Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
L6S-BB III

Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd III

Six Sigma

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji projektów według zintegrowanej metodyki Lean Six Sigma poz. Black Belt.
 • Nabycie umiejętności organizowania efektywnej pracy zespołowej i kierowania pracą zespołowąNabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem programu Minitab.
 • Realizacja własnego projektu Lean Six Sigma na poziomie Black Belt, zgodnie z metodyką DMAIC, jego obrona i uzyskanie certyfikatu.

Symbol szkolenia

L6S-BB III

Terminy i miejsce

13 - 15 listopada 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 10 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

SESJA III DZIEŃ VII
 
1. Prezentacja realizowanych projektów.
2. Prezentacja wyników realizacji projektów przez uczestników
3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.
 
FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) Generowanie i wybór rozwiązań dla czynników krytycznych X.
 • Zadania fazy Improve.
 • Strategia usprawnienia procesu (czynniki krytyczne i parametry procesu).
 • Istota zmiennych utajonych.
 • Metody generowania i wyboru rozwiązań.
 • Burza mózgów.
 • SCAMPER.
 • Metoda morfologiczna.
 • Metody wyboru najlepszych rozwiązań.
 • Kryterialny wybór rozwiązań.
FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) Określenie optymalnych nastaw parametrów operacyjnych procesu (DOE - Design of Experiments).
 • Zastosowania projektowania eksperymentów (DOE).
 • Celowość używania DOE.
 • Optymalizacja jakości, zmienności, krzepkości.
 • Interakcje zachodzące między czynnikami.
 • Model procesu (Transfer Function).
 • Planowanie i realizacja eksperymentu.
 • Wybór parametrów.
 • Wybór funkcji celu.
 • Realizacja eksperymentu.
 • Tworzenie i interpretacja równania procesu/systemu (Transfer Function).
 • Tworzenie wykresów interakcji.
 • Wybór czynników istotnych.
 • Interpretacja uzyskanych wyników.
 • Optymalizacja nastaw parametrów.
 • Przykłady zastosowania DOE.
SESJA III DZIEŃ VIII
 
1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.
 
FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) Określenie optymalnych nastaw parametrów operacyjnych procesu (DOE - Design of Experiments).
 • Ćwiczenie z helikopterem lub katapultą: przygotowanie eksperymentu, obliczenia, decyzja dotycząca rozwiązania, próba sprawdzająca skuteczność decyzji (rozwiązania).
 • Eksperymenty ułamkowe.
 • Eksperymenty nieliniowe.
 • Metody nieliniowe.
 • Wady modeli liniowych.
 • Zastosowanie technik nieliniowych.
FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) Opracuj proces Lean.
 • Istota doskonalenia procesu wg Lean.
 • Główne narzędzia i rozwiązania Lean.
 • Organizacja ciągłego przepływu (Flow).
 • Analiza strat (Muda).
 • Value Stream Map (VSM).
 • Identyfikacja strat wg OEE/OAE/TPE.
 • Standaryzacja rozwiązań (5S, standardy operacyjne, wizualizacja).
 • Rozwiązania Quick Changeover (SMED).
SESJA III DZIEŃ IX
 
1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.
 
FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) Sprawdź rozwiązania.
 • Redukcja ryzyk defektów/błedów.
 • FMEA.
 • Error.
 • Proofing (PokaYoke).
 • Wykonanie planu pilotowego wdrożenia rozwiązań.
 • Plan szkolenia uczestników.
 • Wstępny Control Plan.
 • Realizacja próby pilotażowej.
 • Weryfikacja/testowanie nowej zdolności procesu.
FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) Przegląd rezultatów fazy Improve
 • Rezultaty i zadania fazy Improve.
 • Wykonanie przegladu rezultatów fazy Improve.
2. Realizacja projektu własnego.
3. Planowanie dalszej realizacji projektu pilotażowego przez uczestników.
 
Szkolenie jest kontynuowane w kolejnym zjeździe.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik będzie:
 • Samodzielnie prowadził projekty doskonalące zgodnie z zintegrowaną metodyką Lean Six Sigma (DMAIC i ewentualnie DFSS DMADV lub IDOV).
 • Samodzielnie uruchamiał projekty pilotażowe.
 • Znał i stosował statystyczne narzędzia jakości do oceny i redukcji zmienności w procesach.
 • Znał i stosował metodyki realizacji projektów Lean Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznych pakietów statystycznych Minitab i Excel.
 • Skutecznie prowadził i nadzorował pracę zespołów doskonalących biorących udział projektach.
 • Merytorycznie wspierał i szkolił Green Beltów w ich projektach doskonalących.
 • Miał możliwość mentoringu, konsultacji i przedyskutowania problemów związanych z projektami doskonalenia z konsultantem/trenerem.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez realizację projektów Lean Six Sigma w organizacji na poziomie Black Belt – nastawionych na wysokie korzyści finansowe.Zwrot z inwestycji już w pierwszych miesiącach od zakończenia szkolenia.

Adresaci

 • kandydaci na Black Belts,
 • Six Sigma Green Belts,
 • koordynatorzy ciągłego doskonalenia,
 • agenci zmiany z bardzo dobrą znajomością procesów oraz projektami doskonalącymi na swoim koncie,
 • uczestnicy programów i członkowie zespołów Six Sigma oraz zespołów Lean Manufacturing (w tym World Class Manufacturing).?

Opinie użytkowników

11-13.02.2019 r. "Otwartość, chęć odpowiadania na pytania, praktyczne przykłady, zastosowania narzędzi."
10-12.09.2018 r. "Bardzo dobra atmosfera i komunikatywność trenera."
29.11-01.12.2017 r. "Ćwiczenia praktyczne. Przykłady projektów. Praktyczne rozwiązania."
31.05-02.06.2017 r. "Fachowość, wiedza trenera, dużo praktycznych materiałów."
31.05-02.06.2017 r. "Elastyczny program szkolenia, czas na dodatkowe pytania."
19-21.04.2017 r. "Bardzo duża część praktyczna związana z Minitab. Dobre tłumaczenie zagadnień statystycznych."
22-24.03.2017 r. "Fachowość trenera. Przykłady zastosowań narzędzi w różnych projektach. Otwartość trenera na prezentowane problemy. Zaangażowanie trenera."
08-10.03.2017 r. "Przygotowanie merytoryczne trenera, zaangażowanie trenera, komunikatywność trenera."
25-27.01.2017 r. "Dużo ćwiczeń na własnych przykładach w Minitab."
02-04.11.2016 r. "Wykładowca w sposób bardzo dokładny tłumaczy omawianą tematykę, wykorzystując praktyczne ćwiczenia."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

3450.00 zł netto
4243.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania