Ilustracja szkolenia: Mapowanie strumienia wartości - szkolenie online

Mapowanie strumienia wartości - szkolenie online

Cele szkolenia

  • Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy Uczestnika w zakresie przedmiotu szkolenia.
  • Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.
Dostępna wersja stacjonarna - VSM

Termin i miejsce

Czas trwania

2 dni po 6 godz.

Symbol szkolenia

VSM-ONL

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie do Mapowania Strumienia Wartości (VSM):


· Istota i znaczenie mapowania strumienia wartości?


· 7 strat Lean


· Przepływ materiału i informacji


· Wybór rodziny produktów – podobieństwa technologiczno-konstrukcyjne wyrobów – ćwiczenie dla uczestników „identyfikacja rodzin wyrobów” na przykładzie. Czas ok 20 min max.


· Menedżer strumienia wartości


· Wykorzystanie metody mapowania


2. Mapa stanu obecnego


Tworzenie mapy stanu obecnego – prezentacja przykładu przez trenera:


· Krok 1 przedstawienie wymagań klienta


· Krok 2. Przedstawienie poszczególnych faz procesów


· Krok 3 Zebranie i obliczenia danych


· Krok 4 Przedstawianie przepływu materiałów


· Krok 5 Przedstawienie przepływu informacji


· Krok 6 Przedstawienie wymagań w stosunku do dostawcy


· Krok 7 Obliczania końcowe


 


Ćwiczenie – wykonanie mapy stanu obecnego przez uczestników szkolenia z przykładu trenera


· Przygotowanie mapy strumienia wartości dla przykładu opracowanego przez trenera.


Praca zdalna na formularzach udostępnianych w każdym kroku tworzenia mapy stanu obecnego przez trenera.


· Prezentacja map przez grupy, omówienie, dyskusja.


 


3. Wyszczuplanie strumienia wartości


· Charakterystyka szczupłego strumienia wartości


· Obliczenie i uwzględnianie w projektowaniu taktu klienta.


· Wybór sposobu wytwarzania.


· Wybór miejsc ciągłego przepływu produkcji.


· Wprowadzanie ssących systemów np. typu supermarket.


· Wybór miejsca harmonogramowania (proces stymulujący).


· Produkcja w małych partiach i poziomowanie


· Tworzenie mapy strumienia stanu przyszłego


· Rysowanie mapy


· Podział wdrożenia na etapy


· Plan zmian strumienia wartości


· Doskonalenie strumienia wartości


 


4. Mapa stanu przyszłego


· Tworzenie mapy strumienia stanu przyszłego – prezentacja przykładu przez trenera.


· Przygotowanie mapy strumienia wartości stanu przyszłego dla przykładu opracowanego przez trenera. Praca zdalna na formularzach udostępnianych w każdym kroku tworzenia mapy stanu obecnego przez trenera


· Prezentacja map przez grupy, omówienie, dyskusja.


· Podział wdrożenia na etapy


· Plan zmian strumienia wartości


· Doskonalenie strumienia wartościĆwiczenia
:


· Określenie rodziny wyrobów.


· Stworzenie mapy stanu bieżącego.


· Wykonanie obliczeń koniecznych do wykonania mapy strumienia przyszłego


· Stworzenie mapy stanu przyszłego.


· Projekt mapy strumienia wartości dla wybranego wyrobu.


 

Adresaci

·     Wyższa kadra zarządzająca firmą – menedżerowie.


·     Kierownictwo średniego szczebla zarządzania w działach produkcji, logistyki, jakości.


·     Osoby mające na co dzień kontakt z usprawnianym procesem: inżynierowie,  analitycy, technolodzy procesu, mistrzowie.


·     Pracownicy działów jakości, pracownicy działów logistyki.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·     Zobrazowanie przepływu materiałowo-informacyjnego dla poszczególnych rodzin produktów umożliwia analizę problemów produkcyjnych z perspektywy systemu wytwarzania jako całości, włączając w to procesy dostawcy i Klienta.


·     Umiejętność identyfikacji potrzeb i możliwości wprowadzenia zmian w strukturze systemu produkcyjnego prowadzących do usprawnienia przepływu w całym strumieniu wartości.


·     Uwidocznienie możliwości redukcji zapasów produkcji w toku i wyrobów gotowych.


·     Możliwość skrócenia czasu przebywania wyrobu w procesie produkcji.


·     Możliwość redukcji kosztów (czasów) produkcji dzięki umiejętności zidentyfikowania czynności niedodających wartości produktowi.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.
Materiały dostępne w wersji elektronicznej.