Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PPA-FCA

Planowanie procesu i audyt PPA – PPR i PA wg wymagań FCA

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 • ?Zapoznanie z procesami planowania (PPR) wg wymagań FCA od fazy sourcingowej do fazy weryfikacji procesu (VP).
 • Przygotowanie do przeprowadzanie audytu procesu (Process Audit - PA) od fazy weryfikacji procesu do bieżącej produkcji.
 • Przedstawienie zasad budowania jakości wyrobu na całym etapie życia wyrobu dla branży motoryzacyjnej.
 • Pokazanie praktycznych powiązań pomiędzy etapami wdrażania nowych wyrobów oparte o case studies.

Symbol szkolenia

PPA-FCA

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 30%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie do PPA.
2. PPA – Process Planning and Audit:

 • Fazy wykonywania.
 • Scoring.
 • Timing oraz Kamienie Milowe.

3. Kompleksowe omówienie wymagań formularza PPA.

Sekcja 1 - Projektowanie Części:

1A - Pakiet sourcingowy & Przegląd techniczny.
1B - Design FMEA.
1C - Model projektu & zwolnienie projektu.
1D - Charakterystyki specjalne.
1E - Zarządzanie zmianą.

Sekcja 2 – Rozwój procesu:

2A - Program Management & Timing.
2B - Flow Chart.
2C - PFMEA.
2D - Rozwój narzędzi oraz części pilotażowe.
2E - Rozwój podkomponentów.

Sekcja 3 – Kontrola Procesu:

3A - Plan Kontroli.
3B - Kontrole na wejściu oraz Audyt Wyrobu Gotowego.
3C - Error & Mistake Proofing.
3D - Sprawdziany i narzędzia pomiarowe.
3E - Safe Launch Plan.

Sekcja 4 – Kontrola Procesu:

4A - Monitorowanie Procesu.
4B - Audyt warstwowy procesu (LPA).
4C - Charakterystyki Bezpieczeństwa i Report.
4D - Zatwierdzenie pierwszej dobrej sztuki.

Sekcja 5 – Operacje:

5A - Instrukcje Stanowiskowe.
5B - Utrzymanie Ruchu.
5C - Przeróbki / Naprawy.
5D - Szkolenia.
5E - Przepisy BHP.

Sekcja 6 – Logistyka:

6A - Przemieszczanie materiału.
6B - Traceability i Identyfikacja części.
6C - Opakowanie.
6D - Sekwencyjna Dostawa Części (SPD).
6E - CAPMAN.

Sekcja 7 – Weryfikacja:

7A - Wolumen, wydajność, PDR.
7B - Wydajność procesu i zdolność (z angielskiego: process performance and capability).
7C - Audit SQE (z angielskiego: SQE Audit).
7D - Zatwierdzenie pod-komponentów.
7E - Coroczne Zatwierdzenie/Okresowa Recertyfikacja.

Sekcja 8 – Systemy jakości:

8A - Zarządzanie Częściami Niezgodnymi/Działania korygujące.
8B - Zarządzanie poddostawcami.
8C - Lessons Learned.
8D - Gwarancja.
8E - Certyfikaty Jakości & Przechowywanie dokumentacji.

Sekcja 9 – Pełne zatwierdzenie:

9A - Planowanie Badań Autokwalifikacyjnych (AQF).
9B - Planowanie Testów Integracyjnych (PI).
9C - Planowanie montowalności oraz Benestare - PPAP zakładu klienta - (BE).
9D - IMDS.

Ćwiczenia:

 • W celu utrwalenia wiedzy uczestników szkolenia dla każdej sekcji (1-9) wymagań będzie przedstawiana część praktyczna w formie case studies symulujące punkty otwarte z audytów PPR oraz PA.

Korzyści dla uczestnika

Poprzez uczestnictwo w szkoleniu Uczestnik będzie:

 • Prawidłowo interpretował wymagania z formularza PPA podczas przeprowadzania PPR’a oraz audytu procesu PA.
 • Wiedział, które normy FCA / AIAG / ISO są dokumentami odniesienia w przypadku audytu przeprowadzanego przez FCA SQE (dla PPR oraz PPA).
 • Prawidłowo wskazywał dokumenty jakie są potrzebne do uzyskania przez zakład produkcyjny dostawcy od inżynieringu organizacji, w celu optymalizacji wymagań dla procesu produkcyjnego w docelowej lokalizacji oraz dla produkowanego wyrobu.
 • Rozumiał powiązania między poszczególnymi osobami w strukturach FCA, które pomoże w poprawie komunikacji między organizacją, a klientem finalnym.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są możliwości negocjacji z klientem punktów otwartych z audytu FCA SQE, w celu ich deeskalacji.
 • Dlaczego poprzez uczestnictwo w spotkaniach Process Planning Review reprezentanta z zakładu produkcyjnego można zminimalizować problemy w dalszym uruchomieniu projektu.
 • Pozna praktyczne uwagi przy współpracy z zakładami klienta zlokalizowanymi w Europie.
 • Jakie fazy uruchomieniowe występują w terminologii FCA oraz co musi być zakończone w poszczególnej fazie po stronie dostawcy oraz zakładu klienta.
 • Kto jest odpowiedzialny za rozwój projektu oraz konsekwencje w przypadku problemów projektowych – codesign.
 • Jak oceniać poszczególne punkty audytowe w fazie uruchomieniowej od sourcingu do VP przy użyciu PPR oraz od fazy VP do bieżącej produkcji przy użyciu PA.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Korzyści dla przedsiębiorstwa:Praktyczna znajomość wymagań klienta w odniesieniu do Process Planning and Audit, która wpłynie pozytywnie na:długofalowe budowanie relacji zarówno z FCA SQE jak i działem jakości zakładu klienta,poprawę komunikacji między dostawcą a inżynieringiem klienta,skrócenie czasu otrzymania pełniej kwalifikacji wyrobu (AQF, PI) oraz procesu produkcyjnego (PA),skrócenie czasu przy przyznawaniu pozytywnego Benestare przez zakład klienta, dzięki czemu będzie możliwe uzyskanie zwrotu części kosztów zainwestowanego w oprzyrządowanie po stronie dostawcy.

Adresaci

 • inżynierowie procesu, technolodzy,
 • inżynierowie projektu, konstruktorzy,
 • inżynierowie jakości,
 • inżynierowie zapewnienia jakości dostawców - SQE’s/SQA’s,
 • specjaliści ds. logistyki,
 • właściciele procesów,
 • kierownicy projektów,
 • kierownictwo.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Tagi:
To szkolenie nie ma zaplanowanych terminów

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania