Ilustracja szkolenia: Specyficzne wymagania klientów - CSR- branży motoryzacyjnej - wprowadzenie

Specyficzne wymagania klientów - CSR- branży motoryzacyjnej - wprowadzenie

Cele szkolenia

Zapoznanie uczestników z najważniejszymi specyficznymi wymaganiami klientów w branży motoryzacyjnej w stosunku do ISO/TS 16949: 2009 dla klientów takich jak: VW, Renault, Ford, GM, Fiat ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących planowania jakości produktów i procesów w całym łańcuchu dostaw.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

0%

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

CSR-P

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie do specyfiki branży motoryzacyjnej (AIAG / IATF).
2. Historia wymagań w branży motoryzacyjnej.
3. Podstawy planowania jakości nowych produktów.
4. Podstawy wymagań systemu jakości.
5. Specyficzne wymagania VW (ze szczególnym naciskiem na Formel Q, elementy VDA).
6. Specyficzne wymagania Renault (ze szczególnym naciskiem na różnice pomiędzy APQP i ANPQP).
7. Specyficzne wymagania GM (QSB+ / BIQS).
8. Specyficzne wymagania Ford.
9. Specyficzne wymagania FIAT (FCA / FGA).
10. Omówienie technik i analiz wykonywanych w trakcie procesu APQP:

 • FMEA – omówienie i ćwiczenie.
 • Flow chart procesu – omówienie i ćwiczenie.
 • Control Plan – omówienie i ćwiczenie.

11. Proces zatwierdzania – różnice pomiędzy klientami.
12. Proces eskalacji - różnice pomiędzy klientami.
13. Audyty – szczegółowe omówienie Audytu VDA 6.3 - ćwiczenie.
14. Podsumowanie szkolenia.

Adresaci

 • technolodzy,
 • konstruktorzy,
 • inżynierowie jakości,
 • właściciele procesów,
 • kierownictwo.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • sporządzać flow chart procesu, plan kontroli z uwzględnieniem różnych wymagań Klientów OEM,
 • interpretować wyniki audytów (w szczególności VDA 6.3).

Uczestnik dowie się:

 • jakie są specyficzne wymagania klientów w branży motoryzacyjnej,
 • jak stosować użyteczne techniki i narzędzia wykorzystywane w branży motoryzacyjnej.

Zastosowanie

Wymagania specyfikacji technicznejIATF 16949:2016stanowią bazę działalności firm w branży motoryzacyjnej. To jednak specyficzne wymagania klientów uszczegóławiają kryteria wymagań co do systemu jakości i planowania jakości produktów i procesów rozpoczynając od dostawców, poprzez organizację i na kliencie kończąc. Poznanie w szczegółach specyfiki pracy z danym klientem OEM daje obraz całości wymagań jakim musi sprostać organizacja obecnie dostarczająca produkty do OEM jak i firmy starające się o rozwój swojej bazy klientów.

Opinie uczestników

05-06.12.2019 r. "Mimo trudnego tematu szkolenie poprowadzone ciekawie i angażująco. Umiejętność trenera do podtrzymania zainteresowania słuchaczy. Bardzo przyjemnie się słuchało, wszystko jasno wytłumaczone."
29.11.2019 r. "Bardzo dobry kontakt z trenerem, bogata wiedza poparta przykładami."
27-28.06.2019 r. "Bardzo dobre kwalifikacje osoby szkolącej. Duża wiedza merytoryczna."
16-17.04.2019 r. "Odpowiedzi trenera na każde pytanie, jasne przedstawienie zależności i powiązań."
16-17.04.2019 r. "Bardzo dobry trener. Praktyk!"
14-15.01.2019 r. "Bardzo dużo przykładów "z życia", które doskonale opisywały poszczególne zagadnienia tematyczne. Bardzo duże praktyczne doświadczenie trenera wpływa pozytywnie na efekty szkolenia."
14-15.01.2019 r. "Szkolenie prowadzone sprawnie, przydatne wiadomości. Duża wiedza prowadzącego."
26-27.11.2018 r. "Wysoka wiedza szkolącego, przekazanie informacji w sposób bardzo zrozumiały."
26-27.11.2018 r. "Duże kompetencje trenera, komunikatywność i utrzymywanie zaangażowania uczestników."
26-27.11.2018 r. "Doświadczony trener."
24-25.09.2018 r. "Bardzo duże doświadczenie trenera w zakresie szkolenia i poza nim."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek