Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-PLP

Planista produkcji i logistyki - doskonalenie kompetencji osobistych

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

·         kształtowanie umiejętności budowania i kierowania zespołem z uwzględnieniem presji czasu

·         rozwijanie i doskonalenie kompetencji komunikacyjnych i przekazywanie informacji zwrotnej

·         zwiększanie motywacji i zaangażowania u siebie i członków zespołu

·         rozwój kompetencji delegowania zadań i odpowiedzialności z uwzględnieniem dostosowywania się do częstych zmian

·         rozwijanie umiejętności priorytetyzacji zadań

·         poznanie własnego potencjału liderskiego

Symbol szkolenia

UO-PLP

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Rola i zadania lidera zespołu - wprowadzenie:

- diagnoza osobistego potencjału planisty - Analiza SWOT,

- podstawowe i rozszerzone umiejętności w zakresie kierowania potencjałem ludzkim.

2. Zarządzanie czasem, działanie pod presją i rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów zadań:

- macierz Eisenhowera,

- tabela właściwego delegowania zadań i obowiązków.

3. Schemat przełamywania strachu przed zmianami, elastyczność reagowania na zmiany.

4. Skuteczna komunikacja u planisty:

- komunikat "JA",

- narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej,

- parafraza,

- konstruktywna krytyka,

- komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji,

- umiejętność aktywnego słuchania,

- bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania,

- trening komunikacji - język proaktywny (ćwiczenia).

5. Zespoły planistyczne:

- style kierowania,

- etapy pracy zespołu,

- typy i role ludzi w zespole, test Meredith’a-Belbina.

6. Zebranie jako metoda pracy codziennej:

- etapy i metody pracy - ORID,

- zalety i wady,

- warunki efektywności zebrań.

7. Rola i zadania planisty w kompetencjach miękkich:

- rola komunikacji w relacjach "szef-podwładny" oraz „podwładny - szef", raportowanie do przełożonego,

- motywowanie, rodzaje motywacji (Model Maslowa i Herzberga),

- delegowanie zadań,

- asertywne formułowanie próśb, na przykład o realizację założonego planu,

- sposoby przekazywania informacji zwrotnej, na przykład o realizacji harmonogramu zadań,

- obiekcje i zastrzeżenia - sposoby postępowania,

- ocenianie współpracowników.

8. Przykładowe techniki zarządzania:

- matryca kompetencji.

9. Ćwiczenia praktyczne.

Ćwiczenia:

· Analiza SWOT.

· Gra na zarządzanie zespołem.

· Test Meredith’a-Belbina.

· Model zarządzania Kena Blancharda.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowiaduje się:

1.      O swoich mocnych i słabych stronach jako lidera zespołu.

2.      O wzroście efektywności pracy drogą polepszenia komunikacji.

3.      O wzmocnieniu skutecznego motywowania.

4.      Jak podnieść umiejętności delegowania zadań.

5.      O sztuce budowania i rozwijania swojego potencjału.

6.      Jak pobudzać do rozwoju najważniejsze kompetencje zawodowe.

7.      O metodach i technikach przekazywania informacji zwrotnej.


A także uczestnik rozwija umiejętności kierowania.

Adresaci

      Planiści produkcji.
Liderzy projektów.
Planiści logistyki.

Dodatkowe informacje

 • Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania