjne:
 • planowanie przebiegu,
 • planowanie środków produkcji,
 • planowanie personelu,
 • systemy zmianowe,
 • gospodarka materiałowa. 
4. Klasyfikacja materiałów.
5. Zapotrzebowanie materiałowe.
6. Stany magazynowe.
7. Zakupy:
 • just-in-time,
 • harmonogramowanie.
8. Wskaźniki KPI.
 
Ćwiczenia:
 • Analiza SMART – definiowanie celów – praca grupowa.
 • Tworzenie tygodniowego planu realizacji zleceń dla wydziału produkcyjnego – praca zespołowa.
 • Tworzenie planu pracy operatorów dla opracowanego wcześniej planu produkcji (z uwzględnieniem matrycy kompetencji) – praca indywidualna.
 • Określenie zapotrzebowania wydziału na personel produkcyjny na podstawie dostępnych danych – praca zespołowa (pkt opcjonalny).
 • Przygotowanie zapotrzebowania materiałowego na podstawie BOM (Bill of Materials) – praca zespołowa.
 • Analiza stanów magazynowych w celu określenia zagrożeń dla realizacji planu produkcji – praca grupowa.
 • Analiza TLA (Traffic Light Analogy) – stworzenie modelu zarządzania zapasem wyrobów gotowych w przedsiębiorstwie – praca zespołowa + indywidualna.
 • Beer Game (gra piwna) – symulacja łańcucha dostaw – gra zespołowa.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:
 • maksymalnie wykorzystywać zasoby produkcyjne oraz infrastrukturę produkcyjną,
 • oceniać możliwości produkcyjne firmy,
 • dostosowywać poziom obciążenia zasobów produkcyjnych firmy (technicznych i osobowych) do wymagań wynikających z  terminów dostaw,
 • budować model zarządzania zapasem wyrobów gotowych, oparty o metodologię TOC,
 • sposobów na podniesienie efektywności kosztowej w obszarze produkcji oraz obniżenia poziomu zapasów (produkcja w toku),
 • sposobów na poprawę jakości komunikacji pomiędzy międzywydziałowej (Sprzedaż, Produkcja, Zakupy) oraz wewnątrzwydziałowej.

Uczestnik dowiaduje się:

 • czym jest cel,
 • czym różni się planowanie strategiczne od operacyjnego i jaki ma to wpływ na podejmowane decyzje w sterowaniu produkcją,
 • jakie są możliwości zastosowania elastycznych systemów zmianowych oraz metod ich budowy,
 • o elementach gospodarki materiałowej i prostych sposobach wyliczania zapotrzebowania, wielkości stanów magazynowych, sposobie klasyfikacji wykonywanych wyrobów i części z których zostały wykonane,
 • czym charakteryzuje się metoda Just-in-time i kiedy ma zastosowanie,
 • czym jest harmonogramowanie i jakie są metody tworzenia,
 • czym różnią się od siebie strategie planowania i jaki ma to wpływ na kondycje finansową przedsiębiorstwa,
 • czym są wskaźniki KPI.

Adresaci

 • ?Specjaliści ds. planowania produkcji, zarządzania łańcuchem dostaw, zakupów.
 • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zakładu, kierownicy produkcji, kierownicy łańcucha dostaw, kierownicy planowania produkcji).

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Najbliższe szkolenie otwarte:

1900.00 zł netto
2337.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania