Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
DFA

Projektowanie procesu montażu

Oferta archiwalna
Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

?Design for Assembly (DFA) - zasady teoretyczne projektowania procesów montażowych zestawiane z przykładami podanymi przez klienta lub ze zbliżonej branży. Wybrane zagadnienia ilustrowane materiałem filmowym. Zagadnienia związane z Kalkulacją i ograniczaniem kosztów procesów montażowych, bezpieczeństwa pracy oraz ergonomią. Kurs opisuje aspekty, które muszą brane być pod uwagę przy projektowaniu procesu montażu, źródła i potrzebne rodzaje danych oraz warunki brzegowe, ograniczające swobodę decyzji.

Symbol szkolenia

DFA

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Korzyści dla uczestnika

Rozpoznanie przez pracowników potencjału redukcji kosztów tkwiącego w obszarach związanych z montażem; Zbudowanie podejścia zorientowanego na myślenie o procesie montażu jako całości, ale skupienie się na doskonaleniu detali; Wprowadzenie zasad związanych ze strategicznym, elastycznym planowaniem procesów montażowych pod kątem doboru urządzeń, narzędzi i sterowania przepływem produkcji; Pomoc w kosztorysowaniu przyszłych procesów i produkcji; Poznanie systemów ostrzegania, reagowania na problemy podczas montażu oraz ich analizowanie w celu doskonalenia systemu zarządzania jakością; Zasady doboru optymalnych metod wytwarzania pod kątem ekonomiczności procesu i jego skali, z wykorzystaniem „Lean management”; Unikanie kosztownych błędów wynikających z nieprecyzyjnej lub niepełnej analizy projektów wyrobów; Zasady kształtowane są wymagania wobec wyrobu; Jak kształtować i oceniać obiektywnie efektywność operacji montażowych; Jak określać koszty i czas cyklu produkcyjnego wyrobów; Jak analizować procesy pod kątem ich możliwości produkcyjnych i potencjalnych zagrożeń dla jakości; Jakie znaczenie ma ergonomia stanowisk z punktu widzenia jakości, kosztów i niezawodności.

Adresaci

Szkolenie dedykowane dla Kierowników i specjalistów z działów projektowych, inżynierów procesów, utrzymania ruchu, jakości oraz innych osób z technicznego wsparcia działów produkcyjnych, lub bezpośrednio związanych z produkcją i montażem, które biorą udział w kształtowaniu i nadzorowaniu procesów wytwarzania.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania