Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
KOP-P

Koordynator ds. optymalizacji produkcji - część 1

Lean

Cele szkolenia

 • Optymalizacja produkcji - zwiększenia efektywności programów . 
 • Istotne zmniejszenie kosztów zarówno operacyjnych działania systemów produkcyjnych. 
 • Zwiększenia kompetencji pracowników poprzez właściwe dedykowanie tematów, metod i narzędzi. 
 • Optymalizacja czasu zespołów projektowych. 
 • Transparentności programu w stosunku do możliwości poszczególnych metod.

Symbol szkolenia

KOP-P

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Lean Management – przepływ i jego efektywność dla organizacji. 
2. Six sigma – optymalizacja produkcji. 
3. Kaizen - Ciągłe doskonalenie. 
4. Praca operacyjna a projektowa. 
5. Zasady zarządzania projektami. 
6. Dobór tematu – zastosowanie narzędzi matrycowych. 
7. Konsekwencja doboru tematu i metodologii. 
8. Koszty procesu – ukryta fabryka. 
9. Praca ze sponsorami – komunikacja i stawianie zadań kadrze zarządzającej. 
10. Podstawowe narzędzia optymalizacji procesów w odniesieniu do wybranej metodologii. 
11. Formułowanie mierzalnych celów i ich nadzorowanie. 
12. Struktura podziału celów programu optymalizującego dla poszczególnych jednostek organizacyjnych. 
13. Oczekiwania wobec działów wspierających proces optymalizacji. 
14. Nadzorowanie programu i raportowanie wyników. 
15. Tworzenie kultury organizacji uczącej się. 
16. Matryce umiejętności i sposoby jej weryfikacji. 

Ćwiczenia: 
 • Straty lean – poszukiwanie strat. 
 • Pojęcie zmienności w procesie produkcji lub usług. 
 • Sztuka obserwacji – koło T Ochno. 
 • Kazien – sztuka zrozumienia, komunikacji i inspiracji pracowników 
 • Struktura kosztów przedsiębiorstwa. 
 • Porównanie podstawowych narzędzi w różnych metodach optymalizacji procesu. 
 • Metody uczenia się w organizacji. 
 • Weryfikacja rozwoju kompetencji pracowników.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się: 
 • Dedykować właściwą metodę do problemu lub tematu projektowego. 
 • Podejmować decyzje w oparciu o narzędzia dobrane pod katem rodzaju danych. 
 • Tworzyć efektywną strukturę organizacyjną programu optymalizacji lub systemu produkcyjnego. 
 • Wykorzystywać narzędzia matrycowe do podejmowania decyzji. 
Uczestnik dowie się: 
 • Jak utrzymywać równowagę w stosowaniu metod. 
 • Jakie są zasady efektywnej komunikacji w organizacji. 
 • Jak pracować ze sponsorami projektów.
 • Jak raportować i nadzorować efekty programów optymalizacji.

Adresaci

 • referenci i specjaliści ds. produkcji, 
 • inżynierowie i koordynatorzy produkcji, 
 • inżynierowie jakości i optymalizacji procesu, 
 • pracownicy działów optymalizacji produkcji i supply chain,  
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji), 
 • koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji, 
 • studenci.

Zastosowanie

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się organizacją, zarządzaniem, poprawą i wsparciem procesów optymalizacji kosztów i ciągłego doskonalenia lub zwiększania efektywności przepływów lub pracowników pracujących w ramach systemów produkcyjnych organizacji. Wskazanie roli koordynatora systemów optymalizacji procesów w strukturach organizacji, potrzeby wsparcia w/w stanowiska w celu uzyskania największej efektywności programu.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania