Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
KOP-P

Koordynator ds. optymalizacji produkcji - część 1

Lean Manufacturing

Cele szkolenia

 • Optymalizacja produkcji - zwiększenia efektywności programów . 
 • Istotne zmniejszenie kosztów zarówno operacyjnych działania systemów produkcyjnych. 
 • Zwiększenia kompetencji pracowników poprzez właściwe dedykowanie tematów, metod i narzędzi. 
 • Optymalizacja czasu zespołów projektowych. 
 • Transparentności programu w stosunku do możliwości poszczególnych metod.

Symbol szkolenia

KOP-P

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Lean Management – przepływ i jego efektywność dla organizacji. 
2. Six sigma – optymalizacja produkcji. 
3. Kaizen - Ciągłe doskonalenie. 
4. Praca operacyjna a projektowa. 
5. Zasady zarządzania projektami. 
6. Dobór tematu – zastosowanie narzędzi matrycowych. 
7. Konsekwencja doboru tematu i metodologii. 
8. Koszty procesu – ukryta fabryka. 
9. Praca ze sponsorami – komunikacja i stawianie zadań kadrze zarządzającej. 
10. Podstawowe narzędzia optymalizacji procesów w odniesieniu do wybranej metodologii. 
11. Formułowanie mierzalnych celów i ich nadzorowanie. 
12. Struktura podziału celów programu optymalizującego dla poszczególnych jednostek organizacyjnych. 
13. Oczekiwania wobec działów wspierających proces optymalizacji. 
14. Nadzorowanie programu i raportowanie wyników. 
15. Tworzenie kultury organizacji uczącej się. 
16. Matryce umiejętności i sposoby jej weryfikacji. 

Ćwiczenia: 
 • Straty lean – poszukiwanie strat. 
 • Pojęcie zmienności w procesie produkcji lub usług. 
 • Sztuka obserwacji – koło T Ochno. 
 • Kazien – sztuka zrozumienia, komunikacji i inspiracji pracowników 
 • Struktura kosztów przedsiębiorstwa. 
 • Porównanie podstawowych narzędzi w różnych metodach optymalizacji procesu. 
 • Metody uczenia się w organizacji. 
 • Weryfikacja rozwoju kompetencji pracowników.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się: 
 • Dedykować właściwą metodę do problemu lub tematu projektowego. 
 • Podejmować decyzje w oparciu o narzędzia dobrane pod katem rodzaju danych. 
 • Tworzyć efektywną strukturę organizacyjną programu optymalizacji lub systemu produkcyjnego. 
 • Wykorzystywać narzędzia matrycowe do podejmowania decyzji. 
Uczestnik dowie się: 
 • Jak utrzymywać równowagę w stosowaniu metod. 
 • Jakie są zasady efektywnej komunikacji w organizacji. 
 • Jak pracować ze sponsorami projektów.
 • Jak raportować i nadzorować efekty programów optymalizacji.

Adresaci

 • referenci i specjaliści ds. produkcji, 
 • inżynierowie i koordynatorzy produkcji, 
 • inżynierowie jakości i optymalizacji procesu, 
 • pracownicy działów optymalizacji produkcji i supply chain,  
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji), 
 • koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji, 
 • studenci.

Zastosowanie

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się organizacją, zarządzaniem, poprawą i wsparciem procesów optymalizacji kosztów i ciągłego doskonalenia lub zwiększania efektywności przepływów lub pracowników pracujących w ramach systemów produkcyjnych organizacji. Wskazanie roli koordynatora systemów optymalizacji procesów w strukturach organizacji, potrzeby wsparcia w/w stanowiska w celu uzyskania największej efektywności programu.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania