Cele szkolenia

 • Zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystywania matryc kompetencji w firmie.
 • Umiejętność wykorzystywania matryc kompetencji dla różnych stanowisk i oceny rozwoju pracowników.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Symbol szkolenia

UO-MK

Program i ćwiczenia

​1.Ludzie i kompetencje – czego potrzebują firmy?
2. Kompetencje a osobowość.
3. Definicja kompetencji i poziomy kompetencji.
4. Kompetencja, umiejętność, kwalifikacja.
5. Wskaźniki behawioralne kompetencji, które kompetencje nadają się na matrycę?
6. Budowanie modeli kompetencji.
7. Budowanie matryc kompetencji.
8. Kompetencje i ich wykorzystanie w procesach HR.
9. Martyce kompetencji w ocenie pracownika.
10. Wykorzystanie matryc w biurze i na stanowiskach fizycznych.
11. Wykorzystanie matryc kompetencji w onboardingu.
12. Wykorzystanie modeli kompetencji w projektowaniu rekrutacji i AC/DC.
13. Metody oceny kompetencji w firmie.
14. Podsumowanie.

Ćwiczenia:

 • Budowanie definicji kompetencji. Praca w parach. Zrozumienie wskaźników behawioralnych będących elementem opisującym kompetencję. Wybór kompetencji na matryce.
 • Model kompetencji dla różnych stanowisk. Praca nad zbudowaniem modelu dla stanowiska w swojej organizacji na który jest najbardziej kluczowe aby oceniać rozwój kompetencji. Progres kompetencji.
 • Praca na gotowych matrycach kompetencji. Jak pracować z managerami wykorzytując potencjał matryc kompetencji. Celem ćwiczenia jest umiejętność wprowadzenia managera w wykorzystywanie matryc kompetencji.
 • Zbuduj matryce kompetencji dającą Ci wsparcie w rekrutacji, ocenie, onboardingu. Jak korzystać z modelu i dopasować narzędzia do oceny poziomu kompetencji. Zbuduj swój system oparty o kompetencje.

Adresaci

 • Specjaliści ds. HR
 • Liderzy projektów, managerowie zespołów
 • Hr Bussines Partnerzy
 • Specjaliści ds. rekrutacji

Korzyści dla uczestnika

​Uczestnik nauczy się:

 • Jak budowac matrycę kompetencji dla stanowiska X?
 • Jak wykorzystać matryce kompetencji w swojej organizacji?
 • Jak zachęcać managerów do korzystania i współodpowiedzialności za matryce?
 • W jaki sposób można wykorzystać matryce w procesach HRowych?
 • Wyciągać wnioski z matryc kompetencji aby aktywnie wspierać w zarządzaniu zespołem.

Uczestnik dowie się:

 • Dlaczego wdrożenie matryc kompetencji może w dłuższej perspektywnie usprawnić komunikację wewnętrzną?
 • Co cenią managerowie pracujący z matrycami kompetencji?
 • Czym różnią się kompetencje od cech, kwalifikacji, umiejętności?
 • Dlaczego warto zrobić pilotaż wdrożenia matryc kompetencji?
 • Czy tylko można stosować matryce dla stanowisk umysłowych, w jakich przypadkach jest to sesnowne rozwiązanie?
 • Kiedy monitorowanie rozwoju kompetencji daje możliwość szybkich decyzji reorganizacyjnych.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek