Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ZLA-AP

Praktyczne aspekty zarządzania laboratorium pomiarowym

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

·      Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej zakresu i metod pracy osoby zarządzającej laboratorium pomiarowym oraz nabycie podstawowych umiejętności pozwalających na możliwie sprawną pracę takiego obszaru w zakładzie produkcyjnym, przy czym szkolenie to jest dedykowane nie tylko przyszłym kierownikom, ale także liderom czy specjalistom pełniącym taką funkcję (częściowo lub w całości).

Symbol szkolenia

ZLA-AP

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

· Wprowadzenie

· Rola technika, inżyniera, lidera, kierownika w laboratorium pomiarowym

· Awans i co dalej?

· Oczekiwania i wyzwania stojące przed laboratorium pomiarowym w przemyśle

· Zakres laboratorium czyli co to właściwie jest laboratorium

· Zarządzanie laboratorium pomiarowym jako proces

· Budowanie i motywowanie zespołu

· Rekrutacja i selekcja pracowników laboratorium pomiarowego

· Kluczowe kompetencje – profilowanie stanowisk

· Kluczowa wiedza i umiejętności – matryca kompetencji

· Opis stanowiska – ogólnie czy szczegółowo

· Oferta pracy – prawda czy fałsz

· Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej - typowe błędy oraz dobre praktyki

· Wdrożenie nowego pracownika do pracy – plan i realizacja wdrożenia nowego pracownika

· Planowanie, nadzorowanie i rozliczanie pracy w laboratorium pomiarowym

· Rola informacji zwrotnej (feedback) i zasady jej udzielania, w szczególności poza obszar laboratorium

· Dane wejściowe do realizacji zleceń pomiarowych

· Przebieg realizacji pomiarów

· Raportowanie, archiwizacja i dystrybucja wyników pomiarowych

· Ocena okresowa

· Rozmowa dyscyplinująca

· Rozwiązywanie konfliktów

· Mobbing, wypalenie zawodowe i inne trudne sytuacje w pracy managera

· Spotkania z zespołem (cykliczne i okresowe)

· Błędy i reklamacje wewnętrzne jako szansa na poprawę pracy

· Wprowadzanie zmian organizacyjnych w laboratorium pomiarowym

· Delegowanie zadań czyli jak się przestawić w myśleniu

· Prace w projektach a prace w produkcji seryjnej – porównanie specyfiki i organizacji pracy

· Dobre praktyki organizacyjne laboratorium pomiarowego

Ćwiczenia:

· Profilowanie stanowisk – określanie kluczowych kompetencji pracownika laboratorium pomiarowego

· Porównanie opisów stanowiska inżyniera pomiarów 3D i lidera bądź kierownika laboratorium

· Rozmowa kwalifikacyjna jako sprawdzenie kompetencji kandydata

· Tworzenie listy motywatorów zespołu

· Rozmowa okresowa – planowanie przebiegu

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·      Rozumienie roli lidera i kierownika laboratorium pomiarowego

·      Umiejętność profilowania stanowisk i określania kluczowych kompetencji potrzebnych w laboratorium pomiarowym

·      Umiejętność udzielania informacji zwrotnej i rozumienie jej roli

·      Świadomość trudnych sytuacji które mogą się pojawić w pracy managera czy lidera

·      Skuteczne prowadzenie spotkań

·      Znajomość zasad prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i oceny okresowej pracowników

·      Podstawowa wiedza dotycząca motywowania pracowników

·      Większa pewność w podejmowaniu decyzji i delegowaniu zadań

·      Większa skuteczność poprzez umiejętne angażowanie zespołu

·      Poprawa wizerunku firmy poprzez dobrze funkcjonujące laboratorium (wizytówka firmy)

Adresaci

·      Wszystkie osoby które zajmują się lub będą się zajmować organizacją czy też przewodzeniem pracy laboratorium pomiarowego w jakiejkolwiek postaci i zakresie

·      Liderzy laboratorium pomiarowego

·      Brygadziści izby pomiarowej

·      Przyszli kierownicy laboratorium pomiarowego

·      Inżynierowie i specjaliści laboratorium pomiarowego

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 

·         udział w szkoleniu,

·         materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,

·         bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,

·         certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

·         możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,

·         obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania