Cele szkolenia

 • Zapoznanie Uczestników ze specyficznymi wymaganiami klienta – grupy BMW jakie obowiązują w przemyśle motoryzacyjnym oraz powiazaniem tych wymagań ze standardami IATF 16 949:2016 oraz wymaganiami QMC - VDA.
 • Przedstawienie oczekiwań BMW w zakresie procesu komunikacji między klientem a dostawcą.
 • Zaprezentowanie przywołanych technik, narzędzi, dokumentów, formularzy systemów klienta w kontekście nowego uruchomienia produktu oraz produkcji seryjnej.
Dostępna wersja ON-LINE - CSR-BMW-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

75%

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

CSR-BMW

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

·      Kryteria/ wymaganie wg których prowadzone jest szkolenie:

- Supplied Parts Quality Management BMW Group v.05.2016

- VDA 6.3 Audit Procesu v3/12.2016, VDA 2 v5/2004, VDA 6.5 v2 /2008, IATF 16949:2016

- Standardy klienta: GS 90017/90018/91008/91004

 

 1. Wprowadzenie do wymagań BMW Group w świetle norm  IATF: 16949:2016, VDA 2, VDA4.3

- Dodatkowe wymagania BMW do specyfikacji IATF: 16949:2016

- Specyficzne wymagania w specyfikacji technicznej „Lastenheft”

 1. Zarządzanie reklamacjami w bazie TQP (Part Quality Production and Logistics):

- Proces eliminacji problemu  bazując na standardzie GS 95015

- Metodologia tworzenia raportu 8D oraz jego punktacja

- Charakterystyka platformy TQP (wyszukiwanie reklamacji, raportów CR oraz sprawdzianie poziomów PPM)

 1. Zarządzanie dostawcami na podstawie bazy LPKM
 2. Platformy wspomagające kontakt, wymianę plików oraz informacji (TEREG, PARS II, PANAMA)

- archiwizacja plików na platformie PARS II

- wyszukiwanie aktualnych specyfikacji BMW na platformie TEREG

- wymiana plików między dostawcą, a BMW na platformie PANAMA

 1. Uruchomienie nowego produktu wg wymagań klienta w kontekście standardu APQP:

- charakterystyka faz projektowych na podstawie BMW flayer (od BBG do seryjnej produkcji)

- minimalne wymagania na całą fazę projektową

- dodatkowe wymagania dla poszczególnych milestonach (status części, Cpk, gotowość procesu itd.)

- charakterystyka planu projektu (STPPP)  

 1. Rekwalifikacja produktu i procesu zgodnie z GS 90018-1/2
 2. Zatwierdzenie PPAP – fazy, aplikacja IPQ
 3. Audit produktu i procesu w kontekście wymagań klienta (PZS – Process Series)
 4. Supplier Warranty Status -zasady zarządzania serwisem i reklamacjami
 5. Omówienie formularzy i dokumentacji klienta - GS 9001791008/91004

 

Ćwiczenia:

·         Wyszukiwanie reklamacji oraz kontrola poziomu PPM na platformie TQP i LPKM

·         Praktyczne wykorzystanie platform do komunikacji z BMW (TEREG, PARS II)

·         Zatwierdzanie PPAP na portalu IPQ – charakterystyka i opis dokumentów

·         Konfrontacja informacji w każdej sekcji 8D vs wymagania BMW

 

Adresaci

·      Inżynierowie

·      Inżynierowie pracujący  z wymaganiami klienta

·      Liderzy/koordynatorzy projektów APQP

 

Korzyści dla uczestnika

Podczas szkolenia Uczestnik nauczy się:

·         w jaki sposób wyszukiwać i uzupełniać raporty 8D w celu otrzymania 10 punktów

·         gdzie szukać informacji na temat poziomu PPM oraz ocen BMW

·         uzupełniać platformę z dokumentacją PPAP

·         wyszukiwać specyfikacje techniczne BMW oraz archiwizować dokumenty

·         interpretować planning BMW (poszczególne fazy)

·         poprawnie przygotowywać dokumentacje rekwalifikacyjna procesu

·         monitorować warranty status na portalu BMW

 

Podczas szkolenia Uczestnik dowie się:

·         jakie są specyficzne wymagania BMW na każdym etapie projektu

·         jakie są wytyczne BMW podczas audytu procesu u dostawcy

·         jakie są kluczowe punkty dokumentów i formularzy stosowanych w projekcie

·         jak interpretować raport reklamacyjny BMW

Opinie uczestników

27-28.01.2020 r. "Bardzo duże doświadczenie praktyczne prowadzącego. Fachowe i precyzyjne odpowiedzi."
12-13.12.2019 r. "Bardzo dobra forma komunikacji z grupą. Fachowa wiedza wynikająca z praktyki i doświadczenia."
24-25.10.2019 r. "Duża wiedza praktyczna prowadzącego. Dobra komunikatywność. Dynamiczny sposób prowadzenia szkolenia."
03-04.10.2019 r. "Dobry kontakt trenera z uczestnikami."
30-31.05.2019 r. "Uzyskaliśmy odpowiedzi na każde zadane pytanie. Jakość szkolenia na najwyższym poziomie."
27-28.03.2019 r. "Cenne informacje pozwalające rozwiązać sytuacje nagłe, w których brak czasu na wykonywanie złożonych dokumentacji. Wskazanie możliwości skrócenia i uproszczenia pewnych procesów."
27-28.03.2019 r. "Umiejętność przekazania wiedzy w grupie o bardzo różnorodnym doświadczeniu."
29-30.10.2018 r. "Duża wiedza trenera i komunikatywność."
25-26.04.2018 r. "Dobre przełożenie na realne problemy w firmach, praca na przykładach, co ułatwia przyswajanie wiedzy."
05-06.04.2018 r. "Bardzo dobry kontakt trenera z uczestnikami. Żadne pytania nie pozostały bez odpowiedzi, odpowiedzi były precyzyjne."
05-06.04.2018 r. "Bardzo szeroki wachlarz zagadnień, obszerna wiedza prowadzącego, cenne wskazówki z praktyki, ciekawy i energiczny sposób prowadzenia."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek