Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PFMEA-VDA

Analiza FMEA procesów produkcyjnych wg wymagań VDA

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • ?Metodologia skutecznego prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad procesu (Process Failure Mode and Effects Analysis PFMEA) wg wytycznych VDA 4.2. 
 • Organizacja analizy, fazy FMEA (DAMIC). 
 • Etapy fazy Analizy: Struktura, Funkcje, Wady, Ryzyko, Optymalizacja. 
 • Zasady formułowania zapisów w arkuszu FMEA, skale ocen zagrożeń wg VDA 4.2. 
 • Etap optymalizacji - planowanie działań doskonalących adresowanych wadzie i/lub przyczynie. 
 • Analiza przykładów, ćwiczenia indywidualne i grupowe, także w oparciu o tematy zgłoszone przez Uczestników.

Symbol szkolenia

PFMEA-VDA

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Cele metody, korzyści i przeszkody, organizacja analizy FMEA, skład i rola zespołu.
2. FMEA jako metoda analizy ryzyka i narzędzie ciągłego doskonalenia. 
3. Porównanie: analiza FMEA dla konstrukcji (DFMEA) / procesu (PFMEA).
4. Fazy PFMEA wg VDA:
 • Definicja,
 • Analiza,
 • Plan działań,
 • Implementacja,
 • Komunikacja
 • (Definition, Analysis, Measures Decision, Implementation, Communication – DAMIC).
5. Etapy fazy Analiza: 
 • identyfikacja Struktury Systemu (wyrób i proces), 
 • identyfikacja Funkcji elementów Systemu (wyrób i proces), 
 • identyfikacja Struktury Wad, 
 • analiza ryzyka, 
 • optymalizacja. 
6. Analiza ryzyka: interpretacja i dobór wskaźników ryzyka: S (Severity - Znaczenie), O (Occurrence – Częstość), D (Detection – Wykrywalność), RPN (Risk Priority Number - Wskaźnik Poziomu Ryzyka WPR ) wg VDA.
7. Optymalizacja: przegląd wyników analizy ryzyka pod kątem identyfikacji zagrożeń wymagających redukcji ryzyka, strategie działań doskonalących, działania adresowane Przyczynie a działania adresowane Wadzie, detekcja a prewencja.
8. Porównanie metodologii PFMEA zalecanych wg VDA 4.2 i AIAG 4th Edition. 
 
Ćwiczenia: 
 
1. Analiza przypadku - porównanie tradycyjnego podejścia do doskonalenia jakości z koncepcją FMEA.
2. Praca w zespołach: wykonanie fragmentu PFMEA (fazy analizy) dla wybranego tematu (wg sugestii Uczestników):
 • Analiza Struktury wyrobu (Systemu) i procesu.
 • Określenie Funkcji i Wymagań dla wyrobu i procesu.
 • Identyfikacja Wad, stworzenie Struktury Wad.
 • Analiza ryzyka dla stanu bieżącego (koncepcji) procesu (określenie powiązań: Wady- Skutki-Przyczyny, identyfikacja środków typu prewencja/detekcja, ocena wskaźników S, O, D, RPN).
 • Optymalizacja (redukcja ryzyka).
 • Wybór zagrożenia, planowanie, realizacja i ocena działań doskonalących. 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Zdobycie podstawowych umiejętności pozwalających na aktywne i skuteczne uczestnictwo w sesjach PFMEA.Uzyskanie wiedzy istotnie ułatwiającej organizację i moderowanie spotkań zespołu PFMEA.Poznanie możliwości analizy wyników PFMEA w celu hierarchizacji obszarów zagrożeń / poprawy jakości.Możliwość wyeliminowania błędnych przyzwyczajeń osłabiających skuteczność wykonywanych analiz PFMEA.Możliwość zapoznania się z podejściem do FMEA prezentowanym przez Uczestników z różnych zakładów przemysłowych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.?

Adresaci

 • Animatorzy (liderzy) i członkowie zespołów PFMEA.
 • Liderzy, kierownicy projektów i inne osoby uczestniczące w sesjach PFMEA / w opracowywaniu analiz PFMEA.
 • Osoby odpowiedzialne, za jakość, pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości.
 • Osoby odpowiedzialne za proces produkcji, uczestniczące w PFMEA (inżynierowie procesu, technolodzy, kierownicy).
 • Osoby nadzorujące rozwój systemów jakości u dostawców, szefowie i pracownicy działów SQA, itp.
 • Inne osoby, współpracujące z zespołami PFMEA (konstrukcja, zaopatrzenie, magazyn, utrzymanie ruchu, kontrola jakości, obsługa klienta, serwis, itp.).

Opinie użytkowników

06-07.06.2019 r. "Szkolenie przygotowane profesjonalnie. Będę polecał innym kolegom z mojego działu."
06-07.06.2019 r. "Bardzo duża wiedza prowadzącego, łatwy przekaz, do zrozumienia. Prowadzący wyczerpująco odpowiadał na zadane pytania."
04-05.04.2019 r. "Bardzo elastyczne dostosowanie treści do potrzeb szkolących."
17-18.12.2018 r. "Bardzo dobre przygotowanie trenera, rzeczowe uwagi, trafne przykłady."
12-13.12.2018 r. "Bardzo otwarte podejście prowadzącego."
10-11.12.2018 r. "Dużo praktycznych uwag i przykładów."
10-11.12.2018 r. "Bardzo dobrze przygotowany prowadzący."
28-29.11.2018 r. "Ciekawe przykłady z życia. Zaangażowanie prowadzącego + charyzma. Wiedza i doświadczenie prowadzącego."
05-06.11.2018 r. "Ciekawe materiały, przykłady z firm produkcyjnych."
05-06.11.2018 r. "Przykłady z praktyki zawodowej."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
To szkolenie nie ma zaplanowanych terminów

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania