Ilustracja szkolenia: Specyficzne wymagania klientów - CSR - Formel Q-Konkret- szkolenie on-line

Specyficzne wymagania klientów - CSR - Formel Q-Konkret- szkolenie on-line

Cele szkolenia

 • Jak spełnić i interpretować specyficzne wymagania Klienta z grupy VW wg podręcznika dostawców Volkswagen Group, jakim jest Formel Q-Konkret?
 • Realizacja niezbędnych kroków do realizacji wymagań – od zapytania ofertowego do produkcji seryjnej.
 • Zrozumienie metodologii PEP uruchomienia nowego projektu w powiązaniu z wymaganiami VDA2.
 • Przedstawienie zasad zarządzania częściami bezpieczeństwa (D/TLD-parts).
 • Zrozumienie specjalnych wymagań VW w zakresie oceny procesu produkcyjnego.
 • Przedstawienie filozofii VW w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe i poznanie mechanizmu eskalacji.
Dostępna wersja stacjonarna - CSR-FQ

Termin i miejsce

 • 12 - 13 października 2020
  do rozpoczęcia pozostało 58 dni
  Online

Symbol szkolenia

CSR-FQ-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1

 

 

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

 

8.45-10.15      sesja 1

Sekwencja zadań realizowana wg metodologii VDA2 – przypisanie wymagań Formel Q- Konkret v.2015 do poszczególnych etapów

 

10.15-10.30

Przerwa

 

10.30-12.00    sesja 2

Analiza potencjału. Samoocena dostawców - audit procesu SL wg, VDA 6.3 z odniesieniami do IATF

 

12.15-12.45

Przerwa

 

12.45-14.15     sesja 3

Omówienie wymagań: Formel Q Konkret, Formel Q Integral - Qualification program New Parts, Formel Q Capability, Formel Q Capability Appendix.

 

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

Kryteria jakościowe nominacji dostawcy, Współpraca z dostawcą w procesie uruchomienia w/g wytycznych VDA 2 MLA i modelu Klienta PEP. Zasady zatwierdzania PPF – EMPB (Deckblatt)

 

         

Dzień 2

 

8.30-10.15      sesja 1

Podsumowanie dnia pierwszego, Feedback uczestników
Zasady QPNI – zarządzanie jakością w łańcuchu dostaw. Potwierdzenie QTR Quality Technical Requirement „Wymaganie Jakości Technicznej”. Definiowanie poziomu ryzyka dojrzałości dla części.

 

 

10.15-10.30

Przerwa

 

10.30-12.00    sesja 2

Próbkowanie zgodnie z VDA 2. Proces wieloetapowej oceny dwudniowej produkcji 2DP/2TP.

 

12.15-12.45

Przerwa

 

12.45-14.15     sesja 3

Formel Q Capability Działania jakościowe towarzyszące produkcji seryjnej audity wyrobu. Audit wyrobów posiadających cechy bezpieczeństwa (D / TLD-parts)

 

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

Rewizja techniczna u dostawcy (TRL). Ocena u podwykonawcy (UL) Zapewnienie jakości w seryjnej produkcji: Bezpieczeństwo wyrobu, odpowiedzialność za produkt.

 

Adresaci

·         inżynierowie jakości,

·         liderzy projektów,

·         inżynierowie procesu,

·         kierownicy działów jakości,

·         pełnomocnicy SZJ,

·         technolodzy.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         Nadzorowania uruchomienia nowych części wg Formel Q Integral - Qualification program New Parts (QPN).

·         Kryteriów oceny spełnienia jakościowych wymagań technicznych QTR na etapie składania oferty do Klienta.

·         Czym kieruje się Klient przy ocenie jakościowych aspektów współpracy.

·         Wyznaczać poziom ryzyka dojrzałości wyrobu w projekcie.

·         Zastosowania narzędzi do oceny procesu produkcyjnego SL / VA z wykorzystaniem specyficznych wymagań klienta - CSR.

·         Sposobu reakcji Klienta na bieżące problemy poprzez oceny TRL / UL.

·         Oceny ryzyka i postępowania w sytuacji kiedy w produkcie występują cechy bezpieczeństwa D/TLD.

Uczestnik dowie się:

·         Jakie są zasady oceny potencjału dostawcy POT.

·         Jak przeprowadzić ocenę jakościowych wymagań technicznych QTR.

·         Jak technicznie ocenić poziom ryzyka poziomów dojrzałości dla części.

·         Jakie realizować nowe uruchomienie zgodnie z wytycznymi Klienta.

·         Jakie są zasady realizacji procesu wieloetapowej oceny dwudniowej produkcji 2DP / 2TP.

·         Jak zapewnić jakość wyrobów zgodnie z Formel Q Capability.

·         Jakie listy kontrolne / narzędzia stosuje Grupa VW kiedy występują problemy TRL / UL.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.