Ilustracja szkolenia: Trener idealny, czyli w jaki sposób przygotować i poprowadzić profesjonalne szkolenie wewnętrzne

Trener idealny, czyli w jaki sposób przygotować i poprowadzić profesjonalne szkolenie wewnętrzne

Cele szkolenia

Celami szczegółowymi kursu są:  - poszerzenie wiedzy z zakresu cykl uczenia się dorosłych oraz czynników motywacyjnych wpływających na przyswajania wiedzy, co z kolei pozwoli na trafny dobór metody prowadzenia szkolenia w zależności od tematyki, jak i grupy uczestników,  - poznanie rezerw kompetencyjnych, które należy rozwijać,  - poznanie swoich mocnych i słabych stron jako trenera,  - trafniejsze identyfikowania celów szkoleń oraz sposobów ich osiągnięcia,  - doskonalenie umiejętności przygotowywania programów szkoleniowych, profesjonalnych prezentacji, materiałów dla uczestników  - poszerzenie wiedzy z zakresu skutecznego przekazu treści szkoleniowych i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i uczestnikami,  - poszerzenie wiedzy z zakresu sposobów poprowadzenia szkoleń w celu utrzymania poziomu zaangażowania i utrzymania dynamiki zajęć.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

UO-STW

Program i ćwiczenia

1. Uczenie się:

 • Praktyczne podejście.
 • Jak uczą się dorośli?
 • Etapy uczenia się dorosłych.
 • Style uczenia się.

2. Trener idealny:

 • Kompetencje trenera.
 • Moje mocne i słabe strony jako trenera.
 • Cechy dobrego trenera.

3. Przygotowanie szkolenia:

 • Badanie potrzeb szkoleniowych.
 • Przygotowanie programu i konspektu szkolenia.
 • Pomoce i materiały dla uczestników.
 • Wybór miejsca szkolenia.

4. Trener i uczestnicy szkolenia:

 • Umiejętności komunikacyjne.
 • Zdolność identyfikacji potrzeb słuchacza/rozmówcy.
 • Bariery językowe w przekazywaniu informacji.
 • Komunikacja pozawerbalna w pracy trenera.
 • Współpraca z grupą szkoleniową.
 • Fazy procesu grupowego.
 • Dopasowanie szkolenia do etapu procesu grupowego.
 • Sytuacje trudne w pracy trenera.
 • Trudne sytuacje szkoleniowe.
 • Trudni uczestnicy i ich zachowania.
 • Metody radzenia sobie z trudnymi uczestnikami.

5. Prezentacja:

 • Przygotowanie slajdów i materiałów dla uczestników.
 • Wykorzystanie sprzętu do prezentowania.
 • Wystąpienia publiczne: trema, trudne sytuacje, złote zasady.

6. Prowadzenie:

 • Otwarcie szkolenia.
 • Prowadzenie dyskusji.
 • Przeprowadzanie ćwiczeń.
 • Jak zaangażować uczestników.

7. Trening szkoleniowy:

 • Trening wystąpień (przygotowanie krótkiego szkolenia i ćwiczenia przed grupą z użyciem kamery video).
 • Analiza nagrań oraz informacja zwrotna ze strony uczestników i prowadzących.

Adresaci

 • Liderzy/pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie szkoleń wewnętrznych w organizacji.
 • Liderzy/pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie nowych procesów/produktów/programów szkoleniowych.
 • Specjaliści posiadający wiedzę merytoryczną w danej dziedzinie, którzy swoim podwładnym lub współpracownikom mają przekazać metodyi techniki danej specjalizacji.

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą w stanie:

 • prawidłowo dokonać identyfikacji strategii oraz zaplanować proces IAPS,
 • precyzyjnie określić i uzgodnić potrzeby szkoleniowe na poziomie jednostki, zespołu, organizacji,
 • przygotować raport IAPS,
 • określić i przygotować metody oceny sesji szkoleniowych (treningowych) w kontekście realizacji celów uczenia się i oczekiwanych rezultatów,
 • dokonać wyboru, zaplanować i wdrożyć adekwatne metody walidacji i ewaluacji dla dokonania oceny efektywności szkolenia (treningu),
 • przygotować raport poszkoleniowy,
 • znać metodologię czterech poziomów oceny efektywności szkoleń (model D. L. Kirkpatrick'a),
 • zidentyfikować cele/rezultaty osiągania wyników pracy, treningu, uczenia się,
 • dokonać prawidłowego wyboru odpowiedniej metody prowadzenia szkolenia, przy zachowaniu precyzyjnych kryteriów wyboru,
 • prawidłowo zaprojektować strukturę sesji szkoleniowej (treningowej) i rozwoju,
 • zaplanować i zarządzać efektywnym i bezpiecznym środowiskiem uczenia się,
 • zidentyfikować i przezwyciężyć bariery pojawiających się w procesie nauczania,
 • dokonać prawidłowego wyboru i zastosowania różnego typu materiałów pomocniczych, wspierających proces uczenia się,
 • dokonać prawidłowego wyboru i zastosowania różnego typu metod szkoleniowych (treningowych) odpowiednich do przyjętych celów uczenia się oraz oczekiwanych rezultatów w zakresie treningu i rozwoju (przy uwzględnieniu zależności nakłady – korzyści),
 • znać kluczowe zasady związane z uczeniem się dorosłych,
 • znać style uczenia się (wg D. Kolba),
 • znać cykl uczenia się empirycznego oraz możliwości jego stosowania,
 • znać zasady formułowania celów szkoleniowych i rozwojowych.
 • zidentyfikować swoje mocne i słabe strony związane z wykonywaniem zawodu/funkcji trenera,
 • znać kluczowe zasady udzielania uczestnikom informacji zwrotnej,
 • znać charakterystykę dynamiki grupowej i zespołowej oraz jej wpływu na proces uczenia się,
 • znać metody prowadzenia szkolenia (ich zalety i wady),

Ponadto uczestnicy:

 • nabędą praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia sesji szkoleniowych,
 • uzyskają informację zwrotną od trenera prowadzącego na temat metodologii i sposobu prowadzenia sesji.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Zbudowanie wśród pracowników bazy kompetencyjnej i potencjału do realizacji szkoleń, a tym samym ograniczenie kosztów związanych z realizowaniem szkoleń jedynie przez firmy zewnętrzne.Poprawa jakości i zwiększenie efektywności szkoleń wewnętrznych w firmie.Wspieranie przez trenerów wewnętrznych zmian wynikających ze szkolenia (np. motywowanie pracowników do korzystania z nowych procesów/rozwiązań). Wspieranie działu HR/kadry zarządzającej w podejmowanych działaniach szkoleniowych etc.Rozwinięcie kompetencji pracowników firmy, a tym samym ich dodatkowa motywacja.?

Metodyka

wykład, ćwiczenia, warsztaty, przykłady, case study

Opinie uczestników

21-22.11.2019 r. "Bardzo zdolny trener, świetnie buduje kontakt z grupą, podaje bardzo dużo przykładów, praktycznych narzędzi, które można wykorzystać przy tworzeniu szkoleń."
21-22.11.2019 r. "Jestem pod wrażeniem, szkolenie powyżej moich oczekiwań."
24-25.06.2019 r. "Trener przygotowany, prowadził zajęcia w atrakcyjny sposób stosując różne techniki pracy z grupą. Komunikatywny i nastawiony na współpracę, dobrze się go słucha. Pomysłowe wstawki, dowcipy. Świetne przygotowanie merytoryczne. Budowanie zaufania do siebie a także pozyskiwanie zaangażowania od uczestników. Brawo!"
24-25.06.2019 r. "Dużo przykładów. Trener potrafił dostosować się do oczekiwań."
09-10.04.2018 r. "Bardzo podobało mi się szkolenie, przydatne w mojej pracy, poprawiające moją dotychczasową pracę."
09-10.04.2018 r. "Dużo wiedzy poza tematami - programem szkolenia. Duża wiedza trenera z różnych branż."
09-10.11.2016 r. "Bardzo rozwojowe szkolenie z obszaru umiejętności miękkich."
21-22.06.2016 r. "Szkolenie bardzo fajne, profesjonalnie przeprowadzone."
21-22.06.2016 r. "Odpowiednie tempo zajęć dostosowane do uczestników, równowaga teorii do praktyki."
16-17.12.2015 r. "Bardzo pomocne szkolenie, prowadząca bardzo kompetentna, posiada nieprzeciętną wiedzę, jest przebojowa i komunikatywna."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek