Cele szkolenia

Przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji projektów według zintegrowanej metodyki Lean Six Sigma poz. Black Belt.

Nabycie umiejętności organizowania efektywnej pracy zespołowej i kierowania pracą zespołową

Nabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem programu Minitab.

Realizacja własnego projektu Lean Six Sigma na poziomie Black Belt, zgodnie z metodyką DMAIC, jego obrona i uzyskanie certyfikatu

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Czas trwania

3 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

L6S-BB II

Program i ćwiczenia

SESJA II DZIEŃ IV

1. Prezentacja analiz danych.

 • Prezentacja zebranych danych i ich analiz przez uczestników.

2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.

FAZA 2 – MEASURE (mierz obecny stan procesu)

 • Przegląd wyników, analiza zmienności procesu, ocena stabilności i zdolności procesu/
 • Analiza stabilności procesu.
 • Interpretacja zmienności specjalnej.
 • Analiza obecnej zdolności procesu.
 • Interpretacja otrzymanych wyników.

3. Przegląd wyników fazy Deasure.

FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu)

 • Analiza procesu.
 • Tworzenie szczegółowych map procesu.
 • Analiza procesu i identyfikacja możliwych przyczyn.
 • Variables Flow Chart.
 • Value Stream Map.
 • Wytyczne dla sporządzania map.
 • Analiza strat w procesie (Waste Analysis).
 • Określenie mapy przebiegu procesu oraz szybkich możliwości jego doskonalenia (Quick Wins).
 • Wykres przyczynowo skutkowy Ishikawy.
 • C&E Matrix.
 • Wykres i analiza Pareto.
 • Metoda 5 Why.
 • Is/Is not analysis.
 • Diagram FTA.
 • Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA).

SESJA II DZIEŃ V

1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.

FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu)

 • Analiza czynników procesu.
 • Metody identyfikacji czynników X procesu.
 • Wykres przyczynowo skutkowy Ishikawy.
 • C&E Matrix.
 • Wykres i analiza Pareto.
 • Metoda 5 Why.
 • Is/Is not analysis.
 • Diagram FTA.
 • Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA).

2. Metodyka realizacji projektu wg etapów DMAIC.

FAZA 3 – ANALYSE (analizuj straty w procesie)

 • Analizy uzupełniające strat w procesie.
 • Analiza VSM.
 • Analiza OEE.
 • Inne analizy (SMED, diagram spaghetti).

3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.

FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu)

 • Weryfikacja wpływu czynników procesu X na rezultaty Y.
 • Metody identyfikacji czynników X procesu.
 • Wykres przyczynowo skutkowy Ishikawy.
 • C&E Matrix.
 • Wykres i analiza Pareto.
 • Metoda 5 Why.
 • Is/Is not analysis.
 • Diagram FTA.
 • Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA).

SESJA II DZIEŃ VI

1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.

FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu)

 • Weryfikacja wpływu czynników procesu X na rezultaty Y.
 • Definiowanie i testowanie hipotez.
 • Test T, test F, ANOVA, Two.
 • Way ANOVA, General Linear Model.
 • Proporcje, Test Chi kwadrat.
 • Regresja liniowa I wielokrotna.

2. Przegląd wyników fazy Analyse.
3. Analiza projektów Lean Six Sigma (Case Study):

 • Projekt 4: Skrócenie czasu realizacji procesu usługowego.
 • Projekt 5: Optymalizacja parametrów procesu (np. suszenia powłoki lakierniczej).
 • Projekt 6: Redukcja wadliwości procesu.

4. Realizacja projektu własnego
5. Przygotowanie się uczestników do generowania i wyboru rozwiązań.
??
Szkolenie jest kontynuowane w kolejnych 2 zjazdach.

Adresaci

 • kandydaci na Black Belts,
 • Six Sigma Green Belts,
 • koordynatorzy ciągłego doskonalenia,
 • agenci zmiany z bardzo dobrą znajomością procesów oraz projektami doskonalącymi na swoim koncie,
 • uczestnicy programów i członkowie zespołów Six Sigma oraz zespołów Lean Manufacturing (w tym World Class Manufacturing).?

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik będzie:

 • Samodzielnie prowadził projekty doskonalące zgodnie z zintegrowaną metodyką Lean Six Sigma (DMAIC i ewentualnie DFSS DMADV lub IDOV).
 • Samodzielnie uruchamiał projekty pilotażowe.
 • Znał i stosował statystyczne narzędzia jakości do oceny i redukcji zmienności w procesach.
 • Znał i stosował metodyki realizacji projektów Lean Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznych pakietów statystycznych Minitab i Excel.
 • Skutecznie prowadził i nadzorował pracę zespołów doskonalących biorących udział projektach.
 • Merytorycznie wspierał i szkolił Green Beltów w ich projektach doskonalących.
 • Miał możliwość mentoringu, konsultacji i przedyskutowania problemów związanych z projektami doskonalenia z konsultantem/trenerem?.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez realizację projektów Lean Six Si?gma w organizacji na poziomie Black Belt – nastawionych na wysokie korzyści finansowe.Zwrot z inwestycji już w pierwszych miesiącach od zakończenia szkolenia?.

Metodyka

Przykłady, ćwiczenia, case study

Opinie uczestników

11-13.02.2019 r. "Otwartość, chęć odpowiadania na pytania, praktyczne przykłady, zastosowania narzędzi."
10-12.09.2018 r. "Bardzo dobra atmosfera i komunikatywność trenera."
29.11-01.12.2017 r. "Ćwiczenia praktyczne. Przykłady projektów. Praktyczne rozwiązania."
31.05-02.06.2017 r. "Fachowość, wiedza trenera, dużo praktycznych materiałów."
31.05-02.06.2017 r. "Elastyczny program szkolenia, czas na dodatkowe pytania."
19-21.04.2017 r. "Bardzo duża część praktyczna związana z Minitab. Dobre tłumaczenie zagadnień statystycznych."
22-24.03.2017 r. "Fachowość trenera. Przykłady zastosowań narzędzi w różnych projektach. Otwartość trenera na prezentowane problemy. Zaangażowanie trenera."
08-10.03.2017 r. "Przygotowanie merytoryczne trenera, zaangażowanie trenera, komunikatywność trenera."
25-27.01.2017 r. "Dużo ćwiczeń na własnych przykładach w Minitab."
02-04.11.2016 r. "Wykładowca w sposób bardzo dokładny tłumaczy omawianą tematykę, wykorzystując praktyczne ćwiczenia."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek