Ilustracja szkolenia: Mapowanie strumienia wartości - szkolenie online

Mapowanie strumienia wartości - szkolenie online

Cele szkolenia

  • Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy Uczestnika w zakresie przedmiotu szkolenia.
  • Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.
Dostępna wersja stacjonarna - VSM

Termin i miejsce

  • 2 października 2020
    do rozpoczęcia pozostało 49 dni
    Online

Symbol szkolenia

VSM-ONL

Program i ćwiczenia

Moduł I – ok. 2h


 


Wprowadzenie do Mapowania Strumienia Wartości (VSM):


·            Istota i znaczenie  mapowania strumienia wartości?


·            7 strat Lean


·            Przepływ materiału i informacji


·            Wybór rodziny produktów – podobieństwa technologiczno-konstrukcyjne wyrobów – ćwiczenie dla uczestników „identyfikacja rodzin wyrobów” na przykładzie. Czas ok 20 min max.


·            Menedżer strumienia wartości


·            Wykorzystanie metody mapowania


 


Moduł II - ok. 2h


 


Mapa stanu obecnego -wstęp  - mini wykład


Tworzenie mapy stanu obecnego – prezentacja przykładu przez trenera.


 


·            Krok 1 przedstawienie wymagań klienta


·            Krok 2. Przedstawienie poszczególnych faz procesów


·            Krok 3 Zebranie i obliczenia danych


·            Krok 4 Przedstawianie przepływu materiałów


·            Krok 5 Przedstawienie przepływu informacji:


·            Krok 6 Przedstawienie wymagań  w stosunku do dostawcy


·            Krok 7 Obliczania końcowe


 


Moduł III – ok. 2h


Ćwiczenie – wykonanie mapy stanu obecnego przez uczestników szkolenia z przykładu trenera.


 


·         Przygotowanie mapy strumienia wartości dla przykładu opracowanego przez trenera. Praca zdalna  na formularzach udostępnianych w każdym kroku tworzenia mapy stanu obecnego  przez trenera


·         Prezentacja map przez grupy, omówienie, dyskusja.


 


Moduł IV  – ok. 2h


 


Wyszczuplanie strumienia wartości


 


·         Charakterystyka szczupłego strumienia wartości


·         Obliczenie i uwzględnianie w projektowaniu taktu klienta.


·         Wybór sposobu wytwarzania.


·         Wybór miejsc ciągłego przepływu produkcji.


·         Wprowadzanie ssących systemów np. typu supermarket.


·         Wybór miejsca  harmonogramowania (proces stymulujący).


·         Produkcja w małych partiach i poziomowanie


·         Tworzenie mapy strumienia stanu przyszłego


·         Rysowanie mapy


·         Podział wdrożenia na etapy


·         Plan zmian strumienia wartości


·         Doskonalenie strumienia wartości


 


Moduł IV  – ok 2h


 


Mapa stanu przyszłego


·         Tworzenie mapy strumienia stanu przyszłego – prezentacja przykładu przez trenera.


·         Przygotowanie mapy strumienia wartości stanu przyszłego  dla przykładu opracowanego przez trenera. Praca zdalna  na formularzach udostępnianych w każdym kroku tworzenia mapy stanu obecnego  przez trenera


·         Prezentacja map przez grupy, omówienie, dyskusja.


 


·         Podział wdrożenia na etapy


·         Plan zmian strumienia wartości


·         Doskonalenie strumienia wartości


 


Ćwiczenia:   


·       Określenie rodziny wyrobów


·       Stworzenie mapy stanu bieżącego.


·       Wykonanie obliczeń koniecznych do wykonania mapy strumienia przyszłego


·       Stworzenie mapy stanu przyszłego.


·       Projekt mapy strumienia wartości dla wybranego wyrobu.

Adresaci

·     Wyższa kadra zarządzająca firmą – menedżerowie.


·     Kierownictwo średniego szczebla zarządzania w działach produkcji, logistyki, jakości.


·     Osoby mające na co dzień kontakt z usprawnianym procesem: inżynierowie,  analitycy, technolodzy procesu, mistrzowie.


·     Pracownicy działów jakości, pracownicy działów logistyki.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·     Zobrazowanie przepływu materiałowo-informacyjnego dla poszczególnych rodzin produktów umożliwia analizę problemów produkcyjnych z perspektywy systemu wytwarzania jako całości, włączając w to procesy dostawcy i Klienta.


·     Umiejętność identyfikacji potrzeb i możliwości wprowadzenia zmian w strukturze systemu produkcyjnego prowadzących do usprawnienia przepływu w całym strumieniu wartości.


·     Uwidocznienie możliwości redukcji zapasów produkcji w toku i wyrobów gotowych.


·     Możliwość skrócenia czasu przebywania wyrobu w procesie produkcji.


·     Możliwość redukcji kosztów (czasów) produkcji dzięki umiejętności zidentyfikowania czynności niedodających wartości produktowi.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 
Materiały dostępne w wersji elektronicznej.