Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PPA-FCA

Planowanie procesu i audyt PPA – PPR i PA wg wymagań FCA

Oferta archiwalna
Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 • ?Zapoznanie z procesami planowania (PPR) wg wymagań FCA od fazy sourcingowej do fazy weryfikacji procesu (VP).
 • Przygotowanie do przeprowadzanie audytu procesu (Process Audit - PA) od fazy weryfikacji procesu do bieżącej produkcji.
 • Przedstawienie zasad budowania jakości wyrobu na całym etapie życia wyrobu dla branży motoryzacyjnej.
 • Pokazanie praktycznych powiązań pomiędzy etapami wdrażania nowych wyrobów oparte o case studies.

Symbol szkolenia

PPA-FCA

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 30%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie do PPA.
2. PPA – Process Planning and Audit:

 • Fazy wykonywania.
 • Scoring.
 • Timing oraz Kamienie Milowe.

3. Kompleksowe omówienie wymagań formularza PPA.

Sekcja 1 - Projektowanie Części:

1A - Pakiet sourcingowy & Przegląd techniczny.
1B - Design FMEA.
1C - Model projektu & zwolnienie projektu.
1D - Charakterystyki specjalne.
1E - Zarządzanie zmianą.

Sekcja 2 – Rozwój procesu:

2A - Program Management & Timing.
2B - Flow Chart.
2C - PFMEA.
2D - Rozwój narzędzi oraz części pilotażowe.
2E - Rozwój podkomponentów.

Sekcja 3 – Kontrola Procesu:

3A - Plan Kontroli.
3B - Kontrole na wejściu oraz Audyt Wyrobu Gotowego.
3C - Error & Mistake Proofing.
3D - Sprawdziany i narzędzia pomiarowe.
3E - Safe Launch Plan.

Sekcja 4 – Kontrola Procesu:

4A - Monitorowanie Procesu.
4B - Audyt warstwowy procesu (LPA).
4C - Charakterystyki Bezpieczeństwa i Report.
4D - Zatwierdzenie pierwszej dobrej sztuki.

Sekcja 5 – Operacje:

5A - Instrukcje Stanowiskowe.
5B - Utrzymanie Ruchu.
5C - Przeróbki / Naprawy.
5D - Szkolenia.
5E - Przepisy BHP.

Sekcja 6 – Logistyka:

6A - Przemieszczanie materiału.
6B - Traceability i Identyfikacja części.
6C - Opakowanie.
6D - Sekwencyjna Dostawa Części (SPD).
6E - CAPMAN.

Sekcja 7 – Weryfikacja:

7A - Wolumen, wydajność, PDR.
7B - Wydajność procesu i zdolność (z angielskiego: process performance and capability).
7C - Audit SQE (z angielskiego: SQE Audit).
7D - Zatwierdzenie pod-komponentów.
7E - Coroczne Zatwierdzenie/Okresowa Recertyfikacja.

Sekcja 8 – Systemy jakości:

8A - Zarządzanie Częściami Niezgodnymi/Działania korygujące.
8B - Zarządzanie poddostawcami.
8C - Lessons Learned.
8D - Gwarancja.
8E - Certyfikaty Jakości & Przechowywanie dokumentacji.

Sekcja 9 – Pełne zatwierdzenie:

9A - Planowanie Badań Autokwalifikacyjnych (AQF).
9B - Planowanie Testów Integracyjnych (PI).
9C - Planowanie montowalności oraz Benestare - PPAP zakładu klienta - (BE).
9D - IMDS.

Ćwiczenia:

 • W celu utrwalenia wiedzy uczestników szkolenia dla każdej sekcji (1-9) wymagań będzie przedstawiana część praktyczna w formie case studies symulujące punkty otwarte z audytów PPR oraz PA.

Korzyści dla uczestnika

Poprzez uczestnictwo w szkoleniu Uczestnik będzie:

 • Prawidłowo interpretował wymagania z formularza PPA podczas przeprowadzania PPR’a oraz audytu procesu PA.
 • Wiedział, które normy FCA / AIAG / ISO są dokumentami odniesienia w przypadku audytu przeprowadzanego przez FCA SQE (dla PPR oraz PPA).
 • Prawidłowo wskazywał dokumenty jakie są potrzebne do uzyskania przez zakład produkcyjny dostawcy od inżynieringu organizacji, w celu optymalizacji wymagań dla procesu produkcyjnego w docelowej lokalizacji oraz dla produkowanego wyrobu.
 • Rozumiał powiązania między poszczególnymi osobami w strukturach FCA, które pomoże w poprawie komunikacji między organizacją, a klientem finalnym.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są możliwości negocjacji z klientem punktów otwartych z audytu FCA SQE, w celu ich deeskalacji.
 • Dlaczego poprzez uczestnictwo w spotkaniach Process Planning Review reprezentanta z zakładu produkcyjnego można zminimalizować problemy w dalszym uruchomieniu projektu.
 • Pozna praktyczne uwagi przy współpracy z zakładami klienta zlokalizowanymi w Europie.
 • Jakie fazy uruchomieniowe występują w terminologii FCA oraz co musi być zakończone w poszczególnej fazie po stronie dostawcy oraz zakładu klienta.
 • Kto jest odpowiedzialny za rozwój projektu oraz konsekwencje w przypadku problemów projektowych – codesign.
 • Jak oceniać poszczególne punkty audytowe w fazie uruchomieniowej od sourcingu do VP przy użyciu PPR oraz od fazy VP do bieżącej produkcji przy użyciu PA.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Korzyści dla przedsiębiorstwa:Praktyczna znajomość wymagań klienta w odniesieniu do Process Planning and Audit, która wpłynie pozytywnie na:długofalowe budowanie relacji zarówno z FCA SQE jak i działem jakości zakładu klienta,poprawę komunikacji między dostawcą a inżynieringiem klienta,skrócenie czasu otrzymania pełniej kwalifikacji wyrobu (AQF, PI) oraz procesu produkcyjnego (PA),skrócenie czasu przy przyznawaniu pozytywnego Benestare przez zakład klienta, dzięki czemu będzie możliwe uzyskanie zwrotu części kosztów zainwestowanego w oprzyrządowanie po stronie dostawcy.

Adresaci

 • inżynierowie procesu, technolodzy,
 • inżynierowie projektu, konstruktorzy,
 • inżynierowie jakości,
 • inżynierowie zapewnienia jakości dostawców - SQE’s/SQA’s,
 • specjaliści ds. logistyki,
 • właściciele procesów,
 • kierownicy projektów,
 • kierownictwo.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania