Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
HACCP-P

Praktyczne aspekty wdrożenia i utrzymania HACCP w małej firmie

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, zapoznanie z fachową terminologią, dokumentacją i wymaganiami prawa żywnościowego. Przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wdrażania poszczególnych etapów Systemu HACCP. Nabycie umiejętności prawidłowego przeprowadzenia analizy zagrożeń w firmie oraz nadzorowania i utrzymywania Systemu.

Symbol szkolenia

HACCP-P

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

 • Krótka charakterystyka systemu HACCP
 • Regulacje prawne dotyczące HACCP
 • Zasady wdrażania HACCP w małych przedsiębiorstwach spożywczych
  • Powołanie zespołu ds. HACCP
  • Opisanie produktu
  • Wskazanie na przeznaczenie konsumenckie produktów
  • Opracowanie schematu technologicznego
  • Sprawdzenie schematu - weryfikacja schematu technologicznego na linii technologicznej
  • Przeprowadzenie analizy zagrożeń
  • Określenie Krytycznych Punktów Kontroli
  • Ustalenie wartości krytycznych i granic tolerancji dla każdego punktu krytycznego
  • Opracowanie systemu monitorowania dla każdego punktu krytycznego
  • Ustalenie działań korygujących
  • Ustalenie procedury weryfikacji
  • Prowadzenie dokumentacji i zapisów
 • Dokumentacja Systemu HACCP
  • Zarządzenie powołujące zespół HACCP
  • Polityka bezpieczeństwa żywnościowego
  • Polityka jakości
  • Opis produktu
  • Schemat technologiczny dla obiektu gastronomicznego
  • Drzewko decyzyjne
  • Tabela analizy zagrożeń i wyznaczania CCP
  • Tabela nadzorowania CCP
  • Pętla kontrolna dla obiektu gastronomicznego
  • Procedury Systemu HACCP
 • Audyt HACCP
 • Podsumowanie

Ćwiczenia:
 • Przygotowanie dokumentacji Systemu HACCP dla każdego z przedstawionych etapów wdrażania HACCP.
  • Wspólne tworzenie planu dokumentacji.
  • Ćwiczenie ma na celu stworzenie szczegółowego planu Księgi HACCP dla małej firmy.
 • Przygotowanie analizy zagrożeń: biologicznych, chemicznych, fizycznych.
  • Forma pisemna, wspólne omówienie.
  • Ćwiczenie ma na celu nauczenie uczestników szkolenia samodzielnego przeprowadzania analizy zagrożeń.
 • Ustalenie listy pytań audytowych dla Systemu HACCP.
  • Forma pisemna, wspólne omówienie.
  • Ćwiczenie ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzenia audytu jakości w firmie.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

 

 • Wdrażać System HACCP w małej firmie.
 • Definiować działania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Systemu.
 • Planować i przeprowadzać audyty z zakresu Systemu HACCP.
 • Przygotowywać i prowadzić dokumentację jakości w firmie.

 


Adresaci

 

 • Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.
 • Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.
 • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji). 
 • Właściciele firm gastronomicznych

 


Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania