Ilustracja szkolenia: Specyficzne wymagania klientów – CSR-BMW- szkolenie online

Specyficzne wymagania klientów – CSR-BMW- szkolenie online

Cele szkolenia

  • Zapoznanie Uczestników ze specyficznymi wymaganiami klienta – grupy BMW jakie obowiązują w przemyśle motoryzacyjnym oraz powiazaniem tych wymagań ze standardami IATF 16 949:2016 oraz wymaganiami QMC -VDA.
  • Przedstawienie oczekiwań BMW w zakresie procesu komunikacji między klientem a dostawcą.
  • Zaprezentowanie przywołanych technik, narzędzi, dokumentów, formularzy systemów klienta w kontekście nowego uruchomienia produktu oraz produkcji seryjnej.
Dostępna wersja stacjonarna - CSR-BMW

Termin i miejsce

  • 3 - 4 grudnia 2020
    do rozpoczęcia pozostało 113 dni
    Online

Symbol szkolenia

CSR-BMW-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień Pierwszy

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji on -line

8.45-10.15      sesja 1

Wprowadzenie do wymagań BMW Group w świetle norm  IATF: 16949:2016, VDA 2, VDA4.3

10.15-10.45

Przerwa

10.45-12.15   sesja 2

Uruchomienie nowego produktu wg wymagań klienta w kontekście standardu APQP

- planowanie projektu

- odpowiedzialności i  obsługa faz w platformie b2b

- fazy projektu PVL>PZS

Ćwiczenia: omówienie faz, praca z ABC FLY

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Uruchomienie nowego produktu wg wymagań klienta w kontekście standardu APQP

- fazy projektu PVL>PZS, ABC FLY

Ćwiczenia: Poruszanie się po systemie, Wyszukiwanie dokumentów , Pozyskiwanie obowiązujących dokumentów i formularzy

14-15-14.30

Podsumowanie dnia pierwszego, Feedback uczestników

Dzień drugi

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji on -line

8.45-10.15       sesja 1

Analiza FMEA , klasyfikacja wad, status ryzyka [GS 95015]

FMK [GS 91008]

Ćwiczenie: omówienie formularza FMEA, omówienie FMK GS 91008

10.15-10.45

Przerwa

10.45-12.15   sesja 2

Zatwierdzenie PPAP – fazy, aplikacja RMT

Zarzadzanie dostawcami

- kwalifikacja  ocena dostawców – MLA/LPKM

Audit produktu i procesu w kontekście wymagań klienta [QMC-VDA]

Rekwalifikacja produktu i procesu

Ćwiczenia: praca z arkuszem GS90018_2 rekwalifikacja , omówienie i interpretacja faz w aplikacji RMT, omówienie LPKM

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Rekwalifikacja produktu i procesu – ciąg dalszy

Supplier Warranty Status -zasady zarządzania serwisem i reklamacjami

Omówienie formularzy i dokumentacji klienta - GS 90017/90018/91007/91008/91004

Ćwiczenia: wypełnienie formularza GS 90018_2 rekwalifikacji, omówienie standardów GS 90017/90018/91007/91008/91004

14-15-14.30

Podsumowanie dnia pierwszego, Feedback uczestników

Adresaci

·         Inżynierowi

·         Inżynierowie pracujący  z wymaganiami klienta

·         Liderzy/koordynatorzy projektów APQP

Korzyści dla uczestnika

Podczas szkolenia Uczestnik nauczy się:

- poprawnie stosować zasady przygotowywania dokumentacji produktu i procesu

- rozpisywać fazy dla nowego uruchomienia oraz przygotować odpowiednią dokumentację do poszczególnych faz  

- wykonywać analizę FMEA oraz klasyfikacji wad, ocena statusu ryzyka

- poprawnie wypełniać dokumentację PPAP i nadawać statusy dokumentom,

- poprawnie przygotowywać dokumentacje rekwalifikacyjna procesu

- analizować wyniki z poszczególnych faz w celu oceny skuteczności projektu

Podczas szkolenia Uczestnik dowie się:

- jak skutecznie implementować wymagania BMW w systemach zarządzania swojej organizacji

- jak przebiega proces uzgodnień projektowych z BMW

- jakie są kluczowe punkty dokumentów i formularzy stosowanych w projekcie

- czym jest proces rekwalifikacji i jakie są jego główne elementy

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 
Materiały dostępne w wersji elektronicznej.