Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
DFA

Projektowanie procesu montażu

Oferta archiwalna

Cele szkolenia

?Design for Assembly (DFA) - zasady teoretyczne projektowania procesów montażowych zestawiane z przykładami podanymi przez klienta lub ze zbliżonej branży. Wybrane zagadnienia ilustrowane materiałem filmowym. Zagadnienia związane z Kalkulacją i ograniczaniem kosztów procesów montażowych, bezpieczeństwa pracy oraz ergonomią. Kurs opisuje aspekty, które muszą brane być pod uwagę przy projektowaniu procesu montażu, źródła i potrzebne rodzaje danych oraz warunki brzegowe, ograniczające swobodę decyzji.

Symbol szkolenia

DFA

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Korzyści dla uczestnika

Rozpoznanie przez pracowników potencjału redukcji kosztów tkwiącego w obszarach związanych z montażem; Zbudowanie podejścia zorientowanego na myślenie o procesie montażu jako całości, ale skupienie się na doskonaleniu detali; Wprowadzenie zasad związanych ze strategicznym, elastycznym planowaniem procesów montażowych pod kątem doboru urządzeń, narzędzi i sterowania przepływem produkcji; Pomoc w kosztorysowaniu przyszłych procesów i produkcji; Poznanie systemów ostrzegania, reagowania na problemy podczas montażu oraz ich analizowanie w celu doskonalenia systemu zarządzania jakością; Zasady doboru optymalnych metod wytwarzania pod kątem ekonomiczności procesu i jego skali, z wykorzystaniem „Lean management”; Unikanie kosztownych błędów wynikających z nieprecyzyjnej lub niepełnej analizy projektów wyrobów; Zasady kształtowane są wymagania wobec wyrobu; Jak kształtować i oceniać obiektywnie efektywność operacji montażowych; Jak określać koszty i czas cyklu produkcyjnego wyrobów; Jak analizować procesy pod kątem ich możliwości produkcyjnych i potencjalnych zagrożeń dla jakości; Jakie znaczenie ma ergonomia stanowisk z punktu widzenia jakości, kosztów i niezawodności.

Adresaci

Szkolenie dedykowane dla Kierowników i specjalistów z działów projektowych, inżynierów procesów, utrzymania ruchu, jakości oraz innych osób z technicznego wsparcia działów produkcyjnych, lub bezpośrednio związanych z produkcją i montażem, które biorą udział w kształtowaniu i nadzorowaniu procesów wytwarzania.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania