Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
L6S-BB III

Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd III

Six Sigma

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji projektów według zintegrowanej metodyki Lean Six Sigma poz. Black Belt.
 • Nabycie umiejętności organizowania efektywnej pracy zespołowej i kierowania pracą zespołowąNabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem programu Minitab.
 • Realizacja własnego projektu Lean Six Sigma na poziomie Black Belt, zgodnie z metodyką DMAIC, jego obrona i uzyskanie certyfikatu.

Symbol szkolenia

L6S-BB III

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

SESJA III DZIEŃ VII
 
1. Prezentacja realizowanych projektów.
2. Prezentacja wyników realizacji projektów przez uczestników
3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.
 
FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) Generowanie i wybór rozwiązań dla czynników krytycznych X.
 • Zadania fazy Improve.
 • Strategia usprawnienia procesu (czynniki krytyczne i parametry procesu).
 • Istota zmiennych utajonych.
 • Metody generowania i wyboru rozwiązań.
 • Burza mózgów.
 • SCAMPER.
 • Metoda morfologiczna.
 • Metody wyboru najlepszych rozwiązań.
 • Kryterialny wybór rozwiązań.
FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) Określenie optymalnych nastaw parametrów operacyjnych procesu (DOE - Design of Experiments).
 • Zastosowania projektowania eksperymentów (DOE).
 • Celowość używania DOE.
 • Optymalizacja jakości, zmienności, krzepkości.
 • Interakcje zachodzące między czynnikami.
 • Model procesu (Transfer Function).
 • Planowanie i realizacja eksperymentu.
 • Wybór parametrów.
 • Wybór funkcji celu.
 • Realizacja eksperymentu.
 • Tworzenie i interpretacja równania procesu/systemu (Transfer Function).
 • Tworzenie wykresów interakcji.
 • Wybór czynników istotnych.
 • Interpretacja uzyskanych wyników.
 • Optymalizacja nastaw parametrów.
 • Przykłady zastosowania DOE.
SESJA III DZIEŃ VIII
 
1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.
 
FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) Określenie optymalnych nastaw parametrów operacyjnych procesu (DOE - Design of Experiments).
 • Ćwiczenie z helikopterem lub katapultą: przygotowanie eksperymentu, obliczenia, decyzja dotycząca rozwiązania, próba sprawdzająca skuteczność decyzji (rozwiązania).
 • Eksperymenty ułamkowe.
 • Eksperymenty nieliniowe.
 • Metody nieliniowe.
 • Wady modeli liniowych.
 • Zastosowanie technik nieliniowych.
FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) Opracuj proces Lean.
 • Istota doskonalenia procesu wg Lean.
 • Główne narzędzia i rozwiązania Lean.
 • Organizacja ciągłego przepływu (Flow).
 • Analiza strat (Muda).
 • Value Stream Map (VSM).
 • Identyfikacja strat wg OEE/OAE/TPE.
 • Standaryzacja rozwiązań (5S, standardy operacyjne, wizualizacja).
 • Rozwiązania Quick Changeover (SMED).
SESJA III DZIEŃ IX
 
1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.
 
FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) Sprawdź rozwiązania.
 • Redukcja ryzyk defektów/błedów.
 • FMEA.
 • Error.
 • Proofing (PokaYoke).
 • Wykonanie planu pilotowego wdrożenia rozwiązań.
 • Plan szkolenia uczestników.
 • Wstępny Control Plan.
 • Realizacja próby pilotażowej.
 • Weryfikacja/testowanie nowej zdolności procesu.
FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) Przegląd rezultatów fazy Improve
 • Rezultaty i zadania fazy Improve.
 • Wykonanie przegladu rezultatów fazy Improve.
2. Realizacja projektu własnego.
3. Planowanie dalszej realizacji projektu pilotażowego przez uczestników.
 
Szkolenie jest kontynuowane w kolejnym zjeździe.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik będzie:
 • Samodzielnie prowadził projekty doskonalące zgodnie z zintegrowaną metodyką Lean Six Sigma (DMAIC i ewentualnie DFSS DMADV lub IDOV).
 • Samodzielnie uruchamiał projekty pilotażowe.
 • Znał i stosował statystyczne narzędzia jakości do oceny i redukcji zmienności w procesach.
 • Znał i stosował metodyki realizacji projektów Lean Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznych pakietów statystycznych Minitab i Excel.
 • Skutecznie prowadził i nadzorował pracę zespołów doskonalących biorących udział projektach.
 • Merytorycznie wspierał i szkolił Green Beltów w ich projektach doskonalących.
 • Miał możliwość mentoringu, konsultacji i przedyskutowania problemów związanych z projektami doskonalenia z konsultantem/trenerem.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez realizację projektów Lean Six Sigma w organizacji na poziomie Black Belt – nastawionych na wysokie korzyści finansowe.Zwrot z inwestycji już w pierwszych miesiącach od zakończenia szkolenia.

Adresaci

 • kandydaci na Black Belts,
 • Six Sigma Green Belts,
 • koordynatorzy ciągłego doskonalenia,
 • agenci zmiany z bardzo dobrą znajomością procesów oraz projektami doskonalącymi na swoim koncie,
 • uczestnicy programów i członkowie zespołów Six Sigma oraz zespołów Lean Manufacturing (w tym World Class Manufacturing).?

Opinie użytkowników

11-13.02.2019 r. "Otwartość, chęć odpowiadania na pytania, praktyczne przykłady, zastosowania narzędzi."
10-12.09.2018 r. "Bardzo dobra atmosfera i komunikatywność trenera."
29.11-01.12.2017 r. "Ćwiczenia praktyczne. Przykłady projektów. Praktyczne rozwiązania."
31.05-02.06.2017 r. "Fachowość, wiedza trenera, dużo praktycznych materiałów."
31.05-02.06.2017 r. "Elastyczny program szkolenia, czas na dodatkowe pytania."
19-21.04.2017 r. "Bardzo duża część praktyczna związana z Minitab. Dobre tłumaczenie zagadnień statystycznych."
22-24.03.2017 r. "Fachowość trenera. Przykłady zastosowań narzędzi w różnych projektach. Otwartość trenera na prezentowane problemy. Zaangażowanie trenera."
08-10.03.2017 r. "Przygotowanie merytoryczne trenera, zaangażowanie trenera, komunikatywność trenera."
25-27.01.2017 r. "Dużo ćwiczeń na własnych przykładach w Minitab."
02-04.11.2016 r. "Wykładowca w sposób bardzo dokładny tłumaczy omawianą tematykę, wykorzystując praktyczne ćwiczenia."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania