Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PPAP-D

Proces zatwierdzania części PPAP od dostawców dla projektu produkcyjnego

Uniwersalne narzędzia jakości

Symbol szkolenia

PPAP-D

Terminy i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej: 40%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

· Kanony wymagań w branży motoryzacyjnej: Podejście Procesowe, Ciągłe Doskonalenie, PDCA

· Najważniejsze wymagania dotyczące firmy produkcyjnej: „organizacji”, dostawcy, klienta.

· Wymagania standardu IATF 16949 dotyczące zakupów i dostawców

· APQP projektu dla klienta a współpraca z dostawcami i APQP od dostawcy

· Zasady podpisywania umów z dostawcami: Podręcznik Dostawcy i wymagania dot.PPAP

· Interpretacja kluczowych składników PPAP: FMEA, MSA, Capability Study na bazie wymagań IATF 16949, podręczników IATF

· Wykorzystanie Podręcznika Dostawcy i Umowy z Klientem dla uzgodnienia PPAP

· Ogólne zasady zatwierdzania części przy wdrożeniu do produkcji seryjnej

· System Zarządzania dostawcy

· Kontrola jakości dostaw – metody, zasady, kontrola dostaw a KJ ostateczna u dostawcy

· Zatwierdzanie produkcji próbnej – PPAP

· Poziomy przedłożenia.

· Status przedkładania i PSW.

· Wymagania dotyczące aktualizacji dokumentacji przedłożenia w przypadku zmian procesów i zasady powiadamiania klienta.

· CSR - specyficzne wymagania firm motoryzacyjnych dla dokumentacji PPAP.

· Przykładowa procedura zarządzania procesem PPAP

· Zasady przygotowania i przedkładania dokumentacji według wymagań podręcznika PPAP - przegląd zalecanych typowych dokumentów i ich zawartości.

· Typowe i opcjonalne składniki PPAP - w zależności od procesów produkcyjnych

· Raportowanie jakości dostaw

· Podsumowanie i ocena szkolenia

 

Ćwiczenia:

· wspólne ćwiczenia i w grupach związane z tematyką oraz najważniejszymi zasadami i technikami

o    Niezbędne wymagania dla Dostawców / Podręcznik Dostawcy

o    Zarządzanie wdrożeniem i współpracą z Klientem / Dostawcami – realizacja zadań APQP

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

·         Zdobycie wiedzy o zarządzaniu dostawami w przemyśle samochodowym

·         Możliwość optymalizacji i minimalizacji kosztów i ryzyka współpracy oraz kontroli dostaw

·         Poznanie zasad kreowania wymagań dla dostawców i podpisywania umów w branży motoryzacyjnej

·         Przećwiczenie zasad procedury PPAP- zatwierdzania części / materiałów od dostawców

·         Przygotowanie do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich- w branży motoryzacyjnej

·         Nabycie umiejętności planowania jakości wyrobów spełniających wymagania klientów.

·         Właściwa identyfikacja potrzeb i wymagań klienta.

·         Nabycie umiejętności sporządzania dokumentacji niezbędnej do zatwierdzania wyrobów przez klientów.

·         Optymalizacja metodyki zatwierdzania wyrobów (uproszczenie, redukcja złożoności) – minimalizacja kosztów

 

Adresaci

 • Adresaci:

  ·         Osoby odpowiedzialne za współpracę z dostawcami i PPAP od dostawców

  ·         Szefowie Projektów / Przedstawiciele Klientów

  ·         Pracownicy Działu Zakupów i Logistyki

  ·         Pracownicy Działu Jakości odpowiedzialni za kontrolę dostaw i współpracę z Dostawcami

  ·         Konstruktorzy

  ·         Technolodzy,

  ·         Pracownicy Produkcji i Utrzymania Ruchu odpowiedzialni za współpracę z dostawcami usług dla produkcji

  ·         Szefowie Jakości

  ·         Pełnomocnicy kierownictwa ds. Systemu Zarządzania

  ·         Audytorzy Wewnętrzni i u Dostawcy (1-szej i 2-giej strony)

Zastosowanie

Zarządzanie wdrożeniami wyrobów do produkcji wielkoseryjnej wg metodologii APQP wraz z zasadami współpracy Klient-Dostawcy wg wymagań podręcznika PPAP stosuje się w całym łańcuchu dostaw dla branży motoryzacyjnej. 
Zgodnie z wymaganiami standardu IATF 16949:2016 dotyczy to części do nowych pojazdów (pierwotny rynek sprzedaży): samochodów osobowych, ciężarowych, autokarów oraz motocykli. 16949:2009 dotyczy to części do nowych pojazdów (pierwotny rynek sprzedaży): samochodów osobowych, ciężarowych, autokarów oraz motocykli.

Opinie użytkowników

"Duża ilość przykładów i materiałów."
"Tematyka przedstawiona w bardzo kompetentny i przystępny sposób."
"Obszerna wiedza i doświadczenie prowadzącego."
"Dobra interakcja trenera z uczestnikami szkolenia."
"Komunikatywność trenera z grupą. Obrazowe pokazanie problemów."
"Bardzo przydatne podsumowanie i usystematyzowanie tematyki PPAP. Dziękuję za dobre przedstawienie tematyki SPC, która zawsze była dla mnie problematyczna."
"Dobra organizacja, komunikacja z trenerem. Fachowa wiedza i umiejętne przekazanie."
"Dobra forma prowadzenia szkolenia."
"Ogromny zakres wiedzy prowadzącego; dobra siła przekazu."
"Interakcja z trenerem i swoboda w kontakcie."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych