Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
HACCP-P-ONL

Praktyczne aspekty wdrożenia i utrzymania HACCP w małej firmie - szkolenie online

Normy, wymagania i audity

Cele szkolenia

Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, zapoznanie z fachową terminologią, dokumentacją i wymaganiami prawa żywnościowego. Przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wdrażania poszczególnych etapów Systemu HACCP. Nabycie umiejętności prawidłowego przeprowadzenia analizy zagrożeń w firmie oraz nadzorowania i utrzymywania Systemu.

Symbol szkolenia

HACCP-P-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

 • Krótka charakterystyka systemu HACCP
 • Regulacje prawne dotyczące HACCP
 • Zasady wdrażania HACCP w małych przedsiębiorstwach spożywczych
  • Powołanie zespołu ds. HACCP
  • Opisanie produktu
  • Wskazanie na przeznaczenie konsumenckie produktów
  • Opracowanie schematu technologicznego
  • Sprawdzenie schematu - weryfikacja schematu technologicznego na linii technologicznej
  • Przeprowadzenie analizy zagrożeń
  • Określenie Krytycznych Punktów Kontroli
  • Ustalenie wartości krytycznych i granic tolerancji dla każdego punktu krytycznego
  • Opracowanie systemu monitorowania dla każdego punktu krytycznego
  • Ustalenie działań korygujących
  • Ustalenie procedury weryfikacji
  • Prowadzenie dokumentacji i zapisów
 • Dokumentacja Systemu HACCP
  • Zarządzenie powołujące zespół HACCP
  • Polityka bezpieczeństwa żywnościowego
  • Polityka jakości
  • Opis produktu
  • Schemat technologiczny dla obiektu gastronomicznego
  • Drzewko decyzyjne
  • Tabela analizy zagrożeń i wyznaczania CCP
  • Tabela nadzorowania CCP
  • Pętla kontrolna dla obiektu gastronomicznego
  • Procedury Systemu HACCP
 • Audyt HACCP
 • Podsumowanie

Ćwiczenia:
 • Przygotowanie dokumentacji Systemu HACCP dla każdego z przedstawionych etapów wdrażania HACCP.
  • Wspólne tworzenie planu dokumentacji.
  • Ćwiczenie ma na celu stworzenie szczegółowego planu Księgi HACCP dla małej firmy.
 • Przygotowanie analizy zagrożeń: biologicznych, chemicznych, fizycznych.
  • Forma pisemna, wspólne omówienie.
  • Ćwiczenie ma na celu nauczenie uczestników szkolenia samodzielnego przeprowadzania analizy zagrożeń.
 • Ustalenie listy pytań audytowych dla Systemu HACCP.
  • Forma pisemna, wspólne omówienie.
  • Ćwiczenie ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzenia audytu jakości w firmie.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

 

 • Wdrażać System HACCP w małej firmie.
 • Definiować działania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Systemu.
 • Planować i przeprowadzać audyty z zakresu Systemu HACCP.
 • Przygotowywać i prowadzić dokumentację jakości w firmie.

Adresaci

 • Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.
 • Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.
 • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji). 
 • Właściciele firm gastronomicznych

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania