TQ&M

TQ&M to periodyk wydawany przez TQMsoft. Pismo jest wydawane w cyklu półrocznym.