Ilustracja szkolenia: Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego w laboratorium fizykochemicznym- szkolenie online

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego w laboratorium fizykochemicznym- szkolenie online

Cele szkolenia

Najważniejsze cele jakie stawiamy szkoleniu to poznanie celu, zakresu i zasad nadzorowania wyposażenia pomiarowego.

Przekazanie wiedzy dotyczącej:

• prawidłowego nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym oraz jego użytkowania,

• przygotowania do sporządzenia procedur dotyczących nadzorowania wyposażenia pomiarowego oraz procedur dotyczących wzorcowań wewnętrznych własnego wyposażenia pomiarowego,

• przygotowania do prawidłowego sporządzania i wykorzystywania świadectw wzorcowania.

Dostępna wersja stacjonarna - NWP-FCH

Termin i miejsce

  • 28 - 29 września 2020
    do rozpoczęcia pozostało 79 dni
    Online

Symbol szkolenia

NWP-FCH-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1.

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

8.45-10.15      sesja 1

Poznanie podstawowych pojęć i definicji dotyczących wyposażenia zgodne z 
PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 „ Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00    sesja 2

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Rodzajów błędów występujących podczas pracy w laboratorium

Dobór wyposażenia spełniającego postawione wymagania metrologiczne

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

Plany, programy nadzoru wyposażenia

 Dzień 2.

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

8.45-10.15      sesja 1

Ustalenie odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami
i sprawdzeniami pośrednimi, kryteria przyjęcia wyposażenia

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00    sesja 2

Spójność pomiarowa

Schematyczna procedura nadzorowania wyposażenia

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Typowa procedura wzorcowania wewnętrznego oraz przedstawianie wyników wzorcowań wewnętrznych

Wytyczne dokumentu EA-4-02

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

Interpretacja świadectwa wzorcowania

Adresaci

·         specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,

·         audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ,

·         kierownictwo odpowiedzialne na nadzorowanie wyposażenia pomiarowego,

·         pracownicy laboratorium, odpowiedzialni za nadzorowanie wyposażenia pomiarowego,

·         pracownicy techniczni odpowiedzialni za nadzorowanie wyposażenia pomiarowego,

·         kandydaci do pracy w laboratorium fizyko-chemicznym.andydaci do pracy w laboratorium fizyko-chemicznym.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         Opracowywać procedurę nadzorowania wyposażenia pomiarowego.

·         Opracowywać procedurę wzorcowania wewnętrznego.

·         Opracowywać plany/programy nadzorowania wyposażenia pomiarowego.

·         Ustalać hierarchię wyposażenia pomiarowego.

·         Interpretować świadectwa wzorcowania.

Uczestnik dowie się:

·         Dlaczego należy prowadzić nadzór nad wyposażeniem pomiarowym.

·         W jaki sposób prowadzić nadzór nad wyposażeniem pomiarowym.

·         Gdzie znajdują się wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego.

·         Kiedy należy zachowywać spójność pomiarową.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

  • Planowanie i prowadzenie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.