Ilustracja szkolenia: Teoria ograniczeń - zarządzanie wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych - szkolenie online

Teoria ograniczeń - zarządzanie wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych - szkolenie online

Cele szkolenia

Poznanie zasad zarządzania produkcją i zarządzania operacyjnego według teorii ograniczeń oraz jak postępować podczas doskonalenia procesu według 5 kroków TOC. Nabycie umiejętności rozpoznawania rzeczywistych ograniczeń przedsiębiorstwa . Wyuczenie techniki kalkulacji tzw. „rachunkowości przerobowej” stosowanej w teorii ograniczeń. Umiejętność zarządzania wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych w oparciu o metodę  „Werbel-Bufor-Lina (ang. DBR). Miejsce narzędzi Lean w teorii ograniczeń.

Dostępna wersja stacjonarna - TOC-P

Termin i miejsce

  • 21 - 22 września 2020
    do rozpoczęcia pozostało 37 dni
    Online
  • 25 - 26 listopada 2020
    do rozpoczęcia pozostało 102 dni
    Online

Symbol szkolenia

TOC-P-ONL

Program i ćwiczenia

Moduł I – ok. 2h

1. Motyw zaistnienia teorii ograniczeń w świetle innych technik zarządzania produkcją. 

2. Definicja, identyfikacja i rodzaje ograniczeń występujących w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

a. Charakter ograniczeń

b. Zarządzanie ograniczeniami – podejście systemowe

c. Miary globalne

d. Przerób

e. Narzędzia logiczne TOC – przegląd.

                     Przerwa 15 min

    Moduł II - ok. 2h

 Moduł interaktywny wymagający pracy grupy w punkcie 5.

1. Proces ciągłego doskonalenia w TOC (process of ongoing improvement, POOGI)

2. Rachunkowość przerobowa:

a. Miary i wskaźniki podejmowania decyzji biznesowych według teorii ograniczeń. 

b. Czterofazowa analiza produkcji jako system wspomagający podejmowanie decyzji biznesowych. 

                    Przerwa 30 minut

Moduł III - ok. 2h

1. Wdrażanie teorii ograniczeń w firmie produkcyjnej. 

a. Opis procesu wdrożenia systemu produkcji opartego na zarządzaniu ograniczeniami.

b. Dopasowanie organizacyjne – opracowanie strategii

c. Plan wdrożenia

d. Projektowanie nowego procesu

e. Uruchomienie projektu

f. Ocena projektu

                    Koniec dnia 1

Moduł IV - ok. 2h 
      Moduł interaktywny wymagający pracy grupy.

1. Zastosowanie teorii ograniczeń w praktyce – studia przypadków. 

2. Sterowanie produkcją z ograniczenia techniką DBR (Drum-Buffer-Rope). 

a. Wybór miejsc utworzenia buforów

b. Bufor czasowy

c. Podział bufora na strefy ostrzegania

d. Opracowanie procedury alokacji zasobów

e. Obliczanie wielkości bufora

                    Przerwa 15 min

Moduł V- ok. 2h .
      Moduł interaktywny wymagający pracy grupy.

1. Integracja teorii ograniczeń z Lean Production: wybrane narzędzia.

2. Kanban, CONVIP

3. Przepływ jednej sztuki – OPF (one-piece flow)

4. TPM i Jego miary

5. VSM – mapowanie strumienia wartości

Adresaci

·       Średni i wyższy szczebel zarządzania, Kierownicy zmian

·       Osoby odpowiedzialne za produkcję, inżynierowie produkcji

·       Inżynierowie procesu, osoby odpowiedzialne za ciągłe doskonalenie

·       Kadra inżynieryjna odpowiedzialna za obsługę techniczną maszyn i urządzeń produkcyjnych,

·       Specjaliści ds. planowanie i realizacji projektów,

·       Członkowie zespołów projektowych,

·       Kierownicy projektów,

Korzyści dla uczestnika

·       Jakie niebezpieczeństwo jest związane z dążeniem do osiągnięcia systemu o zrównoważonych mocach produkcyjnych,

·       co rzeczywiście wpływa na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa produkcyjnego,

·       co to jest rachunek przerobowy i jak go wykorzystać w codziennej pracy w analizach działań inwestycyjnych przedsiębiorstwa produkcyjnego,

·       jakie są wady i zalety prowadzenia rachunkowości opartej o rachunek kosztów i rachunek przerobowy,

·       jakie są różnice pomiędzy produkcją na magazyn, produkcją sterowaną za pomocą kanban oraz produkcją sterowaną za pomocą techniki DBR,

·       jak podnieść produktywności wąskich gardeł linii produkcyjnych.

·       uczestnicy szkolenia zdobędą nową wiedzę na temat planowania i realizacji projektów z wykorzystaniem metody,

·       poznają możliwości zastosowania narzędzi Lean w teorii ograniczeń.

Opinie uczestników

Mimo szkolenia online, duża integracja z odbiorcą, gry, zadania. Rzeczowe podejście do tematu, praktyczne ćwiczenia, atmosfera. Dobry sposób prezentacji zagadnień, jasno i przejrzyście.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 
Materiały dostępne w wersji elektronicznej.