Cele szkolenia

•Indywidualne rozwijanie kompetencji twórczych przez moderatorów.
•Tworzenie własnych sesji twórczych i dobór składu zespołu w zależności od fazy procesu twórczego.
•Poznanie zasad kreatywnych zespołów.
•Planowanie otoczenia w oparciu o rodzaj zadania, zasoby, umiejętności oraz strategie.

Dostępna wersja ON-LINE - UO-MZP-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

UO-MZP

Program i ćwiczenia

1.Realizacja potencjału twórczego na wszystkich etapach procesu moderowania.
2.Moderowanie spotkania z wykorzystaniem metod pracy z grupą.
3.Zasady tworzenia sesji twórczych i/lub zespół kreatywnych.
4.Strategie i wskazówki ułatwiające rozwiązywanie zadań. Ćwiczenia:
1. Potencjał twórczy i jego ograniczenia (temat, forma, cel):

 • dyskusja,
 • określenie własnych zdolności i barier/wspieranie i pobudzanie potencjału zespołu.

2. Etapy moderowania zespołu – tworzenie sesji twórczych i/lub zespołu kreatywnego:

 • prezentacja i wdrożenie postępowania,
 • poszukiwanie form aktywizowania zespołów i tworzenia warunków pracy.

3. Faza rozwoju grupy – wykorzystanie modelu procesu twórczego i modelu grupy innowacyjnej:

 • prezentacja i warsztaty,
 • zastosowanie metod i pytań wspomagających,
 • ukierunkowanie na systematyczne dochodzenie krok po kroku do opracowania i wdrożenia innowacji.

4. Rozgrzewka twórcza jako sposób stymulowania rozwiązań:

 • warsztaty,
 • radzenie sobie w sytuacji impasu grupy.

5. Metryczka problemu (wykrywanie, definiowanie i redefiniowanie problemów):

 • warsztaty,
 • zapoznanie się z narzędziami wspierającymi pracę moderatorów w procesie decyzyjnym.

6. Klasyfikacja metod ze względu na stopień innowacyjności:

 • szkolenie,
 • wspomaganie i docelowo skrócenie procesu podejmowania decyzji, w którą z metod „zainwestować”.

Adresaci

 • specjaliści/eksperci,
 • liderzy projektów,
 • pracownicy działów rozwoju produktu,
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Jak odpowiednio pokierować potencjałem twórczym własnym oraz zespołu.
 • Modyfikować narzędzia aktywizujące pracę zespołów.
 • Planować i podejmować decyzje nieustrukturalizowane.

Uczestnik dowie się:

 • Jak powstają sesje twórcze.
 • Co wpływa na dynamikę procesu twórczego.
 • W jaki sposób strategicznie planować pracę innowatorów.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek