Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ERG-KB

Przygotowanie stanowiska pracy dla kobiet

Oferta archiwalna
Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

Przygotowanie miejsc pracy do możliwości psychofizycznych kobiet z brakiem doświadczenia i znajomością języka polskiego.
Dostosowanie stanowiska pod kątem przejrzystości i czytelności.

Symbol szkolenia

ERG-KB

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień 1

·         Podstawy prawne pracy kobiet

·         Ocena stanowisk pracy

O  Treść pracy

O  Ekonomia ruchu

O  Ergonomia ruchu

O  Arkusz oceny stanowisk pracy

·         Projektowanie stanowisk pracy

O  Warunki brzegowe

O  Modelowanie przestrzenne

O  Zabezpieczenie jakości

O  Trening pracy

O  Standaryzacja miejsc pracy

Dzień 2

·         Komunikacja

O  Werbalna

O  Niewerbalna

O  Błędy i ograniczenia w komunikacji

·         TWI - Metoda efektywnego szkolenia pracowników

O  Krok 1 - Przygotuj pracownika

O  Krok 2 - Zaprezentuj pracę

O  Krok 3 - Sprawdź ucznia

O  Krok 4 - Nadzór

·         Instrukcje pracy

O  Standardowy arkusz roboczy

O  Komiks

O  Lekcja video

·         Feedback

 

Ćwiczenia:

·         Ćwiczenie 1 – Możliwości psychofizyczne kobiet

Działanie: Dyskusja

·         Ćwiczenie 2 – Opracowanie Arkusza Oceny Ergonomicznej.

Działanie: Na podstawie przygotowanych analiz opracowanie arkusza

·         Ćwiczenie 3 – Działania podjęte na podstawie analiz

Działanie: Dyskusja

·         Ćwiczenie 4 – Budowa stanowiska pracy i jego ocena

Działanie: Na podstawie przygotowanego stanowiska opracowanie propozycji zmian i ich ocena

·         Ćwiczenie 5 - Opracowanie standardu pracy.

Działanie: Wybór najlepszej metody pracy i sporządzenie dokumentacji tej metody

·         Ćwiczenie 6 – Test na błędy w komunikacji

Działanie: Ocena indywidualnych umiejętności komunikacji

·         Ćwiczenie 7 – TWI w praktyce

Działanie: Budowa instruktażu dla standardu pracy i ich ocena

·         Ćwiczenie 8 – Sporządzenie instrukcji pracy wybrana techniką

Działanie: Na podstawie opracowanej metody i instruktażu TWI sporządzenie dokumentacji.

 

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla Uczestnika:

·         Metody doskonalenia stanowisk pracy (przystosowanie do określonej grupy pracowników)

·         Poznanie zasad tworzenia szkoleń z metod pracy

·         Praktyczne przećwiczenie poznanych metod

 

Uczestnik nauczy się:

·         Tworzenie programów szkoleniowych z metod pracy

·         Zasad budowy standardów i ich przekazywanie

·         Ocenę poprawności wykonania zadań

·         Budowy instrukcji pracy

·         Przeprowadzenie praktycznych szkoleń z metod pracy

 

Uczestnik dowie się:

·         Oceny ergonomicznej i ekonomicznej stanowisk pracy

·         Zasad kształtowania stanowisk pracy

·         Ograniczeń w systemie komunikacji

·         Rola standardów pracy w przedsiębiorstwie

 

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·         Budowa dokumentacji szkoleniowej

·         Tworzenie Komiksów

·         Tworzenie Video – lekcji

·         Szkolenia pracowników z metod pracy

·         Przygotowanie nowych pracowników do wykonywania pracy

 

Adresaci

·         Inżynierowie procesu

·         Inżynierowie zarządzania produkcją

·         Koordynatorzy Lean

·         Osoby prowadzące Instruktarze stanowiskowe

·         Pracownicy przedsiębiorstwa dedykowani do roli trenerów pracy

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania