Cele szkolenia

• Omówienie wymagań prawnych istotnych dla IMDS.
• Omówienie poszczególnych funkcji bazy IMDS wraz ćwiczeniami w bazie, począwszy od logowania w bazie, poprzez tworzenie i wysyłanie kart materiałowych z uwzględnieniem specyficznych wymagań klientów, jak i zwolnienia danych od dostawców, po administrowanie bazą.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

50%

Symbol szkolenia

IMDS

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie:

 • logowanie w bazie,
 • wymagania prawne istotne dla IMDS Dyrektywa 2000/53/EC wraz załącznikiem, Dyrektywa 2005/64/EC wraz załącznikiem, Rekomendacje IMDS, GADSL (Global Automotive Declarable Substance List).

2. Omówienie funkcji głównego menu:

 • tworzenie i łączenie danych materiałowych,
 • sprawdzanie danych od dostawcy,
 • użycie danych od dostawcy,
 • użycie ogólnodostępnych danych,
 • użycie "Jokerów",
 • sprawdzanie własnych MDS,
 • wewnętrzne zwolnienie, wysyłanie, rozpowszechnianie, przesyłanie "dalej",
 • nadzór, kopiowanie i usuwanie,
 • wysyłanie i otrzymywanie MDS,
 • wyszukiwanie materiałów i MDS w bazie,
 • szczegółowa analiza MDS
 • „certificate of expenditure” - używanie funkcji analiza w praktyce,
 • zarządzanie otrzymywanymi MDS,
 • analiza otrzymanych MDS,
 • „śledzenie” MDS,
 • zastosowanie,
 • zarządzanie przychodzącymi prośbami o materiałową kartę charakterystyki,
 • tworzenie własnych zapytań o MDS,
 • tworzenie prośby o wprowadzenie substancji podstawowej.

3. Interpretacja błędów i ostrzeżeń w IMDS.
4. Raportowanie i zarządzanie zmianami w IMDS.
5. Zwolnienia w IMDS.
6. Specyficzne wymagania OEM.
7. Administrowanie bazą:

 • profile użytkowników,
 • funkcje osoby kontaktowej i client manager,
 • zdefiniowanie osoby kontaktowej odnośnie IMDS i REACH,
 • statystyki MDS - przechowywanie danych,
 • ulepszanie jakości wprowadzanych danych,
 • analiza przyczyn odrzuceń.

Ćwiczenia:

Obejmujące pracę w bazie IMDS w celu praktycznego utrwalenia jej poszczególnych funkcji.

 • Tworzenie materiałowych kart danych dla materiałów, półkomponentow i komponentów w różnych wariantach.
 • Stosowanie funkcji “where use analysis”.
 • Administrowanie baz, Tworzenie osób kontaktowych, użytkowników.
 • Tworzenie zapytań o MDS, odpowiadanie na zapytania W bazie IMDS.
 • Zatwierdzanie kart materiałowych od dostawców.
 • Wyszukiwanie MDS w bazie.

Zalecenia dla Uczestników:
Preferowany dostęp do bazy IMDS.

Adresaci

 • Osoby odpowiedzialne za przedkładanie dokumentacji PPAP do klientów.
 • Osoby odpowiedzialne za zatwierdzanie kart materiałowych w IMDS od dostawców.
 • Osoby odpowiedzialne za raportowanie i zatwierdzanie danych materiałowych w bazie IMDS.
 • Firmy rozpoczynające działalność produkcyjną dla przemysłu motoryzacyjnego.

Korzyści dla uczestnika

​Uczestnik nauczy się:

 • Posługiwać bazą IMDS, wykorzystywać jej poszczególne funkcje.
 • Tworzyć i zatwierdzać karty materiałowe dla materiałów, pół-komponentów, komponentów.
 • Analizować dane w IMDS.
 • Administrować bazą IMDS.

Uczestnik dowie się:

 • Z czego wynikają ograniczenia w stosowaniu substancji zabronionych.
 • Opowiązaniu Dyrektywy UE w sprawie pojazdów wycofanych z ekploatacji z obowiązkiem raportowania danych materialowych w IMDS.
 • Czego dotyczą specyficzne wymagania klientów OEM do IMDS oraz gdzie je znaleźć.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Samodzielna praca z danymi w bazie IMDS uwzględniająca zatwierdzanie, tworzenie i analizowanie materiałowych kart danych oraz administrowanie bazą IMDS.

Metodyka

​Zajęcia praktyczne w Bazie IMDS.

Zastosowanie

Opinie uczestników

27-28.06.2019 r. "Bardzo miły, kompetentny trener."
06-07.05.2019 r. "Wyważona teoria z praktyką, możliwość spokojnego przyswojenia specyfiki programowania."
23-24.07.2018 r. "Trener z wiedzą praktyczną, co zwiększyło atrakcyjność szkolenia."
23-24.07.2018 r. "Komunikatywność osoby prowadzącej."
04.06.2018 r. "Na bieżąco rozwiązywane wszelkie problemy i wątpliwości. Wszystkie zagadnienia wytłumaczone w sposób bardzo przystępny, szczególnie w przypadku osoby, która ma styczność po raz pierwszy z IMDS."
14-15.05.2018 r. "Szkolenie zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie. Przez dwa dni nauczyłam się wiele ciekawych i przydatnych rzeczy."
20-21.12.2017 r. "Dużo praktycznych ćwiczeń."
05-06.06.2017 r. "Ciekawa forma prowadzenia szkolenia, dużo zajęć praktycznych."
10-11.04.2017 r. "Bardzo dobry prowadzący - wszystko zrozumiałe i przekazane w dobrym wydaniu."
10.11.04.2017 r. "Trener - super sposób prowadzenia, wysoki poziom, wiedza."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek