Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
OEE-IATF

OEE i inne wskaźniki produktywnościowe wg IATF 16949

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • Praktyczne opisanie procesu na podstawie mapy.
 • Kluczowe wskaźniki wydajności - KPI i mierniki procesów w kontekście wymagań IATF 16949:2016.
 • Przedstawienie LPI – Line Performance Improvement. Poprawa wskaźników efektywności linii produkcyjnych.
 • Opracowanie wzorca Tablic Wizualizacji wskaźników dla poszczególnych obszarów.
 • Pomiar i analiza wskaźnika OEE. Warsztaty OEE.

Symbol szkolenia

OEE-IATF

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

?Szkolenie uwzględnia studia przypadków:

1.  Pojęcie produktywności w procesie:
 • Definicje.
 • Produktywność a wydajność.
 • Główne wskaźniki wydajnościowe i produktywnościowe oraz zasady pomiaru.
2.  Cele oceny produktywności w przedsiębiorstwie.
3.  System mierników produktywności dla przedsiębiorstwa.
4.  Czynniki wpływające na produktywność.
5. Rola i miejsce procesów firmy  w systemie mierników produktywności.
6. Mierniki/Wskaźniki produktywności:
 • Dane procesowe potrzebne do wyliczeń wskaźników wydajności i produktywności.
 • Sposób zbierania i interpretacji danych.
 • Zakres  zadań i odpowiedzialności.
7.  TPM 8.5.1.5 – Wymagania IATF 16949.
8.  Definicja wskaźników TPM.
9.  Określenie celów dla procesu/systemu liczenia MTTF, MTTR, MTBF, OEE  w zakładzie.
10.  Cele stosowania i praktyczne sposoby pomiarów i obliczania wskaźników TPM.
11.  Zbieranie danych produkcyjnych, metody ręczne i automatyczne (VORNE).
12.  Wiarygodny system raportowania w UR w oparciu o kluczowe wskaźniki – analiza w przeglądzie zarzadzania.
13.  Wybór metod i sposobów stosowania wskaźników TPM w Zakładzie - Metodologia wyboru maszyn - Krytyczność Maszyn.
14. Produktywność maszyn i urządzeń – wskaźnik OEE:
 • Definicja wskaźników TPM.
 • Czynniki wpływające na ich wartość.
 • Wersje OEE.
 • Opracowanie procedur liczenia wskaźników dla wybranych maszyn.
 • Opracowanie procedury zbierania danych do obliczeń OEE dla wybranych maszyn.
 • Opracowanie dokumentów, formularzy zbierania danych i raportów TPM w oparciu o wskaźniki (wyniki, analiza, plany działań itp.).
15.  Wizualizacja i stosowanie wskaźników TPM jako podstawowe narzędzie na poziomie produkcji - systemu monitorowania efektywności maszyn w firmie.
16.  Wypracowanie planu implementacji systemu pomiaru wskaźników TPM w firmie.
 
Ćwiczenia:
 • Pomiar OEE ręczny i Automatyczny (VORNE) – tor samochodowy.
 • Identyfikacja składników OEE i ich wpływ na efektywność.
 • Opracowanie arkuszy OEE dla maszyn/stanowisk.
 • Wybór i projektowanie wersji OEE dla wybranych działów/procesów w firmie.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • Jak określi przepływ informacji wejście/wyjście procesu.
 • Jak opisać proces aby go zrozumieć.
 • Jak opracowywać własne wskaźniki zbieżne z celami firmy.
 • Jak opracować tablice wizualizacji wskaźników.
 • Jak znajdywać wąskie gardła w procesie.
 • Jak prawidłowo liczyć OEE.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Poprawa organizacji i podniesienie wizerunku firmy.Zwiększenie produktywności bez odpowiednią komunikację i wizualizację wskaźników wydajnościowych.Standaryzacja i systematyka w działaniu wszystkich pracowników firmy.Ustandaryzowane monitorowanie i obiektywne porównywanie poszczególnych linii produkcyjnych i maszyn dzięki ujednoliconemu liczeniu wskaźnika OEE.

Adresaci

 • ?Średni i wyższy szczebel zarządzania, kierownicy zmian.
 • Osoby odpowiedzialne za produkcję, inżynierowie produkcji.
 • Inżynierowie procesu, osoby odpowiedzialne za ciągłe doskonalenie.
 • Kadra inżynieryjna odpowiedzialna za obsługę techniczną maszyn i urządzeń produkcyjnych.
 • Kierownicy działów technicznych i produkcyjnych.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania