Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ERP-P

Przygotowanie do wdrożenia systemu ERP

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

?Poziom operacyjny planowania produkcji decyduje o terminowości oraz o jakości wytwarzanych produktów i usług. Odpowiednie planowanie produkcji pozwala na dobrą organizację pracy wydziałów produkcyjnych oraz optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych. Planowanie konstruuje, organizuje i nadzoruje cały cykl realizacji zamówień klienta począwszy od wpływu zamówienia do firmy, poprzez przygotowanie i realizację produkcji, aż po organizację dostaw. Planowanie produkcji realizuje najczęściej zespół specjalistów ukierunkowanych na osiągniecie celów taktycznych działu planowania, co może powodować zakłócenia w realizacji planów na produkcji. Poznanie zadań planowania jest kluczem do zrozumienia funkcjonowania przedsiębiorstwa jako jednego wspólnego organizmu. Praktyczne zastosowanie modeli planowania operacyjnego opartego na harmonogramie Gantta w grze symulacyjnej, pozwoli uczestnikom ocenić wpływ poszczególnych obszarów planowania na wynik końcowy wyrażony w pieniądzu. Szkolenie jest wstępem do zagadnień z planowania produkcji, gospodarki materiałowej, organizacji przepływu na produkcji z wykorzystanie systemów ERP.
 
 
Casy study - wdrożenie ERP - przeczytaj artykuł!

Symbol szkolenia

ERP-P

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Planowanie:

 • Cele (SMART).
 • Planowanie strategiczne.
 • Planowanie operacyjne.

2. Zadania planowania.
3.  Planowanie przebiegu:

 • Struktura wyrobu.
 • Podział przebiegu pracy.
 • Struktura czasów.

4.  Planowanie środków produkcji:

 • Kluczowe wskaźniki zdolności produkcyjnych.
 • Możliwości zwiększania zdolności produkcyjnych.

5.  Planowanie personelu:

 • Kompetencje.
 • Wiedza.
 • Umiejętności.
 • Standaryzacja czynności roboczych.

6.  Systemy zmianowe:

 • Kodeks Pracy.
 • Systemy klasyczne (5; 10; 15; 21).
 • Elastyczne systemy pracy.

7.  Gospodarka materiałowa - zadania.
8.  Klasyfikacja materiałów:

 • Analiza ABC.
 • Analiza XYZ.
 • Matryca ABC / XYZ.

9.  Zapotrzebowanie materiałowe:

 • Pod zlecenie klienta.
 • Prognozowanie.
 • Doświadczenie planisty.

10.  Stany magazynowe:

 • Maksymalny.
 • Uruchomienie zaopatrzenia.
 • Bezpieczeństwa.

11.  Dyspozycja materiałowa.
12.  Numeracja.
13.  Poziomowany system ssący.
14.  Gra symulacyjna - „System Pchający”:

 • Planowanie produkcji (wykres Ganta).
 • Produkcja.
 • Analiza produkcji (wąskie gardła).
 • Mapowanie strumienia wartości (stan – „jest”).

15.  Elementy systemu ssącego.
16.  Stymulator strumienia wartości.
17.  Zapotrzebowanie klienta.
18.  Plan Dla Każdej Części.
19.  Narzędzia doskonalenia procesu:

 • Takt klienta.
 • Balans Linii.
 • Przepływ jednej sztuki.
 • Kanban.
 • Supermarket.
 • Kolejka FIFO.

20.  Gra symulacyjna - „System Ssący”:

 • Mapowanie strumienia wartości (stan – „powinno być”).
 • Planowanie produkcji (wykres Ganta).
 • Produkcja.
 • Analiza produkcji.
 • Porównanie stanu początkowego z końcowym.

21.  Zadania logistyki wewnętrznej w systemach ssących.
22.  Mapowanie kluczowych procesów przedsiębiorstwa:

 • Wyszukanie procesów kluczowych (zapis własny).
 • Mapowanie procesów kluczowych (mapa stanu „Jest”).
 • Działania doskonalące.
 • Budowa optymalnego procesu (stan „powinno być”).

23.  MRP:

 • Planowanie:
   > wielkość zamówień,
   > terminy dostaw,
   > wielkości partii produkcyjnych,
   > terminu rozpoczęcia produkcji,
   > wielkości zapasów.
 • Odwzorowanie:
   > marszruta technologiczna,
   > czasy realizacji zleceń.
 • Wdrożenia.
 • Monitoring skuteczności działania. 

Ćwiczenia:

 • SMART, ćwiczenie otwiera uczestników na wskazanie celu zgodnie z określonymi regułami.
 • Planowanie przebiegu / środków produkcji / personelu – na podstawie modelu budowa planu realizacji produktu, dobór środków produkcji i stanu personelu. Ćwiczenie realizowane w grupach 3 osobowych, dla uświadomienia zależności dobranych środków i metod do kosztów wytwarzania wyrażonych w czasie.
 • Klasyfikacja materiałowa / Zapotrzebowanie materiałowe / Wielkości stanów magazynowych - na podstawie dostarczonych danych i poznanego wcześniej wyrobu, klasyfikacja poszczególnych części produktu. Budowa zapotrzebowania materiałowego i wielkości stanów magazynowych. Ćwiczenie indywidualne ugruntowujące poznaną wiedzę.
 • Metody Prognozowania - Na podstawie przygotowanych danych, wyliczenie prognoz zapotrzebowania materiałowego. Ćwiczenie indywidualne ugruntowujące poznaną wiedzę.
 • Poziomowany system ssący – planszowa gra symulacyjna do wypróbowania strategii planowania operacyjnego. składająca się z dwóch etapów:
  - Stworzenie harmonogramu na wykresie Gantta.
  - Symulacja strategii w grze planszowej.
 • Symulacja to wskazuje zaangażowanie kapitału dla różnych wariantów planowania jak również korzyści i zagrożenia w realizacji zleceń wybranymi wariantami.
 • Mapowanie procesów – Ćwiczenie grupowe, pozwalające na ocenę zastosowanej metody do optymalizacji kluczowych procesów.

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik nauczy się:

 • W prosty sposób ocenić produkowane wyroby jak i stany magazynowe.
 • Dobrać strategie planowania do możliwości przedsiębiorstwa.
 • Wskazać potencjały do poprawy, dla zmiany strategii planowania.
 • Przygotować system produkcyjny do wdrożenia systemów MRP.

Uczestnik dowie się:

 • Czym jest Cell.
 • Czym różni się planowanie strategiczne od operacyjnego i jaki ma to wpływ na podejmowane decyzje w sterowaniu produkcją.
 • Dzięki jakim parametrom można ocenić stan zdolności produkcyjnych i stan personelu.
 • Możliwości zastosowania elastycznych systemów zmianowych i metodach ich budowy.
 • Elementy gospodarki materiałowej i proste sposoby wyliczania zapotrzebowania, wielkości stanów magazynowych, sposobie klasyfikacji wykonywanych wyrobów i części z których zostały wykonane.
 • Czym charakteryzuje się poziomowany system ssący i kiedy ma zastosowanie.
 • Czym jest harmonogramowanie i jakie są metody ich tworzenia.
 • Czym różnią się od siebie strategie planowania i jaki ma to wpływ na kondycje finansową przedsiębiorstwa. 
 • Jak przygotować procesy kształtowania, planowania i sterowania produkcji pod systemy MRP.

Adresaci

 • ?Pracownicy średniego i wyższego szczebla zaangażowani w proces planowania, kształtowania i sterowania produkcją.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania