Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-PLP

Planista produkcji i logistyki - doskonalenie kompetencji osobistych

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

·         kształtowanie umiejętności budowania i kierowania zespołem z uwzględnieniem presji czasu

·         rozwijanie i doskonalenie kompetencji komunikacyjnych i przekazywanie informacji zwrotnej

·         zwiększanie motywacji i zaangażowania u siebie i członków zespołu

·         rozwój kompetencji delegowania zadań i odpowiedzialności z uwzględnieniem dostosowywania się do częstych zmian

·         rozwijanie umiejętności priorytetyzacji zadań

·         poznanie własnego potencjału liderskiego

Symbol szkolenia

UO-PLP

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Rola i zadania lidera zespołu - wprowadzenie:

- diagnoza osobistego potencjału planisty - Analiza SWOT,

- podstawowe i rozszerzone umiejętności w zakresie kierowania potencjałem ludzkim.

2. Zarządzanie czasem, działanie pod presją i rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów zadań:

- macierz Eisenhowera,

- tabela właściwego delegowania zadań i obowiązków.

3. Schemat przełamywania strachu przed zmianami, elastyczność reagowania na zmiany.

4. Skuteczna komunikacja u planisty:

- komunikat "JA",

- narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej,

- parafraza,

- konstruktywna krytyka,

- komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji,

- umiejętność aktywnego słuchania,

- bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania,

- trening komunikacji - język proaktywny (ćwiczenia).

5. Zespoły planistyczne:

- style kierowania,

- etapy pracy zespołu,

- typy i role ludzi w zespole, test Meredith’a-Belbina.

6. Zebranie jako metoda pracy codziennej:

- etapy i metody pracy - ORID,

- zalety i wady,

- warunki efektywności zebrań.

7. Rola i zadania planisty w kompetencjach miękkich:

- rola komunikacji w relacjach "szef-podwładny" oraz „podwładny - szef", raportowanie do przełożonego,

- motywowanie, rodzaje motywacji (Model Maslowa i Herzberga),

- delegowanie zadań,

- asertywne formułowanie próśb, na przykład o realizację założonego planu,

- sposoby przekazywania informacji zwrotnej, na przykład o realizacji harmonogramu zadań,

- obiekcje i zastrzeżenia - sposoby postępowania,

- ocenianie współpracowników.

8. Przykładowe techniki zarządzania:

- matryca kompetencji.

9. Ćwiczenia praktyczne.

Ćwiczenia:

· Analiza SWOT.

· Gra na zarządzanie zespołem.

· Test Meredith’a-Belbina.

· Model zarządzania Kena Blancharda.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowiaduje się:

1.      O swoich mocnych i słabych stronach jako lidera zespołu.

2.      O wzroście efektywności pracy drogą polepszenia komunikacji.

3.      O wzmocnieniu skutecznego motywowania.

4.      Jak podnieść umiejętności delegowania zadań.

5.      O sztuce budowania i rozwijania swojego potencjału.

6.      Jak pobudzać do rozwoju najważniejsze kompetencje zawodowe.

7.      O metodach i technikach przekazywania informacji zwrotnej.


A także uczestnik rozwija umiejętności kierowania.

Adresaci

      Planiści produkcji.
Liderzy projektów.
Planiści logistyki.

Dodatkowe informacje

 • Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania