Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ERG-KB-ONL

Przygotowanie stanowiska pracy dla kobiet - szkolenie online

Oferta archiwalna
Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

Cele szkolenia:         

Przygotowanie miejsc pracy do możliwości psychofizycznych kobiet z brakiem doświadczenia i znajomością języka polskiego.
Dostosowanie stanowiska pod kątem przejrzystości i czytelności.

 

Symbol szkolenia

ERG-KB-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

Dzień 1

·         Podstawy prawne pracy kobiet

·         Ocena stanowisk pracy

O  Treść pracy

O  Ekonomia ruchu

O  Ergonomia ruchu

O  Arkusz oceny stanowisk pracy

·         Projektowanie stanowisk pracy

O  Warunki brzegowe

O  Modelowanie przestrzenne

O  Zabezpieczenie jakości

O  Trening pracy

O  Standaryzacja miejsc pracy

Dzień 2

·         Komunikacja

O  Werbalna

O  Niewerbalna

O  Błędy i ograniczenia w komunikacji

·         TWI - Metoda efektywnego szkolenia pracowników

O  Krok 1 - Przygotuj pracownika

O  Krok 2 - Zaprezentuj pracę

O  Krok 3 - Sprawdź ucznia

O  Krok 4 - Nadzór

·         Instrukcje pracy

O  Standardowy arkusz roboczy

O  Komiks

O  Lekcja video

·         Feedback

 

Ćwiczenia:

·         Ćwiczenie 1 – Możliwości psychofizyczne kobiet

Działanie: Dyskusja

·         Ćwiczenie 2 – Opracowanie Arkusza Oceny Ergonomicznej.

Działanie: Na podstawie przygotowanych analiz opracowanie arkusza

·         Ćwiczenie 3 – Działania podjęte na podstawie analiz

Działanie: Dyskusja

·         Ćwiczenie 4 – Budowa stanowiska pracy i jego ocena

Działanie: Na podstawie przygotowanego stanowiska opracowanie propozycji zmian i ich ocena

·         Ćwiczenie 5 - Opracowanie standardu pracy.

Działanie: Wybór najlepszej metody pracy i sporządzenie dokumentacji tej metody

·         Ćwiczenie 6 – Test na błędy w komunikacji

Działanie: Ocena indywidualnych umiejętności komunikacji

·         Ćwiczenie 7 – TWI w praktyce

Działanie: Budowa instruktażu dla standardu pracy i ich ocena

·         Ćwiczenie 8 – Sporządzenie instrukcji pracy wybrana techniką

Działanie: Na podstawie opracowanej metody i instruktażu TWI sporządzenie dokumentacji.

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla Uczestnika:

·         Metody doskonalenia stanowisk pracy (przystosowanie do określonej grupy pracowników)

·         Poznanie zasad tworzenia szkoleń z metod pracy

·         Praktyczne przećwiczenie poznanych metod

 

Uczestnik nauczy się:

·         Tworzenie programów szkoleniowych z metod pracy

·         Zasad budowy standardów i ich przekazywanie

·         Ocenę poprawności wykonania zadań

·         Budowy instrukcji pracy

·         Przeprowadzenie praktycznych szkoleń z metod pracy

 

Uczestnik dowie się:

·         Oceny ergonomicznej i ekonomicznej stanowisk pracy

·         Zasad kształtowania stanowisk pracy

·         Ograniczeń w systemie komunikacji

·         Rola standardów pracy w przedsiębiorstwie

 

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·         Budowa dokumentacji szkoleniowej

·         Tworzenie Komiksów

·         Tworzenie Video – lekcji

·         Szkolenia pracowników z metod pracy

·         Przygotowanie nowych pracowników do wykonywania pracy

Adresaci

·         Inżynierowie procesu

·         Inżynierowie zarządzania produkcją

·         Koordynatorzy Lean

·         Osoby prowadzące Instruktarze stanowiskowe

·         Pracownicy przedsiębiorstwa dedykowani do roli trenerów pracy

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania