Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
POM-GW-W

Połączenia gwintowe - analiza oraz optymalizacja procesu dokręcania - warsztaty

Oferta archiwalna

Cele szkolenia

 • Zdobycie wiedzy na temat wpływu warunków tarcia i innych czynników na jakość procesu montażu połączeń gwintowych. 
 • Wykorzystanie narzędzi statystycznej kontroli procesu (ang. statistical process control, SPC).
 • Zastosowanie metod modelowania empirycznego w celu ilościowego opisu wpływu własności połączenia gwintowego na jakość procesu montażu.

Symbol szkolenia

POM-GW-W

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Warsztaty uzupełniające wiedzę ze szkolenia z optymalizacji połączeń gwintowych, gdzie nacisk położony jest na analizę (eksperyment) przeprowadzoną na wartościach pola powierzchni pod krzywą dokręcania – bardzo istotny parametr w strategii dokręcania na określony kąt obrotu. Podczas warsztatów omówione są również strategie dokręcania oraz ćwiczenia z analizy i interpretacji wyników.
 
Wykład:

1. Główne strategie dokręcania:
 • wskazanie i omówienie różnic, korzyści i wad stosowania każdej ze strategii w stosunku do konkretnych, przykładowych sytuacji, przedstawienie krzywych dokręcania w osi kąta oraz czasu.
 • podział dokręcania na jedno i dwu etapowe, omówienie możliwości wykorzystania tzw. kąta wybiegu (Rundown Angle), jako narzędzia służącego zapewnieniu jakości połączenia.
2. Zasady planowania eksperymentu (DoE), znaczenia i wpływu czynników wejścia na parametr wyjścia: pole powierzchni pod krzywą dokręcania. Ogólne zasady planowania eksperymentu.

3. Sposoby pozyskania informacji potrzebnych do przeprowadzenia eksperymentu – pola powierzchni pod krzywą dokręcania – omówienie sposobu całkowania numerycznego oraz całką wielomianową.

4. Analiza oraz przedstawienie wyników eksperymentu: wykres Pareto, graficzny test normalności rozkładu, wpływ efektów głównych, wpływ interakcji, analiza rozkładu reszt, interpretacja wyników eksperymentu, wskazanie działań korygujących. Dyskusja.

5. Regulacja procesu z wykorzystaniem równoległoboku tolerancji – regulacja nastaw parametru wejścia (zmienna objaśniająca - X) poprzez sterowanie parametrem wyjścia (zmienna objaśniana Y).
 
Ćwiczenia:

Wykonanie zadań (Excel) mających na celu obliczenie pola powierzchni pod krzywą dokręcania. Zbudowanie wykresu równoległoboku tolerancji.
 
Zalecenia dla Uczestników:
 • Odbycie podstawowego szkolenia z zakresu Statystycznego Sterowania Procesem (SPC).
 • Odbycie podstawowego szkolenia z obsługi programu Minitab.
 • Znajomość programu Microsoft Office Excel.

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik nauczy się:

 • Identyfikować i dobierać ważne czynniki wejściowe do eksperymentu.
 • Prowadzić eksperyment w oparciu o podejście DoE.
 • Interpretować wynik eksperymentu.
 • Wykonywać analizy statystyczne wykorzystując program Minitab oraz Excel.
 • Budować wykres równoległoboku tolerancji.
Uczestnik dowie się:
 • Jak przeprowadzić obliczenia w celu oszacowania pola powierzchni pod krzywą dokręcania.
 • Kiedy stosowane są odpowiednie strategie dokręcania.
 • Jak prowadzić obliczenia statystyczne w programie Minitab i Excel.
 • Jak prowadzić obliczenia w celu stwierdzenia zależności pomiędzy zmieną X i zmienną Y.
 
Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:
 • Zdobycie wiedzy na temat wpływu warunków tarcia i innych czynników na jakość procesu montażu połączeń gwintowych.
 • Wykorzystanie narzędzi statystycznej kontroli procesu (ang. statistical process control, SPC).
 • Zastosowanie metod modelowania empirycznego w celu ilościowego opisu wpływu własności połączenia gwintowego na jakość procesu montażu.

Adresaci

 • specjaliści ds. jakości, produkcji, inżynierowie jakości, inżynierowie produkcji, technolodzy,
 • liderzy projektów rozwiązywania problemów,
 • kierownicy średniego szczebla, kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji, kierownicy jakości.

Opinie użytkowników

04-06.12.2017 r. "Otwartość trenera oraz precyzyjność w przekazywaniu wiedzy. Duża fachowość oraz przykłady praktyczne. Doskonały przekaz oraz podejście do tematu."
04-06.12.2017 r. "Pełen pasji prowadzący "zarażający" swoim entuzjazmem, co pozwoliło bezboleśnie przejść przez bardziej skomplikowane zagadnienia statystyczne. Gorąco polecam."
29.11-01.12.2017 r. "Duża wiedza praktyczna trenera."
22.03.2017 r. "Przykłady rzeczywiste z przemysłu. Odpowiedzi na pytania, reagowanie na potrzeby merytoryczne, możliwość skonsultowania własnych pomysłów."
23.11.2016 r. "Prowadzący przygotowany bardzo dobrze do prowadzenia szkolenia, z bogatym zasobem wiedzy praktycznej."
01.06.2016 r. "Doświadczenie prowadzącego."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania