Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
OEE-IATF

OEE i inne wskaźniki produktywnościowe wg IATF 16949

Lean Manufacturing

Cele szkolenia

 • Praktyczne opisanie procesu na podstawie mapy.
 • Kluczowe wskaźniki wydajności - KPI i mierniki procesów w kontekście wymagań IATF 16949:2016.
 • Przedstawienie LPI – Line Performance Improvement. Poprawa wskaźników efektywności linii produkcyjnych.
 • Opracowanie wzorca Tablic Wizualizacji wskaźników dla poszczególnych obszarów.
 • Pomiar i analiza wskaźnika OEE. Warsztaty OEE.

Symbol szkolenia

OEE-IATF

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

?Szkolenie uwzględnia studia przypadków:

1.  Pojęcie produktywności w procesie:
 • Definicje.
 • Produktywność a wydajność.
 • Główne wskaźniki wydajnościowe i produktywnościowe oraz zasady pomiaru.
2.  Cele oceny produktywności w przedsiębiorstwie.
3.  System mierników produktywności dla przedsiębiorstwa.
4.  Czynniki wpływające na produktywność.
5. Rola i miejsce procesów firmy  w systemie mierników produktywności.
6. Mierniki/Wskaźniki produktywności:
 • Dane procesowe potrzebne do wyliczeń wskaźników wydajności i produktywności.
 • Sposób zbierania i interpretacji danych.
 • Zakres  zadań i odpowiedzialności.
7.  TPM 8.5.1.5 – Wymagania IATF 16949.
8.  Definicja wskaźników TPM.
9.  Określenie celów dla procesu/systemu liczenia MTTF, MTTR, MTBF, OEE  w zakładzie.
10.  Cele stosowania i praktyczne sposoby pomiarów i obliczania wskaźników TPM.
11.  Zbieranie danych produkcyjnych, metody ręczne i automatyczne (VORNE).
12.  Wiarygodny system raportowania w UR w oparciu o kluczowe wskaźniki – analiza w przeglądzie zarzadzania.
13.  Wybór metod i sposobów stosowania wskaźników TPM w Zakładzie - Metodologia wyboru maszyn - Krytyczność Maszyn.
14. Produktywność maszyn i urządzeń – wskaźnik OEE:
 • Definicja wskaźników TPM.
 • Czynniki wpływające na ich wartość.
 • Wersje OEE.
 • Opracowanie procedur liczenia wskaźników dla wybranych maszyn.
 • Opracowanie procedury zbierania danych do obliczeń OEE dla wybranych maszyn.
 • Opracowanie dokumentów, formularzy zbierania danych i raportów TPM w oparciu o wskaźniki (wyniki, analiza, plany działań itp.).
15.  Wizualizacja i stosowanie wskaźników TPM jako podstawowe narzędzie na poziomie produkcji - systemu monitorowania efektywności maszyn w firmie.
16.  Wypracowanie planu implementacji systemu pomiaru wskaźników TPM w firmie.
 
Ćwiczenia:
 • Pomiar OEE ręczny i Automatyczny (VORNE) – tor samochodowy.
 • Identyfikacja składników OEE i ich wpływ na efektywność.
 • Opracowanie arkuszy OEE dla maszyn/stanowisk.
 • Wybór i projektowanie wersji OEE dla wybranych działów/procesów w firmie.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • Jak określi przepływ informacji wejście/wyjście procesu.
 • Jak opisać proces aby go zrozumieć.
 • Jak opracowywać własne wskaźniki zbieżne z celami firmy.
 • Jak opracować tablice wizualizacji wskaźników.
 • Jak znajdywać wąskie gardła w procesie.
 • Jak prawidłowo liczyć OEE.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Poprawa organizacji i podniesienie wizerunku firmy.Zwiększenie produktywności bez odpowiednią komunikację i wizualizację wskaźników wydajnościowych.Standaryzacja i systematyka w działaniu wszystkich pracowników firmy.Ustandaryzowane monitorowanie i obiektywne porównywanie poszczególnych linii produkcyjnych i maszyn dzięki ujednoliconemu liczeniu wskaźnika OEE.

Adresaci

 • ?Średni i wyższy szczebel zarządzania, kierownicy zmian.
 • Osoby odpowiedzialne za produkcję, inżynierowie produkcji.
 • Inżynierowie procesu, osoby odpowiedzialne za ciągłe doskonalenie.
 • Kadra inżynieryjna odpowiedzialna za obsługę techniczną maszyn i urządzeń produkcyjnych.
 • Kierownicy działów technicznych i produkcyjnych.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek