Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PFMEA-VDA

Analiza FMEA procesów produkcyjnych wg wymagań VDA

Oferta archiwalna

Cele szkolenia

 • ?Metodologia skutecznego prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad procesu (Process Failure Mode and Effects Analysis PFMEA) wg wytycznych VDA 4.2. 
 • Organizacja analizy, fazy FMEA (DAMIC). 
 • Etapy fazy Analizy: Struktura, Funkcje, Wady, Ryzyko, Optymalizacja. 
 • Zasady formułowania zapisów w arkuszu FMEA, skale ocen zagrożeń wg VDA 4.2. 
 • Etap optymalizacji - planowanie działań doskonalących adresowanych wadzie i/lub przyczynie. 
 • Analiza przykładów, ćwiczenia indywidualne i grupowe, także w oparciu o tematy zgłoszone przez Uczestników.

Symbol szkolenia

PFMEA-VDA

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Cele metody, korzyści i przeszkody, organizacja analizy FMEA, skład i rola zespołu.
2. FMEA jako metoda analizy ryzyka i narzędzie ciągłego doskonalenia. 
3. Porównanie: analiza FMEA dla konstrukcji (DFMEA) / procesu (PFMEA).
4. Fazy PFMEA wg VDA:
 • Definicja,
 • Analiza,
 • Plan działań,
 • Implementacja,
 • Komunikacja
 • (Definition, Analysis, Measures Decision, Implementation, Communication – DAMIC).
5. Etapy fazy Analiza: 
 • identyfikacja Struktury Systemu (wyrób i proces), 
 • identyfikacja Funkcji elementów Systemu (wyrób i proces), 
 • identyfikacja Struktury Wad, 
 • analiza ryzyka, 
 • optymalizacja. 
6. Analiza ryzyka: interpretacja i dobór wskaźników ryzyka: S (Severity - Znaczenie), O (Occurrence – Częstość), D (Detection – Wykrywalność), RPN (Risk Priority Number - Wskaźnik Poziomu Ryzyka WPR ) wg VDA.
7. Optymalizacja: przegląd wyników analizy ryzyka pod kątem identyfikacji zagrożeń wymagających redukcji ryzyka, strategie działań doskonalących, działania adresowane Przyczynie a działania adresowane Wadzie, detekcja a prewencja.
8. Porównanie metodologii PFMEA zalecanych wg VDA 4.2 i AIAG 4th Edition. 
 
Ćwiczenia: 
 
1. Analiza przypadku - porównanie tradycyjnego podejścia do doskonalenia jakości z koncepcją FMEA.
2. Praca w zespołach: wykonanie fragmentu PFMEA (fazy analizy) dla wybranego tematu (wg sugestii Uczestników):
 • Analiza Struktury wyrobu (Systemu) i procesu.
 • Określenie Funkcji i Wymagań dla wyrobu i procesu.
 • Identyfikacja Wad, stworzenie Struktury Wad.
 • Analiza ryzyka dla stanu bieżącego (koncepcji) procesu (określenie powiązań: Wady- Skutki-Przyczyny, identyfikacja środków typu prewencja/detekcja, ocena wskaźników S, O, D, RPN).
 • Optymalizacja (redukcja ryzyka).
 • Wybór zagrożenia, planowanie, realizacja i ocena działań doskonalących. 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Zdobycie podstawowych umiejętności pozwalających na aktywne i skuteczne uczestnictwo w sesjach PFMEA.Uzyskanie wiedzy istotnie ułatwiającej organizację i moderowanie spotkań zespołu PFMEA.Poznanie możliwości analizy wyników PFMEA w celu hierarchizacji obszarów zagrożeń / poprawy jakości.Możliwość wyeliminowania błędnych przyzwyczajeń osłabiających skuteczność wykonywanych analiz PFMEA.Możliwość zapoznania się z podejściem do FMEA prezentowanym przez Uczestników z różnych zakładów przemysłowych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.?

Adresaci

 • Animatorzy (liderzy) i członkowie zespołów PFMEA.
 • Liderzy, kierownicy projektów i inne osoby uczestniczące w sesjach PFMEA / w opracowywaniu analiz PFMEA.
 • Osoby odpowiedzialne, za jakość, pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości.
 • Osoby odpowiedzialne za proces produkcji, uczestniczące w PFMEA (inżynierowie procesu, technolodzy, kierownicy).
 • Osoby nadzorujące rozwój systemów jakości u dostawców, szefowie i pracownicy działów SQA, itp.
 • Inne osoby, współpracujące z zespołami PFMEA (konstrukcja, zaopatrzenie, magazyn, utrzymanie ruchu, kontrola jakości, obsługa klienta, serwis, itp.).

Opinie użytkowników

06-07.06.2019 r. "Szkolenie przygotowane profesjonalnie. Będę polecał innym kolegom z mojego działu."
06-07.06.2019 r. "Bardzo duża wiedza prowadzącego, łatwy przekaz, do zrozumienia. Prowadzący wyczerpująco odpowiadał na zadane pytania."
04-05.04.2019 r. "Bardzo elastyczne dostosowanie treści do potrzeb szkolących."
17-18.12.2018 r. "Bardzo dobre przygotowanie trenera, rzeczowe uwagi, trafne przykłady."
12-13.12.2018 r. "Bardzo otwarte podejście prowadzącego."
10-11.12.2018 r. "Dużo praktycznych uwag i przykładów."
10-11.12.2018 r. "Bardzo dobrze przygotowany prowadzący."
28-29.11.2018 r. "Ciekawe przykłady z życia. Zaangażowanie prowadzącego + charyzma. Wiedza i doświadczenie prowadzącego."
05-06.11.2018 r. "Ciekawe materiały, przykłady z firm produkcyjnych."
05-06.11.2018 r. "Przykłady z praktyki zawodowej."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania