Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ERP-P

Przygotowanie do wdrożenia systemu ERP

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

?Poziom operacyjny planowania produkcji decyduje o terminowości oraz o jakości wytwarzanych produktów i usług. Odpowiednie planowanie produkcji pozwala na dobrą organizację pracy wydziałów produkcyjnych oraz optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych. Planowanie konstruuje, organizuje i nadzoruje cały cykl realizacji zamówień klienta począwszy od wpływu zamówienia do firmy, poprzez przygotowanie i realizację produkcji, aż po organizację dostaw. Planowanie produkcji realizuje najczęściej zespół specjalistów ukierunkowanych na osiągniecie celów taktycznych działu planowania, co może powodować zakłócenia w realizacji planów na produkcji. Poznanie zadań planowania jest kluczem do zrozumienia funkcjonowania przedsiębiorstwa jako jednego wspólnego organizmu. Praktyczne zastosowanie modeli planowania operacyjnego opartego na harmonogramie Gantta w grze symulacyjnej, pozwoli uczestnikom ocenić wpływ poszczególnych obszarów planowania na wynik końcowy wyrażony w pieniądzu. Szkolenie jest wstępem do zagadnień z planowania produkcji, gospodarki materiałowej, organizacji przepływu na produkcji z wykorzystanie systemów ERP.
 
 
Casy study - wdrożenie ERP - przeczytaj artykuł!

Symbol szkolenia

ERP-P

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Planowanie:

 • Cele (SMART).
 • Planowanie strategiczne.
 • Planowanie operacyjne.

2. Zadania planowania.
3.  Planowanie przebiegu:

 • Struktura wyrobu.
 • Podział przebiegu pracy.
 • Struktura czasów.

4.  Planowanie środków produkcji:

 • Kluczowe wskaźniki zdolności produkcyjnych.
 • Możliwości zwiększania zdolności produkcyjnych.

5.  Planowanie personelu:

 • Kompetencje.
 • Wiedza.
 • Umiejętności.
 • Standaryzacja czynności roboczych.

6.  Systemy zmianowe:

 • Kodeks Pracy.
 • Systemy klasyczne (5; 10; 15; 21).
 • Elastyczne systemy pracy.

7.  Gospodarka materiałowa - zadania.
8.  Klasyfikacja materiałów:

 • Analiza ABC.
 • Analiza XYZ.
 • Matryca ABC / XYZ.

9.  Zapotrzebowanie materiałowe:

 • Pod zlecenie klienta.
 • Prognozowanie.
 • Doświadczenie planisty.

10.  Stany magazynowe:

 • Maksymalny.
 • Uruchomienie zaopatrzenia.
 • Bezpieczeństwa.

11.  Dyspozycja materiałowa.
12.  Numeracja.
13.  Poziomowany system ssący.
14.  Gra symulacyjna - „System Pchający”:

 • Planowanie produkcji (wykres Ganta).
 • Produkcja.
 • Analiza produkcji (wąskie gardła).
 • Mapowanie strumienia wartości (stan – „jest”).

15.  Elementy systemu ssącego.
16.  Stymulator strumienia wartości.
17.  Zapotrzebowanie klienta.
18.  Plan Dla Każdej Części.
19.  Narzędzia doskonalenia procesu:

 • Takt klienta.
 • Balans Linii.
 • Przepływ jednej sztuki.
 • Kanban.
 • Supermarket.
 • Kolejka FIFO.

20.  Gra symulacyjna - „System Ssący”:

 • Mapowanie strumienia wartości (stan – „powinno być”).
 • Planowanie produkcji (wykres Ganta).
 • Produkcja.
 • Analiza produkcji.
 • Porównanie stanu początkowego z końcowym.

21.  Zadania logistyki wewnętrznej w systemach ssących.
22.  Mapowanie kluczowych procesów przedsiębiorstwa:

 • Wyszukanie procesów kluczowych (zapis własny).
 • Mapowanie procesów kluczowych (mapa stanu „Jest”).
 • Działania doskonalące.
 • Budowa optymalnego procesu (stan „powinno być”).

23.  MRP:

 • Planowanie:
   > wielkość zamówień,
   > terminy dostaw,
   > wielkości partii produkcyjnych,
   > terminu rozpoczęcia produkcji,
   > wielkości zapasów.
 • Odwzorowanie:
   > marszruta technologiczna,
   > czasy realizacji zleceń.
 • Wdrożenia.
 • Monitoring skuteczności działania. 

Ćwiczenia:

 • SMART, ćwiczenie otwiera uczestników na wskazanie celu zgodnie z określonymi regułami.
 • Planowanie przebiegu / środków produkcji / personelu – na podstawie modelu budowa planu realizacji produktu, dobór środków produkcji i stanu personelu. Ćwiczenie realizowane w grupach 3 osobowych, dla uświadomienia zależności dobranych środków i metod do kosztów wytwarzania wyrażonych w czasie.
 • Klasyfikacja materiałowa / Zapotrzebowanie materiałowe / Wielkości stanów magazynowych - na podstawie dostarczonych danych i poznanego wcześniej wyrobu, klasyfikacja poszczególnych części produktu. Budowa zapotrzebowania materiałowego i wielkości stanów magazynowych. Ćwiczenie indywidualne ugruntowujące poznaną wiedzę.
 • Metody Prognozowania - Na podstawie przygotowanych danych, wyliczenie prognoz zapotrzebowania materiałowego. Ćwiczenie indywidualne ugruntowujące poznaną wiedzę.
 • Poziomowany system ssący – planszowa gra symulacyjna do wypróbowania strategii planowania operacyjnego. składająca się z dwóch etapów:
  - Stworzenie harmonogramu na wykresie Gantta.
  - Symulacja strategii w grze planszowej.
 • Symulacja to wskazuje zaangażowanie kapitału dla różnych wariantów planowania jak również korzyści i zagrożenia w realizacji zleceń wybranymi wariantami.
 • Mapowanie procesów – Ćwiczenie grupowe, pozwalające na ocenę zastosowanej metody do optymalizacji kluczowych procesów.

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik nauczy się:

 • W prosty sposób ocenić produkowane wyroby jak i stany magazynowe.
 • Dobrać strategie planowania do możliwości przedsiębiorstwa.
 • Wskazać potencjały do poprawy, dla zmiany strategii planowania.
 • Przygotować system produkcyjny do wdrożenia systemów MRP.

Uczestnik dowie się:

 • Czym jest Cell.
 • Czym różni się planowanie strategiczne od operacyjnego i jaki ma to wpływ na podejmowane decyzje w sterowaniu produkcją.
 • Dzięki jakim parametrom można ocenić stan zdolności produkcyjnych i stan personelu.
 • Możliwości zastosowania elastycznych systemów zmianowych i metodach ich budowy.
 • Elementy gospodarki materiałowej i proste sposoby wyliczania zapotrzebowania, wielkości stanów magazynowych, sposobie klasyfikacji wykonywanych wyrobów i części z których zostały wykonane.
 • Czym charakteryzuje się poziomowany system ssący i kiedy ma zastosowanie.
 • Czym jest harmonogramowanie i jakie są metody ich tworzenia.
 • Czym różnią się od siebie strategie planowania i jaki ma to wpływ na kondycje finansową przedsiębiorstwa. 
 • Jak przygotować procesy kształtowania, planowania i sterowania produkcji pod systemy MRP.

Adresaci

 • ?Pracownicy średniego i wyższego szczebla zaangażowani w proces planowania, kształtowania i sterowania produkcją.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania