Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PK-MPROC

Mapowanie procesów

Statystyczne narzędzia jakości

Symbol szkolenia

PK-MPROC

Terminy i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 3 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Zakres merytoryczny konsultacji:

 

Audit wstępny mający na celu zapoznanie się z aktualną sytuacją w firmie w zakresie zarządzania procesowego:

 • przygotowanie auditu
 • przeprowadzenie auditu na miejscu
 • podsumowanie auditu na miejscu
 • przesłanie raportu

 

Szkolenie z zakresu mapowania procesów dla kadry zarządzającej i właścicieli procesów, w tym:

 • organizacja pracy i jej wpływ na koszty prowadzenia działalności
 • podejście procesowe do zarządzania
 • mapowanie procesów
 • tworzenie standardów pracy (karty procesów)
 • dokumentowanie procesów

 

Konsultacje z zakresu mapowania procesów, w tym:

 • określenie procesów funkcjonujących i/lub potrzebnych w firmie
 • określenie wymaganych wejść i oczekiwanych wyjść z tych procesów
 • określenie sekwencji tych procesów i ich wzajemnych oddziaływań
 • określenie przebiegu poszczególnych procesów
 • określenie do stosowania kryteriów i metod (uwzględniając monitorowanie, pomiary i powiązane wskaźniki efektów)
 • określenie zasobów potrzebnych dla tych procesów
 • przypisanie odpowiedzialności i uprawnień w tych procesach
 • uwzględnienie ryzyk i szans dla procesów
 • określenie działań potrzebnych do zapewnienia skutecznego przebiegu i nadzorowania tych procesów
 • określenie szablonów udokumentowanej informacji w celu wsparcia funkcjonowania procesów oraz ich nadzorowania

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Poszerzenie kompetencji pracowników w zakresie:

 • identyfikowania procesów w firmie w kontekście polityki i celów
 • projektowania procesów (budowania kart procesów)
 • budowania mapy procesów (łączenia procesów)
 • dokumentowania procesów
 • doskonalenia procesów oraz szeroko pojętego podejścia procesowego do zarządzania i jego powiązań z organizacjąpracy w zespole.
 • zidentyfikowanie procesów w firmie w kontekście polityki i celów
 • zrozumienie i utrzymywanie wzajemnie powiązanych procesów
 • wyeliminowanie niezagospodarowanych wejść / wyjść do / z procesów

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Powiązane artykuły

SIPOC, czyli jak stworzyć scenariusz swojego projektu

SIPOC, czyli jak stworzyć scenariusz swojego projektu

Krzysztof Kowal
Krzysztof Kowal
Trener TQMsoft

Prowadzenie projektu to sztuka zarzadzania zespołem i jego zadaniami, czasem, budżetem, a także umiejętny dobór odpowiednich metod i narzędzi wspierających nasza pracę. W przypadku projektów prowadzonych metoda Lean Six Sigma według algorytmu DMAIC jednym z takich narzędzi, czasami niedocenianych jest SIPOC.

30.09.2021
Czytaj artykuł

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych