Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Poszukiwanie i eliminacja marnotrawstwa

Cele główne

Oszczędności finansowe, zmniejszone koszty produkcji, eliminacja czynności nie dającej wartości dodanej, większe zaangażowanie pracowników.

WYZWANIA

 • Obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie efektywności poprzez wzrost wartości dodanej w procesie  poprzez eliminacje marnotrawstwa.
 • Zwiększenie motywacji pracowników obszarów produkcyjnych i zaangażowanie ich w proces zmian.
 • Zwiększenie elastyczności i szybkości reagowania obszaru produkcyjnego na zmiany zamówień.
 • Odzyskanie płynności finansowej - zmniejszenie ilości zapasów i produkcji w toku.

Korzyści

 • Eliminacja udziału czynności nie dających wartości o ok. 30%
 • Oszczędności finansowe poprzez  eliminowanie marnotrawstwa
 • Szybsze reakcje na zmienne zamówienia - poprawa dostaw na czas o ok. 20%
 • Poprawa wydajności i produktywności - poprzez skuteczne zarządzanie maszynami i zastosowanie narzędzi Lean
 • Umiejętności samodzielnej oceny stanowiska, pomiaru i proponowania rozwiązań doskonalących przez pracowników.

CELE CZĄSTKOWE REALIZOWANE PRZEZ ZESPOŁY ZADANIOWE:

 • Zmniejszenie ilości braków
 • Skrócenie czasu cyklu
 • Zmniejszenie ilości awarii
 • Poprawa wykorzystania materiału
 • Zmniejszenie ilości poprawek produkcyjnych
 • Zwiększenie ilości dostaw na czas (do klienta)
 • Usprawnianie sposobu sterowania zapasami

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o konsultacje